Olen viime viikkoina kirjoittanut ja muutenkin elämässäni miettinyt paljon arvoja. Arvoja, joiden mukaan toimimme, jotka tekevät meidät onnellisiksi, joita toisissa ihmisissä arvostamme ja arvoja, jotka loppupeleissä ovat meille jokaiselle erilaiset, jos huomioi muutkin kuin vain tärkeimmät arvomme.

Ystävällisyys ja kunnioitus muita kohtaan

Itselleni ja lähimmille ystävilleni yksi ehkä kaikkein tärkeimmistä arvoista on ystävällisyys ja kunnioitus muita kohtaan. Se, että emme ilkeile suoraan emmekä selän takana, käyttäydymme kunnioittavasti jopa niitä kohtaan, joista emme pidä. Jos ystävämme puoliso tai puolisomme ystävä on todellisuudessa mielestämme täysi moukka, osoitamme kunnioitusta myös tuota "moukkaa" kohtaan, sillä kunnioitamme enemmän ystäväämme/puolisoamme, kuin sitä, että haluamme pakonomaisesti ilmaista mielipiteemme. 

Tällainen kunnioittaminen ei tietystikään tarkoita sitä, että pidättäytyisimme puolustautumasta, jos meitä kohtaan käyttäydytään epäkunnioittavasti tai epäoikeudenmukaisesti, että olisimme mielin-kielin tai muutoin epäaitoja. Se tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että emme ole laukomassa mielipiteitämme tälle henkilölle, emme istu tuppisuin yhteisissä tapahtumissa, muljauttelemme silmiämme tai että muuten osoittaisimme epäkunnioitusta tuota henkilöä kohtaan. Koska ystävämme/puolisomme on meille tärkeä, käyttäytymällä asiallisesti ja näin toimimalla osoitamme ennen kaikkea kunnioitusta tuota ystäväämme/puolisoamme kohtaan.

Jos mietin itse niitä ihmisiä, joita syvästi ja eniten kunnioitan ja arvostan, käyttäytyvät nämä ihmiset aina suurella kunnioituksella muita ihmisiä kohtaan. Vaikka he eivät olisi arvoiltaan samanlaisia. Vaikka he eivät todellisuudessa pitäisi jostakin seurassa olevasta henkilöstä. Kukaan näistä ei koskaan vetäydy seurasta sivuun mököttämään tai kieltäydy olemasta ystävällisiä vain siksi, että juuri sen toisen ihmisen kuuluisi toimia tietyllä tavalla eikä silloin itsellä olisi tarvetta olla ystävällinen. Kukaan näistä ei yritä tieten tahtoen nolata tuota toista osapuolta, josta eivät pidä vain, jotta voisivat osoittaa olevansa parempia kuin kyseinen ”tyyppi”. Silti he puuttuvat tilanteisiin, joissa heihin kohdistetaan vihamielisyyttä tai heitä kohdellaan epäkunnioittavasti.

Ystävällisyys ja toisten kunnioittaminen arvona on meille ystäväpiirissä niin tärkeä ja olennainen osa kaikkea tekemistämme, että tämän arvon vastaisesti toimivat ihmiset putoavat hyvin nopeasti elämistämme tai sitten niiden kanssa vältetään kanssakäymistä. 

Siltikin vaikka jotkut, jopa jotkut lähellämme olevat ihmiset, toimivat tämänkin perusarvon vastaisesti, voi olla hyvä miettiä myös tuon toisen ihmisen arvoja, jos haluaa ymmärtää tuota toista ihmistä ja haluaa tuon ihmissuhteen jatkuvan. 

Jos ystävällisyys on itselle tärkeä arvo ja kokee toisen ihmisen käyttäytyvän epäkunnioittavasti ja epäystävällisesti, voi hyvin olla, että tuo toinen ihminen kokee tietyissä tilanteissa toteutuvan ystävällisyyden vastavuoroisesti itseään epäkunnioittavana ja alentavana mielistelemisenä ja siten kenties täysin omien arvojensa vastaisena käyttäytymisenä. Ehkä tuolle ihmiselle itsensä kunnioittamista on kieltäytyä miellyttämästä muita. Ja tällainen käytös taas saattaa siis meille ystävällisyyttä arvostaville olla ei-hyväksyttävää epäystävällisyyttä ja epäkunnioittavaa käyttäytymistä.

