Kirjoitukset avainsanalla sijoittaminen

Suomalaisista 38 prosenttia ei säästä tai sijoita ollenkaan. Näin kertoo finanssialan säästämistä, luotonkäyttöä ja maksutapoja käsittelevä raportti. Kylmä hiki nousi otsalleni, kun ajattelin asiaa varallisuusvalmentajana. Joka kolmas suomalainen on siis tilanteessa, että unelmat karkaavat yhä kauemmaksi ja jos huono päivä tulee, oma talous ei jousta lainkaan.

Vaurastuminen on 80-prosenttisesti psykologiaa. Vaikka kuinka ympärillä olevat ihmiset puhuvat, miten järkevää säästäminen on, se ei muutu tavaksi, jos oma ajattelu ei muutu ja tue tavoitetta. Miten säästäminen sitten onnistuisi? Erinomainen keino on se, että alkaa pitää säästämistä niin tärkeänä, että sen tekee ensimmäisenä ennen muuta kuluttamista. Ensimmäisen säästökohteen on hyvä olla vararahasto  ja sen jälkeen sijoitukset. Lisäksi voi säästää isompiin hankintoihin ja itselle tärkeisiin asioihin. Mutta nämä säästökohteet tulevat vasta sitten, kun vararahasto on säästetty.

Mieti, mikä on sinun heikko kohtasi. Mihin ”tuhlaat” rahaa?

Mieti, mikä on sinun heikko kohtasi. Mihin ”tuhlaat” rahaa? Joka päivä kannattaa tehdä sellaisia tekoja, joilla mahdollistat ”tuhlailun” tulevaisuudessakin. Itselleni matkailu on tärkeää, joten olen pyrkinyt säästämisellä ja sijoittamisella varmistamaan, että voin tulevaisuudessakin matkustaa perheeni kanssa. Siksi joidenkin sijoitusteni tuotot on korvamerkittyjä matkustamiseen.

Silmiini osui vähän aikaa sitten artikkeli, jossa kerrottiin luottotietonsa menettäneestä naisesta, joka halusi säästää, mutta ei millään onnistunut siinä. Jutussa esiteltiin kuukauden ajalta naisen tulot ja menot. Kiinnitin huomiota lastenvaatemenoihin, jotka olivat naisella kuukaudessa 446 euroa. Entä jos säästäisikin summasta puolet?

Toinen on shopannut, toisella varallisuutta on lähes 30 000 euroa.

Kuvitellaan, että lastenvaatteisiin tai vaikka omiin vaatehankintoihin kuluu joka kuukausi 400 euroa. Jos 400 eurosta 200 euroa käyttäisikin sijoittamiseen, kymmenessä vuodessa kertyy säästöön 24 000 euroa. Kuuden prosentin tuotolla tämän päälle on kertynyt 8 653 euroa.

Se, miten päätämme rahamme käyttää, näkyy myöhemmin mahdollisuuksissamme. Toinen on shopannut, toisella varallisuutta on lähes 30 000 euroa. Ja heitä on erottanut vain se, mitä he ovat pitäneet tärkeänä ja miten he ovat sen mukaan toimineet.

- Terhi

Kommentit (0)

Kävimme läpi asiakkaani oman talouden numeroita. Teimme yhdessä huomion, että palkka ja kokonaistulot sekä varallisuus olivat nousseet mukavasti sitten viime kerran, kun olimme yhdessä istuneet alas.

Jos joku ulkopuolinen näkisi numerot, hän saattaisi kiinnittää huomiota, että varallisuus suhteessa tuloihin on melko iso. Miten on mahdollista saada tonneilla satojen tuhansien varallisuus?

Miten on mahdollista saada tonneilla satojen tuhansien varallisuus?

Voimme säästää ja sijoittaa vain osan tuloistamme, sillä elämiseen kuluu aina jonkin verran rahaa. Ison varallisuuden hankkiminen voi tätäkin vasten tuntua mahdottomalta.

Salaisuus on siinä, että varallisuus voi nousta arvossaan ja se voi tuottaa tuloja. Kun sijoitamme osan palkasta ja aikaa kuluu, omaisuuserä voi olla huomattavasti arvokkaampi kuin olemme itse siihen sijoittaneet. Tätä ei vain tiedä etukäteen, nouseeko arvo ja kuinka paljon. Toki joidenkin omaisuuserien, jotka ovat sijoituksiksi ostettu kohdalla voi tapahtua myös arvonalenemista.

Jos vielä sijoitamme sijoituksesta saadut tuotot, voimme hyödyntää kuuluisaa korkoa korolle –efektiä. Tällöin saamme lisää pääomaa tekemään työtä puolestamme. Vielä yksi tapa lisätä kierroksia on sijoittaa velkarahalla.

Salaisuus on siinä, että varallisuus voi nousta arvossaan ja se voi tuottaa tuloja.

