Käypä hoito -työryhmä on päivittänyt jälkiehkäisysuositusta, joka painottaa oikein käytetyn jälkiehkäisyn tärkeyttä.

Duodecim -lääkäriseuran, Suomen Gynekologiyhdistyksen ja Suomen yleislääketieteen yhdistyksen jäsenistä koostuva Käypä hoito -työryhmä on päivittänyt suositusta jälkiehkäisystä.

Uudessa suosituksessa tärkeimpinä asioina painotetaan oikein käytetyn jälkiehkäisyn tärkeyttä sekä ihmisten tietoisuuden lisäämistä. Suomalaisista jälkiehkäisyn käyttäjistä 65 prosenttia on alle 25-vuotiaita ja myös nuorempien osuus jälkiehkäisyn käyttäjistä on kasvanut. Sen vuoksi jälkiehkäisyn helppo saatavuus ja riittävä tieto ovat tärkeitä. Levonorgestreelia sisältävää jälkiehkäisyvalmistetta on saanut Suomessa apteekista ilman reseptiä jo vuodesta 2002 lähtien, mutta Käypä hoito -työryhmän mukaan sitä olisi hyvä saada myös kunnallisen terveydenhuollon toimipisteistä, esimerkiksi ehkäisyneuvoloista. Jälkiehkäisypilleri tulee ottaa 72 tunnin sisällä suojaamattoman yhdynnän jälkeen.

Käypä-hoito -työryhmä suosittelee levonorgestreelivalmistetta, sillä sitä saa apteekista helposti ilman reseptiä.

Jälkiehkäisyn käyttäjien kasvaneesta osuudesta huolimatta jälkiehkäisytablettien helpottunut saatavuus ei ilmeisesti lisää seksuaalista riskikäyttäytymistä tai vähennä muiden pitkäaikaisehkäisymenetelmien käyttöä. Tämä on hyvä, koska jälkiehkäisy kun on vain varamenetelmä, johon turvaudutaan, jos varsinainen ehkäisy epäonnistuu tai yhdyntä on ollut kokonaan suojaamatonta.  

Teksti Riina Määttä Kuva iStockphoto

Lisää aiheesta: www.duodecim.fi, www.suomengynekologiyhdistys.fi, www.kaypahoito.fi