Finnair lopettaa lähtöselvityksensä palvelutiskit vähitellen lähes kokonaan.

Ne korvataan lähtöselvitysautomaateilla ja matkatavaran jättöpisteillä sekä reitti- että lomalennoilla.

Palvelutiskit korvataan lähtöselvitysautomaateilla ja matkatavaran jättöpisteillä, joihin ruumaan menevä matkatavara jätetään lähtöselvityksen jälkeen. Näin asiakkaat ohjataan tekemään lähtöselvitys ennen lentoa tekstiviestillä, internetsivuilla tai lähtöselvitysautomaateilla lentoasemalla. Muutos koskee sekä reitti- että lomalentoja. Jos ei ole tottunut käyttämään lähtöselvitysautomaattia, Finnair lupaa virkailijaa avuksi.

Palvelutiskejä on tarjolla jatkossakin erityistilanteita ja priority-matkustajia varten. Sen sijaan economy-luokan tiskit vaihtuvat baggage drop -pisteiksi.

Muutokset etenevät vähitellen ja niiden tarkemmasta aikataulusta kerrotaan Finnairin internetsivuilla helmi--maaliskuun aikana. http://www.finnair.fi/