Suomalaisista työikäisistä miehistä neljännes ja naisista kuudesosa voidaan luokitella päivittäisen askelmääränsä perusteella erittäin vähän liikkuviksi.

Päivittäin otettujen askelten määrä kertoo ihmisten yleisestä fyysisestä aktiivisuudesta. Suomalaisista työikäisistä miehistä neljännes ja naisista kuudesosa voidaan luokitella päivittäisen askelmääränsä perusteella erittäin vähän liikkuviksi.

Tulokset selviävät ensimmäisestä pohjoismaissa tehdystä väestöpohjaisesta askelmittaritutkimuksesta, jonka tulokset julkaistiin syyskuussa Scandinavian Journal of Public Health -lehdessä.

Askelmittareita käytetään yleisesti liikunnan seurannassa, mutta tähän asti meiltä on puuttunut tieto suomalaisten aikuisten askelmääristä. Tutkimukseen osallistui 1 853 työikäistä 30–45-vuotiasta miestä ja naista.

Naiset ottavat päivittäin enemmän askeleita kuin miehet. Suomalaisille kertyy arkipäivisin enemmän askeleita kuin viikonlopun päivinä, mutta viikonloppuisin ja erityisesti sunnuntaisin kertyy enemmän reippaita aerobisia askeleita.

Tutkimuksen mukaan suomalaisten kokonaisaskelmäärät jäävät alhaisemmiksi kuin samanikäisten keskieurooppalaisten. Sen sijaan suomalaiset pärjäsivät paremmin yhdysvaltalaisiin verrattuna.

Alkuperäinen artikkeli pdf-muodossa http://sjp.sagepub.com/content/early/2011/09/01/1403494811420324.full.pdf+html

Lisätietoja: Erikoistutkija Mirja Hirvensalo, mirja.hirvensalo@jyu.fi