Kapitalismi ei kuulu vahvaan valtioon

Vierailija

Kapitalismi on vain itsekkäiden yksilöiden oman etunsa ajamista. Vahva valtio saadaan vain sosialismilla. Ainoat yksityiset yritykset jotka tulee sallia ovat pienyritykset. Kaikki muut yritykset ja tuotantovälineet pitävät olla valtion omistuksessa.

Yksityisyrittäjyys
Vaikka valtio-omisteisuus tuleekin takaamaan kauaskantoisuuden monilla eri yhteiskunnan aloilla, on olemassa myös sellaisia aloja, joihin valtion ei tule koskea, sillä näillä tietyillä aloilla yleistä hyvinvointia palvelee paremmin yksityisomisteisuus. Kannustamme yrittäjyyteen ja innovatiivisuuteen. Tuotannosta ja kaupasta tulee säilyttää mahdollisimman suuri osa Pohjolan rajojen sisäpuolella. Pieniä ja paikallisia yrityksiä kannustetaan toimimaan tarjoamalla niille otolliset olosuhteet.

Yhteiset intressit ja peruspalvelut
Useilla aloilla kilpailu ja vapaa yrittäjyys ovat luonnollisesti erittäin hyödyllisiä asioita. Niillä aloilla, joiden voidaan katsoa liittyvän yleiseen kansalliseen hyvinvointiin, voitto ei saa koskaan mennä laadun, etiikan ja inhimillisyyden edelle. Valtiolla, jonka tehtävä on palvella kansaa, on aivan toisenlaiset ajatukset vastuunjaosta ja tulevaisuudesta kuin yksittäisellä yhtiöllä, jonka on tehtävä voittoa osakkeenomistajille. Esimerkiksi valtio-omisteinen pankki kykenisi tarjoamaan täysin korkovapaata lainaa, ja valtion omistama media olisi vapaa mainonnasta. Valtiollisessa omistuksessa oleva bussiyhtiö pystyisi liikennöimään maaseudullakin, kun taas yksityisomisteinen yhtiö ei näkisi tätä tarpeeksi tuottoisana toimintana. Hoito- ja huolenpitoalan toimipaikkojen ja koulujen ollessa valtion omistuksessa valtio pitäisi huolen siitä, ettei koulutuksesta ja laadukkaasta hoidosta tulisi luokkakysymyksiä. Kun edellä mainitut asiat ovat luokkakysymyksiä, hyvätuloisimmat saavat parasta eikä kaikkia kansalaisia kohdella oikeudenmukaisesti.
Pohjoismainen Vastarintaliike:
– Palauttaa hoito- ja huolenpitoalan sekä koulutuksen kokonaan valtion ylläpitämiksi palveluiksi pois voitonnälkäisiltä sijoittajilta.

http://www.vastarinta.com/politiikkamme-kohta-7/

Kommentit (0)

Uusimmat

Suosituimmat

Uusimmat

Suosituimmat