Viime vuonna eniten ansaitsivat nelikymppiset miehet, keskimäärin 4000 euroa kuukaudessa. Kuva: Shutterstock
Viime vuonna eniten ansaitsivat nelikymppiset miehet, keskimäärin 4000 euroa kuukaudessa. Kuva: Shutterstock

Kymmenen prosenttia naisista kuuluu hyvätuloisiin naisiin, yli 4200 euroa kuussa tienaaviin. Hyvätuloiset miehet sen sijaan tienaavat yli tonnin hyvätuloisia naisia enemmän, vähintään 5 600 euroa kuussa.

Miesten ja naisten tuloerot ovat selvät kaikissa tuloluokissa, ja ne kasvavat, mitä suuremmat ansiot ovat, kertoo Eläketurvakeskuksen tuore tutkimus.

Vuonna 2017 palkansaajien työeläkevakuutettu ansio oli keskimäärin 2 860 euroa kuukaudessa. Mediaani oli 2 610 euroa, käy ilmi Eläketurvakeskuksen tilastoista. Miesten työeläkevakuutettu keskiansio (3 260 €) oli 800 euroa eli neljänneksen suurempi kuin naisten (2 470 €). 

Viime vuonna vähiten ansaitsivat 17–30-vuotiaat naiset, keskimäärin 1 500 euroa kuukaudessa.

Naisten korkeimpaan tulokymmenykseen pääsee 4 200 euron kuukausiansioilla. Miehillä vastaava raja on noin 5 600 euroa.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Viime vuonna vähiten ansaitsivat 17–30-vuotiaat naiset, keskimäärin 1 500 euroa kuukaudessa. Eniten ansaitsivat nelikymppiset miehet, keskimäärin 4 000 euroa kuukaudessa.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Sukupuolittuneet työmarkkinat

Työmarkkinat ovat edelleen sukupuolittuneet: huonomman palkan lisäksi naiset tekevät enemmän osa-aikatyötä kuin miehet. Myös pienten lasten hoito on edelleen enemmän naisten vastuulla.

– Naiset käyttävät yli 90 prosenttia lapsenhoitoetuuksista, mikä näkyy ansioissa ja myöhemmin myös eläkkeissä, Eläketurvakeskuksen kehityspäällikkö Jari Kannisto kertoo Eläketurvakeskuksen tiedotteessa. 

"Naisten tulokehitys pysähtyy neuvolaan."

Lapsenhoitoaikojen lisäksi työeläkettä kertyy tietyin ehdoin myös työttömyys-, sairaus- ja opiskeluajoilta. Viime vuonna palkattomien aikojen etuuksia rekisteröitiin noin miljoonalle henkilölle.

Naisten ansiokehitys laahaa perässä. Miesten ansiokehitys on tasaista 20–40 ikävuoden välillä, jonka jälkeen se pysähtyy. Naisten ansiokehitys pysähtyy 30 ikävuoden tienoilla, ja nousu jatkuu 35 ikävuoden jälkeen.

– Perheen perustaminen näyttää vaikuttavan naisten ansiokehitykseen selvästi enemmän kuin miesten. Naisten tulokehitys pysähtyy neuvolaan. Samalla palkkahuipun saavuttaminen venyy 50 vuoden ikään eli naisilla se tulee vuosikymmenen miehiä myöhemmin, Kannisto kertoo.

Sisältö jatkuu mainoksen alla