Toisen ihmisen kunnioittaminen ei ole mielistelemistä

Kaikkien lähellämme olevien ihmisten ei tarvitse täysin elää juuri ja aina meidän omien arvojemme mukaan. Mutta toimiva ja pitkäkestoinen ihmissuhde, oli kyse sitten ystävyys- tai parisuhteesta, edellyttää aina toisen ihmisen kunnioittamista. Jos on valmis näkemään toisen käyttäytymisen syyt ja kenties niiden takana toimivien arvojen vaikutuksen, on kenties helpompi myös keskustella asiasta. Ja ennen kuin tuomitsee toisen täysin moukkana, vihamielisenä ja epäkunnioittavana yksilönä, olisi hyvä ensinnäkin keskustella siitä, mitkä ovat kummallekin asianosaiselle tärkeitä arvoja ja sitten miettiä olisiko näistä arvoista joskus satunnaisesti mahdollista poiketa, jos toiselle tulisi siitä hyvä mieli, tai jos siten osoittaisi kunnioitusta toista kohtaan. Kenties myös tuo arvojamme paheksuva henkilö näkee syymme käyttäytymisellemme, että emme toimi miellyttämisen pakosta vaan osoittaaksemme ystävällisyyttä ja kunnioitusta toista kohtaan, saattaa tuon ihmisen asenne pehmentyä. Ja tällöin siis näistä tiukista arvoistamme joustaminenkin voi olla helpompaa.

Satunnainen poikkeaminen omista arvoista ei varmastikaan heikennä elämäämme, jos teemme sen oikeista syistä. Eli emme tee sitä miellyttääksemme toista, vaan osoittaaksemme kunnioitusta tuota meille läheistä ihmistä kohtaan. Jos emme ole ihmissuhteessa lainkaan valmiita joustamaan omasta käyttäytymisestämme, on tuskin turha arvioida sellaisen ihmissuhteen jatkuvuuden mahdollisuuksia.

Voimme valita haluammeko aina olla oikeassa ja elää jyrkästi omien arvojemme mukaisesti vai haluammeko olla onnellisia, vaikka se tarkoittaisi satunnaista arvoistamme poikkeamista.

Pelkoihin pohjautuvien arvojen välttäminen

Tästäkin huolimatta pitkäkestoisissa ihmissuhteissa täysin erilaiset arvot eivät kuitenkaan yksinkertaisesti toimi. Tai jos toimivat, niin joku sellaisessa ihmissuhteessa on yleensä onneton. Jos toisen arvot ovat äärimmäisen pinnalliset tai vihamielisyyteen ja erityisesti pelkoihin pohjautuvat, on kaikkea muuta kuin ainakaan itseään kunniottavaa toimia sellaisten arvojen mukaisesti, jos ne ovat täysin päinvastaiset omista arvoistamme. Mutta harvemminpa sitä arvoiltaan ääripäässä elävät ihmiset edes haluavat kyseistä ihmissuhdetta ylläpitää.

Sellaisiin ihmissuhteisiin kannattaa kuitenkin aina panostaa, joissa toisen arvot ovat sellaiset, jollaisten mukaan haluaisi itsekin toimia ja elää. Vaikka ne juuri tällä hetkellä olisivat toiset kuin omat. Yhtälailla sellaisiin ihmissuhteisiin ei kannata panostaa, joissa toisen arvot vievät negatiivisuuteen tai muutoin itselle haitalliseen suuntaan. Silloin näiden arvojen mukaan eläminen edes satunnaisesti tuskin on toisen kunnioittamista vaan nimenomaan toisen mielistelemistä.

Mitkä ovat sinulle ensisijaisen tärkeitä arvoja? 

Erityisesti suuremman elämänmuutoksen kynnyksellä olisi aina hyvä miettiä omia arvojaan. Mitkä ne ovat? Entä elävätkö lähipiirissämme olevat ihmiset pääpiirteittäin samojen arvojen mukaisesti? Mitä haluamme ja edellytämme jatkossa elämäämme tulevilta ihmisiltä? Millaisilla arvoilla eläviä ihmisiä emme omaa oikeuttamme onnellisuutemme kunnioittaen halua enää elämäämme? Mistä arvoista olemme tilapäisesti valmiita joustamaan ja mistä emme missään tilanteessa?
 

Kommentit (0)

Kommentit julkaistaan hyväksynnän jälkeen.

Sisältö jatkuu mainoksen alla
Sisältö jatkuu mainoksen alla
Seuraa 

Tässä blogissa asianajajana työskentelevä Sanna kirjoittaa parisuhteesta ja perheestä. Hän antaa neuvoja ja vinkkejä, joiden avulla jokainen suomalainen nainen voi pitää paremmin puoliaan arjessa ja elämän taitekohdissa.

Yrityksen kotisivut

Asianajotoimisto Svahn Oy

Hae blogista

Blogiarkisto

2018

Instagram