Kirjoituspyyntö naisten väkivallasta

Vierailija

Kirjoituspyyntö: Nainen: Oletko käyttäytynyt väkivaltaisesti?

 

 

Naisten harjoittamasta väkivallasta on alettu puhua julkisuudessa vasta viime vuosina. Siinä missä vielä parikymmentä vuotta sitten väkivallan pääasiallisten harjoittajien ajateltiin olevan miehiä, tunnustetaan nykyään myös naisten osuus väkivallantekijöinä.   Naisten väkivalta voi olla niin fyysistä kuin henkistäkin väkivaltaa, ja kohdistua perheenjäsenten lisäksi myös ulkopuolisiin.

 

Opiskelen Turun yliopistossa Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksella folkloristiikkaa ja teen pro gradu-työtäni naisten kokemuksista omasta väkivallankäytöstään.  Toivon, että Sinä kertoisit omista kokemuksistasi väkivallasta. Voit vapaasti kirjoittaa mieleesi nousevia ajatuksia väkivallasta, sekä halutessasi myös vastata seuraaviin kysymyksiin: Missä tilanteissa olet käyttäytynyt väkivaltaisesti? Kehen olet kohdistanut väkivaltaa? Kuinka pitkään väkivalta on ollut osa elämääsi, joko itsesi harjoittamana tai kokemana? Millaisia seurauksia väkivallalla on ollut? Mitä tunteita ja ajatuksia koet miettiessäsi väkivallan ja naisena olemisen välistä mahdollista yhteyttä? Tekstin pituudella tai kirjoitustyylillä ei ole väliä. Olen kiinnostunut kuulemaan sekä henkisestä että fyysisestä väkivallasta: sana on vapaa, muotoile teksti oman itsesi näköiseksi!

 

Vastauksesi voit lähettää anonyymisti sähköpostiini: aleron@utu.fi. tai vaihtoehtoisesti Turun yliopiston folkloristiikan toimistoon: Folkloristiikan toimisto, Minerva, Kaivokatu 12, 20014 Turun yliopisto.  Vastauksia käytän opinnäytetyöni aineistona ja ne tallennetaan Turun yliopiston kulttuurien tutkimuksen  arkistoihin. Vastaajien henkilöllisyys ei tule missään vaiheessa ilmi, mutta arkistoituja vastauksia voidaan käyttää myöhempää tutkimusta ja opetusta varten. Mikäli et halua, että  vastauksesi arkistoidaan tutkimuksen päätyttyä, ilmoita se heti kirjoituksesi alussa. Vastausaikaa Sinulla on 1.4. 2013 saakka. Kirjoituspyyntö on nähtävissä myös Turun yliopiston sivuilla osoitteessa: http://www.hum.utu.fi/oppiaineet/folk/Kirjoituspyynnot.html

 

 

Ystävällisin terveisin, Anna Eronen                                                    Kulttuurien tutkimuksen arkistot

Folkloristiikan toimisto, Minerva, Kaivokatu 12                                 http://www.kultutarkisto.utu.fi

20014 Turun yliopisto

Kommentit (0)

Uusimmat

Suosituimmat

Uusimmat

Suosituimmat