Otetaan esimerkki. Voimme ostaa 100 euron edestä vaatteita tai voimme sijoittaa rahan. Jos yritämme myydä vaatteita, tiedämme, että niistä ei saa lähellekään samaa hintaa kuin olemme niistä itse maksaneet. Hinnasta sulaa siis heti suurin osa pois. Sen sijaan, jos sijoitamme 100 euroa, meillä voi olla viiden vuoden päästä esimerkiksi 128, jos sijoitus tuottaisi tasaisesti viisi prosenttia vuodessa. Jos jatkamme sijoittamista, jokainen 100 euroa voi kasvaa samalla tavalla.

Tämän takia olisi hyvä sijoittaa koko ajan, vaikka pieniäkin summia, jotta meillä on mahdollisuus hyötyä varallisuuden mahdollisista tuotoista ja arvonnoususta. Ja kun aikaa kuluu, varallisuus on voinut kasvaa tasolle, joka yllättää todella positiivisesti.

-Terhi

Kommentit (0)

Säästät ja sijoitat tietyn summan kuukausittain eläkekassaasi. Näet, kuinka potti kasvaa vuodesta toiseen, vuosikymmenestä toiseen säästöilläsi sekä tuotoilla. Jäät eläkkeelle ja lähdet myymään sijoituksiasi kattaaksesi elämisen menoja. Elät vielä kymmeniä vuosia ja nautit elämästä. Kuulostaa täydelliseltä suunnitelmalta, eikö?

18 vuotta sitten, kun aloitin työelämässä myymällä sijoitustuotteita, oli vallassa ajatus, että riittää, kun kerää tarpeeksi suuren potin ennen eläkkeelle jäämistä. Eläkevuosien aikana potti pienenee pikkuhiljaa, mutta se ei haittaa. Elinvuosia on kohtuullisen vähän jäljellä ja eläkesäästöt tulevat normaalin eläkkeen päälle.

Pelkkä potin kerääminen ei riitäkään vaan varallisuuden tulisi tuottaa tuloja, joilla menoja katetaan.

Ajan kuluessa on kuitenkin tullut koko ajan todennäköisemmäksi se, että elinajanodote vain kasvaa ja kasvaa. Lisäksi eläkkeiden taso tuntuu koko ajan pienenevän. Pelkkä potin kerääminen ei riitäkään vaan varallisuuden tulisi tuottaa tuloja, joilla menoja katetaan. Itse pääomaan ei kajota. Emme nimittäin ihan tarkalleen tiedä, elämmekö viisi, kymmenen tai 30 vuotta, kun aktiiviset työelämän vuodet ovat takanapäin.

Itse olen pohtinut asiaa vieläkin pidemmälle. Rahan arvoon vaikuttaa inflaatio. Jos saamme tänään kymmenellä eurolla kymmenen purkkia maitoa, voi olla, että viiden vuoden päästä saamme vain kahdeksan. Tällöin varallisuutemme tuoton tai itse varallisuuden määrän tulisi kasvaa, jotta saamme enemmän euroja samaan määrään maitoja. Aion siis jatkaa varallisuuden kasvattamista sekä nyt että eläkevuosinani.

Aion siis jatkaa varallisuuden kasvattamista sekä nyt että eläkevuosinani.

Eläkkeen määrä suhteessa palkkaan tulee monelle yllätyksenä. Ihmisen on vaikea luopua saavutetuista eduista. Jos elintaso laskee, on se melkein aina pieni kriisi. Palkkatyön loppuminen ja eläkeajan alkaminen on muutenkin iso muutos, saati käytössä olevan rahan pieneneminen.

Olen tavannut monia ihmisiä, jotka ovat aloittaneet sijoittamisen vasta huomattavan lähellä eläkeikää. Ei silloinkaan ole liian myöhäistä. Jos elinaikaasi on jäljellä 20-30 vuotta, siinähän ehtii vaikka mitä. Lisäksi saa uudenlaista sisältöä elämään ja haastetta aivoille. Sijoittamiselle kannattaa siis antaa aikaa eläkkeelläkin, eikä pelkän tuoton ja elintason takia.

-Terhi

Kommentit (0)

Monella saattaa olla tilanne, että paperilla on todella varakas, mutta kun tulisi tarve kurottaa käteiseen, syntyykin ongelma. Varallisuuden muuttaminen rahaksi syystä tai toisesta osoittautuu odotettua hankalammaksi. Tämä on erityisen tyypillistä talouden matalasuhdanteiden ja laman aikaan. Silloin lähes kaikki haluavat realisoida omistuksiaan ja harvalukuiset ostajat ymmärtävät olevansa niskan päällä.

Varallisuutta voidaan arvioida myös likviditeetin perusteella eli

  • Kuinka nopeasti varallisuuserän saa muutettua käteiseksi?
  • Kuinka monella on halukkuutta tai varaa ostaa juuri kyseessä oleva omaisuuserä?
  • Kuinka paljon omaisuuserä tuottaa?
  • Mihin tuotto perustuu?

