Osaatko kuunnella vaistoasi? Se kertoo, mitä oikeasti haluat – kunhan et stressaa liikaa. 

Kuvitus Timo Mänttäri

Onko sinulle käynyt näin: Ajattelet jo­tain ihmistä, ja het­ken kuluttua hän soittaa sinulle. Tai olet pitkään etsinyt asuntoa, me­net katsomaan epätodennäköistä ehdokasta, mutta astuttuasi sisään tiedät, että tässä on kotisi. 

Joku nimittäisi sitä sattumaksi, toinen johdatukseksi. Psykologiassa tällaisia aavistuksia kut­sutaan intuitioksi. 

Vaikka intuitio saattaa kuulos­taa hieman mystiseltä, pohjimmiltaan se on luonnollinen osa ihmi­sen ajattelua ja toimintaa. Kun ih­minen pohtii erilaisia elämän valin­toja ja ongelmia, järkeilyn lisäksi aivoissa tapahtuu paljon alitajuis­ta, tiedostamatonta työtä. Usein ratkaisut pälkähtävät päähän nopeasti ilman, että kaikkea tietoa täytyy käydä analyyttisesti läpi. 

Intuitiiviset ratkaisut eivät tup­sahda taivaasta, vaan mieli summaa aikaisempia kokemuksia sekä elämän aikana kertynyttä tietoa ja koettaa niiden perusteella tarjota itselle sopivinta vaihtoehtoa. 

– Intuitio on näiden sisäisten viestien havaitsemista. Se voi tuntua esimerkiksi äkillisenä oival­luksena, energisoivana olona tai epämääräisenä tunteena vatsan­pohjassa, psykologi Tony Dunder­felt kuvailee. 

Simppelisti intuitiota voisi kut­sua kyvyksi kuunnella itseään ja oivaltaa, mitä oikeasti haluaa. Tätä taitoa voi käyttää niin ihmissuhteissa kuin työssäkin. 

– Parhaimmillaan intuitio on työkalu, joka helpottaa monia ar­jen valintoja, elämäntaidon val­mentaja ja kouluttaja Marika Borg sanoo. 

Stressi ja opitut mallit saattavat kuitenkin sekoittaa intuitiota. Vii­saat ratkaisut syntyvätkin yleensä parhaiten pakottamatta ja olemal­la läsnä hetkessä. 

Oliko se intuitio?

Minulle tarjottiin täydelliseltä vai­kuttavaa työtä, mutta jokin sisälläni sanoi, ettei minun kannata ottaa si­tä. Vähän ajan kuluttua sainkin toi­sen ja mielekkäämmän työn.

SELITYS: Kun mietit työpaikkaa, mie­lessäsi on jokin tavoite. Mitä haluan työltä? Mikä on työssä tärkeintä? Mieli pyrkii kohti tavoitteita. Vaikka työ on vaikuttanut täydelliseltä, todennäköisesti jokin siinä ei vastan­nut tavoitteitasi. Intuitio kertoi sen, ennen kuin tiedostit, mikä pestissä mätti. 

Valintatilanteissa voi tuntua, että järki sanoo yhtä ja tunne toista. Jär­jen ääni on opittua, intuitio taas on ydinminän oivallus siitä, mikä olisi paras ratkaisu. Päätöksiä tehdessä on hyvä erottaa, toteutatko toisilta omaksumiasi ja oppimiasi tavoitteita vai omia halujasi. 

RELAA, ÄLÄ KELAA: Kun miettii eri vaihtoehtoja, intuition ääni on se, joka energisoi ja innostaa. Järkivaihtoehtoa puolestaan joutuu yleensä kelaamaan, ja se vie energiaa. Työpaikan valinta on iso pää­tös, jota ei kannata tehdä paniikissa – se vie itsensä kuuntelussa vain harhaan. Pyri ensin hyvään olotilaan, ennen kuin teet päätöksen. 

En osaa käyttää intuitiota, vaikka kuinka yritän. Monesti huomaan sen vasta, kun hyvä tilaisuus tai oikea ratkaisu on mennyt ohi.

SELITYS: Intuitio voi mennä epäkuntoon liiasta pohtimisesta, pani­koinnista ja stressistä. Informaatio­tulvakin saa pään tukkoon: ihmisen mieli tarvitsee tietyn ajan ja itselle sopivan hetken, että se pystyy näke­mään viisaat ratkaisut. Joskus myös ulkopuoliset vaatimukset sekoittavat alitajunnan viestien havaitsemista. 

