Neljänkymmenen vuoden aikana kerätty aineisto osoittaa, että Lapin luonnon tila on mennyt yhä parempaan suuntaan.

Kuinka puhdasta Lapin ilma on?  Onko eläimissä ja kasveissa merkkejä ilmanlaadun ja ympäristön heikkenemisestä? Vieläkö Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuuden jäljet näkyvät? Muun muassa näihin kysymyksiin vastaa Lappi luo -työohjelman ja Lapin tutkimusseuran julkaisema kirja Acta Lapponica Fenniae 24 - Pohjoinen puhtaus.

Eri alojen tutkijat ovat koonneet siihen tietoa muun muassa Lapin ilman, maaperän, kasvillisuuden ja riistan puhtaudesta. Raportti perustuu lähes neljänkymmenen vuoden aikana kertyneeseen tietoon Lapin alueen ilmasta, maaperästä,  kasvillisuudesta ja eliöstöstä. Laaja aineisto osoittaa, että vuosikymmenten aikana luonnon tila on mennyt yhä parempaan suuntaan.   – Ihmisen aiheuttamat haitalliset muutokset ovat olleet rajallisia  ja väliaikaisia. Lappia voidaan hyvällä syyllä pitää Euroopan puhtaimpana kolkkana. Puhdas hengitysilma on yksi Lapin arvokkaista luonnonantimista, sanoo tutkija Pia Anttila Ilmatieteen laitoksesta.

Kirja syntyi Ilmatieteen laitoksen, Geologian tutkimuskeskuksen, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskuksen, Metsäntutkimuslaitoksen, Riista-ja kalatalouden tutkimuslaitoksen sekä Säteilyturvakeskuksen yhteistyönä.

Kirjan sähköinen versio löytyy osoitteesta: www.lapintutkimusseura.fi/?q=julkaisut