Kommentit (2)

Vierailija

Osan voi selittää koulutuksella. Iäkkäät naiset ovat eläneet kouluelämänsä 20-40 vuotta sitten, aikakautena jolloin naiset eivät kouluttaneet itseään kovinkaan pitkälle. Esimerkiksi vuonna 1985 Suomessa miehet valmistuivat korkeakouluista noin kaksi kertaa useammin kuin naiset. Hyvä koulutus tarkoittaa ainakin jossain määrin parempaa ammattia ja korkeampaa palkkaa. Iäkkäät miehet ovat saman ikäisiä naisia koulutetumpia, ja saavat siksi parempaa palkkaa. Tänä päivänä tilanne on melkein päinvastainen: naiset kouluttautuvat miehiä pidemmälle ja se näkyy osaltaan nuorten naisten palkoissa. Kunhan nämä koulutetut nuoret naiset vanhentuvat, myös tämä "tilastovääristymä" tulee korjaantumaan.

Vierailija

Kyseessä ei ole palkkaero, vaan ero ansioissa, joka on aivan eri asia. Palkkaeroa tulee mitata yhtä tehtyä työtuntia kohden, ansio on se mitä saa kaikkineen ilman työtuntien huomioimista.

Näin siis ansioero lasketaan EU:ssa, Isossa-Britanniassa ja Suomessa. Kun Suomessa kokoaikatyötä tekevät miehet tekevät vuodessa noin 20 % enemmän työtunteja kuin naiset, se tarkoittaa ansioista jakamalla, että miesten ja naisten tuntipalkka Suomessa on suunnilleen sama tehtyä työtyuntia kohden laskettuna.

Olisi tutkimisen paikka, miten eri ikäryhmien tekemät työtunnit eroavat toisistaan. Olisiko niin, että miehet lisäävät iän mukana tehtyjä työtunteja, koska he esimerkiksi "joutuvat" esimiestehtäviin naisia useammin? Suomessa noin 15 % miehistä ja noin 5 % naisita tekee yli 50-tuntista työviikkoa Tilastokeskuksen aineiston mukaan.

Pauli Sumanen

Työaika- ja palkkatutkija, eläkkeellä

Uusimmat

Suosituimmat

Uusimmat

Suosituimmat