Lihaksikkaat miehet nähdään elokuvissa yleensä sankareina, mutta oikeassa elämässä he ovatkin tuoreen tutkimuksen mukaan itsekkäitä mielipiteissään.

Psychological Science -lehdessä vastikään julkistetussa tutkimuksessa oli koehenkilöinä 486 amerikkalaista, 223 argentiinalaista ja 793 tanskalaista. Koehenkilöiden vahvuus määritettiin hauislihaksen ympärysmitan avulla, minkä on aiemmissa tutkimuksissa todettu olevan sopiva mittauskeino. Myös koehenkilöiden taloudellinen asema määritettiin heille esitettyjen kysymysten avulla. Tämän jälkeen heiltä kysyttiin mielipiteitä poliittisista asioista, kuten köyhien avustamisesta ja verojen käyttämisestä sosiaalitukiin.

Koehenkilöiden kansallisuudella ei todettu olevan tuloksiin minkäänlaista vaikutusta. Sen sijaan vahvojen miesten mielipiteet paljastuivat itsekkäiksi: hyvin toimeentulevat eivät halunneet verovaroja käytettävän köyhien hyväksi, kun taas köyhät koehenkilöt kokivat sen tarpeelliseksi. Voimiltaan heikommat miehet  olivat mielipiteissään paljon epäitsekkäämpiä. Naispuolisilla koehenkilöillä ei fyysisen vahvuuden ja itsekkäiden mielipiteiden välillä todettu minkäänlaista sidonnaisuutta.

Tutkijoiden mukaan tulokseen vaikuttavat alkukantaiset vaistot. Heikot miehet ovat joutuneet olemaan mukautuvaisia, kun taas vahvoilla on ollut valtaa päättää asioista. Naiset eivät sen sijaan ole joutuneet fyysisesti kamppailemaan elintilasta, joten heidän fyysisillä voimillaan ei ole ollut vaikutusta heidän mielipiteisiinsä ja käytökseensä.

Tanskalais-amerikkalaisesta tutkimuksesta kerrottiin The Economist -lehdessä.