Ihmiset arvostavat eri aikoina eri omaisuuslajeja.

Omaisuuslajeilla on myös eri syklit. Ihmiset arvostavat eri aikoina eri omaisuuslajeja. Lisäksi omaisuuslajien sisällä tapahtuu muutoksia. Yksittäisiä yrityksiä tarkasteltaessa huomataan, kaikki yritykset eivät tuota tasaisesti vuodesta toiseen, kun maailman muuttuessa asiakkaiden tarpeet muuttuvat. Jos yritykset eivät pysty luomaan nahkaansa yhä uudelleen ja uudelleen, ne kuolevat pois. Tämä näkyy myös osakemarkkinoilla, mutta erityisen selvästi pienempien osakemarkkinoiden ulkopuolella toimivien yhtiöiden keskuudessa. Samalla tavalla asuntojen hintakehitys voi olla eri kaupungeissa toisistaan voimakkaastikin poikkeava. Asuntojen hintojen kehitykseen vaikuttaa luonnollisesti lainarahoitus ja sen hinta, mutta lopulta ratkaisijan rooliin nousee kuitenkin työpaikkojen määrä ja kehityssuunta.

On tärkeää, että on varallisuutta. Vielä tärkeämpää on se, että tiedämme, mitä voimme sillä tehdä ja toisaalta myös, milloin omistuksiin ja valittuihin toimintamalleihin kannattaa muutoksia tehdä. Esimerkiksi säästäminen oli jossain vaiheessa hyvinkin relevantti varallisuuden kasvattamisen muoto, mutta se ei yksin riitä tänä päivänä. Säästetyt rahat on syytä muuttaa arvoa kasvattavaksi ja tuloa tuottavaksi varallisuudeksi, jottei inflaatio pääse niihin käsiksi.

Vielä tärkeämpää on se, että tiedämme, mitä voimme sillä tehdä ja toisaalta myös, milloin omistuksiin ja valittuihin toimintamalleihin kannattaa muutoksia tehdä.

Minulta kysytään monesti mm: ”Kannattaako minun ostaa sijoitusasunto?” Kysymykseen ei voi vastata kyllä tai ei, koska se riippuu merkittävästi sinun taidoistasi ja kyvyistäsi sijoittajana sekä siitä mistä olet sitä ajatellut ostavasi. Lisäksi riippuu, millainen sijoittaja olet. Oletko kiinnostunut asuntosijoittamisesta ja valmis tekemään työtä ollaksesi hyvä siinä?

Oma polkuni sijoittajana on ollut mutkikas ja kuoppainen. Asuntosijoituksissani lähtevät vuokratuotot ovat vaihdelleet hurjasti, 6–22 prosentin välillä. Vuosien varrella kokemusten ja opiskelun kautta taidot ovat karttuneet ja on ollut mahdollista löytää tilaisuuksia, joita ennen ei osannut edes katsoa. Uusien ideoiden ja oppien kautta tuotot ovat vuosien varrella pikkuhiljaa nousseet ja tehdyistä virheistä on yritetty oppia.

Mikään ei tipahda valmiina taivaalta syliin – ei edes sijoitusten tuotot.

Mikään ei tipahda valmiina taivaalta syliin – ei edes sijoitusten tuotot. Osa onnistumisesta varmasti voi olla onnesta kiinni, mutta vuosikymmenestä toiseen ei pelkällä onnella kyllä kukaan pärjää. Matkan varrella käy helposti niin, että ruusunpunaiset kuvitelmat karisevat ja todellisuus tulee kylään. Se tapahtuu kaikille, eikä sitä pidä pelästyä.

Omista kokemuksistani olen huomannut, että olen pystynyt parantamaan juoksua matkan edetessä. Kehitys ei ole ollut suoraviivaista vaan menestyksiä on seurannut uudet opinkappaleet. Se kuuluu kehityskulkuun, jossa noustaan tasolta toiselle. Sanonta siitä, että onni suosii rohkeaa sekä valmistautunutta, tuntuu jotenkin jännästi pitävän paikkansa. Mikäli ei ole valmistellut itseään vastaan tulevaa mahdollisuutta varten, ei sitä todennäköisesti edes tunnista kohdattaessa. Samalla tavalla maailman muhkeinkaan mahdollisuus ei meitä hyödytä, ellemme uskalla siihen tarttua peloistamme huolimatta. Menestystä matkaan!

-Terhi

Kommentit (0)

Seuraa 

Rikastamossa naiset puhuvat rahasta, urasta ja merkityksellisyydestä. Sijoitusbloggarit Terhi Majasalmi ja Unna Lehtipuu uskovat, että vaurastuminen on jokaisen naisen oikeus iästä ja taustasta riippumatta. Rikastamo tarjoilee siihen keinoja, mahdollisuuksia ja vertaistukea. Liity seuraan! 

Teemat

Blogiarkisto

2018
2017

Kategoriat