Kuva: Shutterstock
Kuva: Shutterstock

Tuoreen tutkimuksen mukaan positiivinen asenne takaa onnen elämässä. Miten positiivisuus sitten määritellään?

Tuoreen tutkimuksen mukaan ihmiset, jotka ovat luonteeltaan positiivisia ja toteuttavat itseään, ovat onnellisia ja tyytyväisiä elämäänsä. Samaiset tapaukset ovat myös harvemmin masentuneita ja laativat hyviä suunnitelmia tavoittaakseen määränpäänsä elämässään.

Tutkimustulosten perusteella osallistujat voitiin jaotella neljään eri luonneryhmään: itseään toteuttaviin, itsetuhoisiin, tunnevaltaisiin ja välinpitämättömiin. Tällaisia jaottelun ihmiset olivat:

Itseään toteuttava reagoi positiivisiin asioihin vahvasti, negatiivisiin ei juuri lainkaan.

Itsetuhoinen ei välitä positiivisista asioista, mutta reagoi vahvasti negatiivisiin.

Tunnevaltainen kokee niin positiiviset kuin negatiivisetkin asiat yhtä vahvasti.

Välinpitämättömät eivät reagoi juuri mihinkään.

Tutkimukseen osallistui likemmäs 2000 yhdysvaltalaista. Jos tämä pitää paikkansa valtameren takan, miksei Suomessakin! Avain onneen on siis positiivisesti elämään suhtautuvan kädessä.