Lomalento Thaimaasta joutui tekemään hätälaskun Venäjälle.

Matkustajat pääsivät Suomeen vasta lähes 15 tunnin odottelun jälkeen. Lento kesti pysähdyksineen 36 tuntia. Matkanjärjestäjä tarjosi matkustajille 10 prosentin hyvityksen matkan hinnasta, satasen luokkaa. EU-direktiivien mukaan lennon myöhästymisestä yli kolme tuntia pitäisi saada 250–600 euron hyvitys. Koskevatko lomalentoja eri säädökset kuin reittilentoja? Vai ajaako valmismatkalaki ohi EU-säädösten?

Oheinen lukijakysymys julkaistiin Matkaopas-lehdessä 2/2013.Vastaus:

Sama EU-asetus lentomatkustajan oikeuksista koskee sekä loma- että reittilentoja. Valmismatkalaisilla on lisäksi turvanaan valmismatkalaki ja -ehdot. Kun lomalento viivästyy yllä kuvatulla tavalla, matkustaja voi hakea korvauksia sekä matkanjärjestäjältä että lentoyhtiöltä. Valmismatkalaisella on ikään kuin kaksinkertainen turva ongelmatilanteessa.

Matkanjärjestäjältä voi valmismatkalakiin ja -ehtoihin vedoten hakea hinnanalennusta palvelussa olleen virheen takia. Kuluttajariitalautakunnan linjauksen mukaan yli seitsemän tuntia myöhästynyt lento on virhe. Sama pätee, jos lento muuttuu päivälennosta yölennoksi.

Lautakunnan ratkaisujen mukaan tavallinen valmismatkan virhe oikeuttaa noin 10 prosentin alennukseen matkan hinnasta.

Lentoyhtiöltä korvausta voi hakea EU:n lentomatkustajien oikeuksia määrittävän asetuksen pohjalta. Yli kolmen tunnin viivytys yli 3 500 kilo­metrin lennolla oikeuttaa 600 euron korvaukseen.

Korvausta ei tarvitse maksaa, jos lentoyhtiö osoittaa viivästyksen johtuneen poikkeuksellisista olosuhteista, joita ei voitu välttää.

Lentomatkustajien oikeuksia määrittävä asetus on voimassa EU:n sisäisillä lennoilla, EU-maasta lähtevillä lennoilla ja Euroopan ulkopuolelta tulevilla EU:ssa, ETA-maassa tai Sveitsissä rekisteröidyn yhtiön lennoilla.

Sen sijaan jos EU:n ulkopuolinen yhtiö lentää EU-maahan Euroopan ulkopuolelta, asetus ei ole voimassa.

Vastaajana matkaekspertti, Matkaopas-lehden toimitussihteeri Hannu Nieminen. Asiantuntijana ylitarkastaja Satu Toepfer Kilpailu- ja kuluttajavirastosta. Lisätietoa

Lähetä oma kysymyksesi täällä