EU:n raportin mukaan yli 92 prosenttia Euroopan vesistöistä on uimakelpoisia. Tutkittavia vesistöjä on yli 24 000, ja niihin kuuluu niin jokia kuin järviäkin.

Kaikista Euroopan vesistöistä 77 prosenttia on erinomaisessa kunnossa, mikä tarkoittaa että kaikki EU:n uimavesidirektiivissä sovitut kohdat täyttyvät. Yli 93 prosenttia täyttää määräykset vähintään tyydyttävästi, ja vain alle 2 prosenttia ei tavoittanut uimakelpoisuuden rajaa.

Suomen tilastot eivät kuulu Euroopan parhaimmistoon. Tutkimuksen mukaan Suomen vesistöjen -- sekä sisä- että rannikkovesien -- tila on huonontunut viimeisen vuoden aikana. Laadultaan vähintään tyydyttävän meriveden määrä on laskenut lähes 100 prosentista 90 prosenttiin, ja uimakelvottomien rannikkovesistöjen määrä on noussut viisi prosenttia. Vähintään tyydyttävän laatuluokituksen saaneiden sisävesistöjen määrä laski lähes 100 prosentista 85 prosenttiin.

EU:n tavoitteena on saada kaikki Euroopan vesistöt vastaamaan uimavesidrektiivissä asetettuja vähimmäismääräyksiä vuoteen 2014 mennessä.

Tiina Amadei

http://ec.europa.eu/finland/news/press/101/10852_fi.htm uimarannat.com