NÄIN SAAT TOIMIMAAN: Irti päästä­misen taito on intuitiolle olennai­nen. Jos luotat, että mieli kertoo mi­tä tehdä, intuitio alkaa toimia. Useis­sa tutkimuksissa on havaittu, että vasta pysähtyminen tuo aivoista esille ne ratkaisut, jotka eivät perus­tu paniikkiin tai pelkoon, vaan ihmi­sen todellisiin tarpeisiin. Jo parin mi­nuutin hiljentyminen kerran päivässä riittää.

Lähdin laivalle, koska minulla oli vah­va aavistus, että löydän sieltä elämä­ni miehen. Tapasin vain surkeita von­kaajia. Intuitio oli väärässä!

SELITYS: Intuitiolla ei synny aina oi­keita ratkaisuja. Se johtuu kuitenkin siitä, että ihminen ei erota toiveita, luuloja ja uskomuksia intuitiosta. Tässä ei ole kyse intuitiosta, vaan enemmänkin siitä, että on odottanut jotain, mikä ei ole toteutunut. Kumppanin etsintään voi sotkeutua myös uskomuksia, kuten ”kaikki mie­het ovat vonkaajia” tai ” kukaan ei pysty täyttämään kriteereitäni”. Vää­riin tyyppeihin rakastumisessa voi olla kyse siitä, että etsii alitajuisesti kumppanista huonoja piirteitä.

OLE JOUSTAVA: Intuitiotaan täytyy olla valmis testaamaan. Jos jokin asia ei mene niin kuin aavisteli, ei kannata heittää hanskoja tiskiin. Jotta intuitio toimii, täytyy tarkentaa omia tavoit­teitaan ja miettiä, voisiko toimia jo­tenkin eri tavalla. Toiveetkaan eivät ole pahasta, jos ne ovat realistisia ja innostavia. Toiveikas mieliala ohjaa kohti tavoitteita. 

Minulla ei varmaan ole intuitiota. Analysoin asioita aina huolellisesti, teen päätökset järjellä ja haluan pi­tää langat omissa käsissäni.

SELITYS: Kaikilla ihmisillä on mahdol­lisuus käyttää intuitiotaan, mutta jot­kut ovat siihen taipuvaisempia. Jos ei usko, että intuitio on olemassa, se toimii puoliteholla. Ihminen ei silti pysty olemaan täysin rationaalinen. Tutkimusten mukaan intuitiota käyt­tävät huippujohtajatkin: he eivät pe­rusta päätöksiään pelkkiin faktoihin, sillä he tietävät, että faktat vanhene­vat nopeasti.

TARVITSENKO EDES: Jos kontrolloitu päätöksenteko toimii, miksi et käyt­täisi sitä? Intuitio on hyvä lisätyökalu niille, joille päätöksien teke­minen aiheuttaa stressiä tai joita pelkät faktat eivät auta.

Joidenkin ihan mukavienkin ihmisten kanssa tulee kumma tunne, ettei heidän kanssaan ole hyvä olla. 

SELITYS: Ihmissuhteissa intuitiota käytetään paljon. Kun tapaamme ih­misiä, haluamme tietää, millaisia he todellisuudessa ovat. Vaikka ihminen olisi mukava, hänen viestiensä perus­teella voi tuntua, että hänellä on hy­vin erilaiset periaatteet kuin itsel­lämme. 

EREHTYMISEN VAARA: Ihmisten kans­sa intuitio menee helposti metsään, sillä siirrämme toiseen ihmiseen usein omia ennakkoluulojamme. Epämääräisen huono tunne toisesta ihmisestä voi kertoa opituista mal­leista. Jos ei esimerkiksi osaa käsitel­lä surua, toisen ihmisen surulliset kasvot voivat herättää negatiivisia tuntemuksia. Tunnemallien taakse voi päästä, kun yrittää kuunnella toista ihmistä ainakin hetken ilman, että ärsyyntyy hänen sanoistaan tai olemuksestaan. Joskus jo 30 sekuntia läsnäoloa riittää, ja toinen uskaltaa heittää naamarin nurkkaan.

Alitajunta toimimaan

Intuitiota voi houkutella esiin helpoilla harjoituksilla.

1. Kolmen H:n harjoitus

HILJENNY. Sulje hetkeksi tieto­tulva ympäriltäsi ja laske rauhallisesti 180:een.

HENGITÄ. Syvä hengitys auttaa ai­voja ottamaan käyttöön sen osan, jossa syntyvät tuoreet ja toimivat ratkaisut.

HYMYILE. Hymy piristää oloa ja saa aikaan toiveikkaan vireen.

2. Yön yli

Ajattele ongelmaasi lyhyesti, ennen kuin menet nukku­maan, mutta älä vatvo sitä. Visuali­soi tilanne ja toivo, että se menee hyvin. Ennen kuin nouset aamulla sängystä, kuulostele tuleeko mie­leesi jokin ongelmaan liittyvä aja­tus. Isoissa valinnoissa tee harjoitus kolme yötä ennen päätöstä.

