ET
Kuvitus: Otto Paakkanen
Kuvitus: Otto Paakkanen

Moni riita loppuu lyhyeen, kun ottaa maalaisjärjen käyttöön ja toiset huomioon. Etsimme vastaukset kiperimpiin mökkiriitoihin.

1. Kuinka lähelle naapurin rantaa saa laittaa katiskan?

Rannan omistajalle tai haltijalle ei saa aiheuttaa tarpeetonta haittaa tai häiriötä. Varmaan jokainen ymmärtää, että naapurin on päästävä rannasta ja laiturilta uimaan ja vesille toisten katiskoja kiertämättä.

2. Onko pakko osallistua mökkitien aurausmaksuihin, jos ei käytä mökkiä talvella?

Yksityisteiden tieosakkaat ovat usein järjestäytyneet tiekunnaksi, ja tienpidosta päätetään sen kokouksissa.

Kustannukset jaetaan tieyksiköiden ’pisteiden’ suhteessa eli tiestä saatavan hyödyn ja tienkäytön perusteella. Useammin mökillä käyvä saa enemmän yksiköitä kuin harvemmin käyvä. Jos ei käytä tietä talvella, ei ole velvollinen osallistumaan talvikunnossapitoon.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Tienkäyttäjät voivat sopia tienpidon tasosta ja kustannusten jakamisesta myös perustamatta tiekuntaa. Mahdollisia erimielisyyksiä ratkotaan kunnan tielautakunnassa.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

3. Saako naapuri rakentaa huussinsa tontin rajaan kiinni, grillikatoksemme viereen?

Rakentamismääräykset vaihtelevat sen mukaan, onko kyseessä kaava-alue vai haja-asutusalue.

Useimmiten kevytrakenteisiakaan rakennelmia ei saa rakentaa neljää metriä lähemmäs naapurin rajaa, mutta jo naapurisovunkin kannalta on selvä, että huussia ei pidä rakentaa naapurin grillikatoksen kupeeseen.

Kevytrakenteistenkin rakennelmien pystyttämisestä on useimmissa kunnissa ilmoitettava kunnan rakennuslautakunnalle tai haettava toimenpidelupaa. Siinä yhteydessä kuullaan myös naapuria.


4 . Voiko naapuria kieltää huudattamasta radiota kello 22.00–07.00 tai tekemästä kovaäänistä remonttia viikonloppunakin aamuvarhaisesta?

Mikään laki tai muu säännös ei määrää näistä asioista silloin, kun on kyse yksityisen kiinteistönomistajan tontillaan tapahtuvasta toiminnasta. Järjestyslain säännökset eivät koske yksityisiä kiinteistöjä.

Suomen Omakotiliiton liittohallitus on hyvien naapurisuhteiden julistuksessaan suositellut, että esimerkiksi äänekkään ruohonleikkurin käyttöä vältettäisiin myöhään illalla ja pyhäpäivänä.

Saattaa olla, että naapurit eivät tiedosta häiritsevänsä toisia. Naapurin kanssa kannattaisikin keskustella asiasta.

5. Onko pakko osallistua mökki­kunnan jätekuljetukseen?

Kunta on jätelain nojalla velvollinen järjestämään jätehuollon kunnan alueella. Kunnassa voi olla käytössä kunnan järjestämä jätekuljetus tai sitten kiinteistönomistaja sopii kuljetusyrityksen kanssa jätteiden noudosta.

Mökkiläisen on osallistuttava jätteenkuljetukseen, jos jäteauto ajaa alueella.

Osallistumisesta voi anoa vapautusta, jos jätteen määrä on vähäistä. Järjestetyn jätteenkuljetuksen maksuja voi joutua maksamaan, vaikka ilmoittaisi vievänsä jätteensä vakituisen asuntonsa jäteastiaan.

6. Naapurin isoon kuuseen iskee ukkonen helposti. Voinko naapurina vaatia puun kaatamista?

Kaatamista voi vaatia, jos puu ai­heuttaa turvallisuusriskin.

Mahdollinen salamanisku ei kuitenkaan ole kaatamisen peruste, mutta esimerkiksi lahovaurio voi olla. Kunnan ympäristö- tai paloviranomaiset voivat selvittää puun mahdollisen lahovaurion ja kaatumisriskin. Puun kaatoon tarvitaan viranomaisen lupa.


7. Kuinka läheltä toisen tonttia saa poimia marjoja ja sieniä?

Luonnonvaraisten marjojen, sienten ja kukkien poimiminen ja kerääminen on pääsääntöisesti sallittua jokamiehen oikeudella ilman alueen omistajan lupaa siellä, missä kulkeminenkin on sallittua.

Pihapiiriin ei saa mennä, eikä poimimisesta saa aiheutua haittaa maanomistajalle.

8. Voinko kieltää moottoriveneillä ja vesiskoottereillä pörräilyn pienellä mökkijärvellämme?

Satunnainen moottoriveneellä tai vesiskootterilla ajo on luettavissa vesialueen yleiskäyttöön ja näin ollen sallittua.

Aivan ranta-asukkaan rannan läheisyydessä ei silti saisi päristellä. Jos ajo on säännöllistä, vesialueen omistajilta kannattaisi hankkia suostumus. Viranomaiset voivat kieltää skootterilla ajon, jos painavat ympäristöhaitat sitä edellyttävät.

9. Naapuri on rakentanut auringonottopaikkamme viereen tenniskentän. Kentällä käydään äänekkäitä turnauksia joka viikonloppu. Miten voimme puuttua tähän?

Tenniskentän rakentaminen on luvanvaraista. Rakennuslupaa haettaessa pitää kuulla naapureita.

Jos kentällä on säännöllisesti häiriötä aiheuttavia turnauksia, kentän käyttö saatetaan ääritapauksessa kieltää. Ensisijaisesti kannattaisi kuitenkin keskustella naapurin kanssa. Neuvoa voi kysyä kunnan ympäristöviranomaisilta.

10. Kuka päättää, mihin mökkiläisten yhteiset postilaatikot sijoitetaan?

Periaatteessa mökkiläinen saa valita paikan itse, mutta laatikko kannattaa sijoittaa samaan ryhmään muiden postilaatikoiden kanssa. Silloin jakelu on maksutonta.

Jos postilaatikon sijoittaa jakelureitin varrelle erilliseen paikkaan, siitä on tehtävä postin kanssa erillinen sopimus. Jakelureitin ulkopuolella postinjakelu maksaa aina erikseen. Lisätietoja www.posti.fi/lomaposti.

Asiantuntijoina Juha Saarimäki Suomen Omakotiliitosta, Martti Honkanen Itellasta ja Elina Kasteenpohja Suomen tieyhdistyksestä. Lisätietoja myös ympäristöministeriön Jokamiehenoikeudet ja toimiminen toisen alueella -esitteestä www.ymparisto.fi.
 

Vierailija

Kuntien tielautakuntien tehtävät siirrettiin vuoden 2019 alusta voimaan tulleen uuden yksityistielain myötä Maanmittauslaitokselle ja käräjäoikeuksiin, joten uutista kannattaa korjata tuolta osin.

Sisältö jatkuu mainoksen alla