Tunneälykäs työntekijä huomioi muiden fiilikset, mutta voi myös manipuloida muita. Kuva: Shutterstock
Tunneälykäs työntekijä huomioi muiden fiilikset, mutta voi myös manipuloida muita. Kuva: Shutterstock

Erittäin tunneälykäs ihminen on hyvä työntekijä, mutta huono muutosjohtaja. 

Tunneälyä pidetään suuressa arvossa, eikä suotta. Tunneäly vaikuttaa ihmissuhteiden sujuvuuteen niin kotona kuin työpaikallakin ja saattaa edistää uralla menestymistä. Kaiken muun hyvän lisäksi tunneälykkäät voivat muita paremmin niin henkisesti kuin fyysisestikin.

Nykyään kuitenkin tiedetään, ettei tunneälykkyys ole yksiselitteisen myönteinen ilmiö, eivätkä erittäin tunneälykkäät ihmiset ole parhaita valintoja kaikkiin työtehtäviin.

Harvard business revies -sivuston artikkelin mukaan tunneälystä on työelämässä myös haittaa. Tunneälykäs on monessa suhteessa pomon ihannenainen tai mies, mutta ainakin näistä syistä tunneäly ei tee ihmisestä täydellistä työntekijää:

1. Tunneälykäs ei usein ole luova

Tunneälykkäät ihmiset ovat hyviä muodostamaan suhteita, seuraamaan ohjeita ja tekemään yhteistyötä. Sekä työelämässä että työn ulkopuolella tarvitaan kuitenkin myös luovuutta, idearikkautta ja kykyä keksiä jotain ihan uudenlaista, ja näitä ominaisuuksia erittäin tunneälykkäillä ei HBR:n mukaan välttämättä ole. Luovat ihmiset ovat usein ennalta-arvaamattomia toisinajattelijoita, kun taas tunneälykkäille on luontevampaa seurata vanhoja kaavoja, mutta tehdä se hyvin.

2. Tunneälykäs välttää riskinottoa

Tunneäly ei ole ominaisuus, joka saa ihmisen ajattelemaan niin sanotusti boksin ulkopuolelta ja kokeilemaan uskaliaasti uutta. Päin vastoin, tunneälykkäille ihmisille on luontevaa valita tuttu ja turvallinen tie riskinoton sijaan. Monissa työtehtävissä tämä on hyvä ominaisuus, mutta HBR:ssa muistutetaan, että esimerkiksi johtotehtävissä vaaditaan kykyä ja halua ottaa isojakin riskejä.

3. Tunneälykäs voi manipuloida muita

Kuten perinteistä älykkyyttä, myös tunneälykkyyttä voi käyttää hyvään tai pahaan, todetaan Inc.-sivustolla. Tunneälykäs saattaa kaikkien kiva kaveri, mutta myös hyvin manipuloiva ihminen. Esimerkiksi nämä ihmistyypit voivat olla erittäin tunneälykkäitä: poliitikko, joka kerää suosiota vetoamalla äänestäjien kielteisiin tunteisiin, pettävä aviopuoliso, joka onnistuu vakuuttamaan kumppaninsa uskollisuudestaan ja työkaveri, joka taktikoi itselleen paremman aseman levittämällä juoruja muista.

4. Tunneälykäs haluaa olla muille mieliksi

Jos on tunneälykäs, ymmärtää muita paremmin toisten tunteita. Todella monissa elämän tilanteissa empaattisuudesta ja toisten ajatusten ennakoinnista on hyötyä, mutta joissain työtehtävissä on parempi, jos ei liikaa mieti toisten fiiliksiä. Esimerkiksi muutosjohtaja, jonka täytyy tehdä raskaita päätöksiä, pärjää paremmin, jos ei ole erittäin tunneälykäs.