3. 30 sekuntia

Kun eteesi tulee pulma, istu paikallasi mukavasti – tai käve­le rauhallisesti – ja hengitä pari ker­taa sisään ja ulos. Älä ajattele mitään erityistä ja salli itsesi vain olla. 30 se­kuntia riittää. Kun harjoituksen tekee muutamia kertoja päivässä, olet ren­nompi ja avoimempi toteuttamaan tavoitteitasi. 

Asiantuntijoina elämäntaidon valmentaja ja kouluttaja Marika Borg sekä psykologi Tony Dunderfelt. Lähteet Tony Dunderfelt: Intuitio – sisäinen viisaus (Kirjapaja 2008), www.valmennusmaailma.fi. Kolmen H:n harjoitus/Marika Borg.

Bakteereita voi joutua vääriin paikkoihin sooloseksissäkin. 

Moni tietää, että virtsatietulehdusten ehkäisemiseksi seksin jälkeen on hyvä hipsiä pikimmiten vessaan. Tyydyttävän seksin jälkeen ei aina tekisi mieli heti nousta ja lähteä pissalle, mutta jos on kokenut joskus oikein kivuliaan virtsatietulehduksen, motivaatio on lopulta helppo löytää.

Virtsatietulehdus johtuu vieraiden bakteerien joutumisesta virtsaputkeen ja virtsarakkoon, ja pissaaminen huuhtoo virtasputkea – hyvällä tuurilla bakteerit tulevat siis huuhdotuiksi pois ennen kuin tulehdus ehtii kehittyä.

Vähemmän tunnettua tietoa on, että myös itsetyydytyksen jälkeen voi olla järkevää käydä pissalla virtsatieinfektioiden ehkäisemiseksi.

Vessareissu on Refinery29:n haastatteleman lääkärin mukaan fiksu veto, jos itsetyydytykseen on sisältynyt minkäänlaista penetraatiota, esimerkiksi sormella tai vibraattorilla. Jos taas itsetyydytys on keskittynyt vaikkapa vain klitoriksen hyväilyyn, on virtsatietulehduksen riski pienempi. 

Pissalle myös ennen seksiä

Joillakin naisilla virtsatietulehdukset ovat Terveyskirjaston mukaan seurausta nimenomaan yhdynnöistä. Tulehdusta aiheuttavat bakteerit eivät kuitenkaan yleensä ole vierasperäistä tavaraa, vaan ne ovat tyypillisesti peräisin naisen omista nivusista, välilihasta tai peräaukon seutuvilta.

Penetraatio vain aiheuttaa sen, että bakteerit siirtyvät virtsaputken suulle ja sieltä eteenpäin virtsaputkeen ja -rakkoon. Samaa bakteerien siirtymistä voi tapahtua myös sooloseksissä, jos mukana on esimerkiksi vibraattori. 

Terveyskirjasto suosittelee yhdyntään liittyvien virtsatietulehdusten ehkäisyyn pissalla käyntiä juuri ennen seksiä, käsien pesemistä ja tavallista intiimihygieniaa – joskin liialliset alapesut saattavat altistaa tulehdukselle. Samat neuvot lienevät käypää tavaraa myös itsetyydytystä ajatellen. 

Aloita harjoittelu nostamalla polvet käsien päälle, ja ojenna jalat vähitellen suoriksi.
Aloita harjoittelu nostamalla polvet käsien päälle, ja ojenna jalat vähitellen suoriksi.

Päälläseisonnan voi oppia aikuisenakin. Näin se käy!

Akrobatia on nyt muodikasta. Jos laji kiinnostaa, melko helppo tapa aloittaa harjoittelu on opetella seisomaan päällään. Se näyttää vaikeammalta kuin on!

Päälläseisonnassa tärkeimmän työn tekee keskivartalo. Aktivoi vatsalihakset jo ennen asentoon nousemista, jotta tuki löytyy myös ylösalaisin ollessa.

Toinen tärkeä tekninen seikka on käsien ja pään suhde toisiinsa. Pää ja kädet muodostavat tasasivuisen kolmion, ja kyynärpäät ovat 90 asteen kulmassa. Liian leveä ote vaikeuttaa tasapainon löytymistä.

Katso videolta, miten päälläseisonta onnistuu:

Video: Juulia Kalavainen

Harjoittele päälläseisontaa vaiheittain: 

  1. Aloita harjoittelu nostamalla polvet kyynärpäiden päälle. Aluksi riittää, että opettelet pysymään tässä asennossa.
  2. Nosta jalat yksi kerrallaan ylös kerälle.
  3. Kun tasapaino löytyy, nosta jalat suoriksi ylös.

Kysely

Osaatko seisoa päälläsi?