Kaikki narsistit eivät suinkaan ole ulospäinsuuntautuneita ja huomionhaluisia ihmisiä.

Narsisteja pidetään tyypillisesti kunnianhimoisina, ulospäinsuuntautuneina, hurmaavina, karismaattisina ja itserakkaina ihmisinä, joilla on halu saada huomiota.

Samalla kun on tärkeää muistaa, ettei pelkkä hurmaava olemus tai typerä käytös tee kenestäkään narsistia, on syytä pitää mielessä myös se, että vastaavasti myös sisäänpäinkääntynyt ihminen voi olla narsisti.

Introverttien narsistien narisistiset piirteet voivat olla vielä paremmin piilossa kuin ulospäinsuuntautuneilla narsisteilla, kirjoittaa Psychology Today.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Molempia tyyppejä kuitenkin yhdistää se, että heidän ylemmyyttä huokuva pintansa kätkee alleen turvattomuuden tunteen. Siinä missä ulospäinsuuntautunut narsisti voi sanoa ääneen olevansa muita parempi, sisäänpäinsuuntautunut narsisti vihjaa asiasta selkeästi.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Näistä tunnistat introvertin narsistin

1. Hiljainen omahyväisyys

Introvertit narsistit ottavat usein tuomitsevan tarkkailijan roolin. He eivät välttämättä ilmaise ikäviä ajatuksiaan suoraan, mutta heidän suhtautumisensa muihin ilmenee usein pienistä eleistä, kuten alentuvista silmäyksistä, silmien pyörittelystä ja tilanteeseen epäkohteliaista pitkästymisen ilmauksista kuten avoimesta huokailusta tai haukottelusta. Puhuessaan heidän kommenttinsa ovat tyypillisesti kriittisiä ja tuomitsevia.

2. Itseensä käpertyminen

Yksi tyypillisimmistä introvertin narsistin piirteistä on omaan itsekeskeisyyteen käpertyminen. Siinä missä introvertit ihmiset usein ovat hyviä kuuntelijoita, introvertit narsistit ovat yleensä pidättyväisiä ja huonoja kuuntelijoita. He arvioivat nopeasti, etteivät tilanteet ole mielenkiintoisia tai heidän huomionsa arvioisia. Introvertit narsistit keskittyvät yleensä vain niihin asioihin, joita he itsekkäästi haluavat. Muut asiat ovat heidän mielestään tyypillisesti tylsiä tai tyhmiä.

3. Empatian puute

Tämä piirre löytyy tyypillisesti kaikista narsisteista. He sivuuttavat helposti muiden tunteet ja tarpeet.

4. Passiivis-agressiivinen käytös

Monet introvertit narsistit reagoivat tilanteisiin passiivis-aggressiivisesti. He saattavat esimerkiksi sanoa "okei", "kyllä", "tietysti" tai "ihan miten haluat", mutta eivät sen jälkeen joko tee mitään tai toimivat juuri niin kuin itse haluavat. Jos heidän käytöstään kyseenalaistaa, he saattavat vain kohauttaa hartioitaan tai todeta, että heidän toimintatapansa oli parempi.

5. Herkästi loukkaantuminen

Introvertit narsistit ottavat äärimmäisen helposti itseensä. Heidän on vaikea käsitellä itseensä kohdistuvaa asiallistakin kritiikkiä, ja saattavat vastata siihen omahyväisillä kommenteilla ja väheksynnällä.

6. Hän väittää tulevansa aina väärinymmärretyksi

Moni introvertti narsisti mieltää olevansa ainutlaatuinen tai aikaansa edellä ja uskoo, etteivät muut voi sen takia ymmärtää heitä.

7. Vaikeudet ihmissuhteissa

Introverttien narsistien on mahdotonta luoda aitoja ihmissuhteita. Sen vuoksi monet heistä uppoutuvat helposti työhön, peleihin, kirjoihin tai muuhun tekemiseen, joiden avulla he voivat vältellä muiden ihmisten kanssa toimimista.

Tavis

Nykyään kyllä löytyy lokero KAIKELLE. Hymyilet väärin niin kyllä joku keittiö psykologi saa yhdistettyä sen esim. Hitlerin ihannointiin.

Sisältö jatkuu mainoksen alla