Ensi vuonna astuu voimaan potilaiden liikkuvuusdirektiivi. Tiedätkö, mitä se tarkoittaa?

Lukijakysymys Matkaopas 4/2012 -lehdestä:

Kuulin, että vuonna 2013 astuu voimaan EU-direktiivi, jonka mukaan toisessa EU-maassa tehdystä sairaanhoidosta voi saada Suomessa Kela-korvauksen? Mitä se tarkoittaa?

Nimimerkki Terveysturisti

Vastaus: Loppuvuonna 2013 tulee sovellettavaksi direktiivi potilaiden oikeuksista rajat ylittävässä terveydenhuollossa eli potilaiden liikkuvuusdirektiivi. Sitä sovelletaan EU-jäsenvaltioissa. Direktiivin mukaan potilaalla on oikeus hakea sairaanhoitoa muista EU-maista ja saada näistä hoitokustannuksista jälki-käteen korvaus, samoin kuin jos kustannukset olisivat syntyneet kotimaassa. Direktiivin nojalla potilas maksaa hoitokustannukset ensin itse ja hakee jälkikäteen korvauksia kotimaansa järjestelmän mukaisesti.

Meillä vastaava säännös on jo olemassa sairausvakuutuslaissa. Sen perusteella Suomessa sairausvakuutettu henkilö on oikeutettu korvaukseen EU- tai Eta-valtiossa tai Sveitsissä aiheutuneista sairaanhoitokustannuksista, kuten jos hän olisi käyttänyt sairaanhoitopalveluja Suomessa. Jos henkilö hakeutuu sairaanhoitoon muualle kuin EU- tai Eta-valtioon tai Sveitsiin, kuten esimerkiksi Venäjälle, Kiinaan, Yhdysvaltoihin, Turkkiin tai Brasiliaan, kustannuksia ei korvata. Jos taas henkilö sairastuu äkillisesti missä tahansa maassa, hän on aina oikeutettu sairausvakuutuslain mukaiseen korvaukseen Kelasta. Ulkomailla aiheutuneista sairaanhoitokustannuksista voi hakea korvausta Kelasta lomakkeella SV 128. Korvaushakemus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa maksusta.

Vastaajana Noora Heinonen, kehittämispäällikkö, Kela

Matkaoppaan lukijakysymyksen voit lähettää täältä.