Miespuolisilla korkeakouluopiskelijoilla on selvästä naisia kovemmat odotukset palkkojen suhteen.  

Uskovatko naiset jo ennen työelämää saavansa vähemmän palkkaa kuin miehet? Voiko tämä selittää osittain sukupuolten välisiä palkkaeroja?

Opetuksen ja koulutuksen tutkimussäätiö Otuksen tutkija Rasmus Reinikainen kirjoitti Suomen Ylioppilaskuntien Liiton SYL:n blogissa mielenkiintoisesta havainnostaan. 

Sekä yliopisto- että ammattikorkeakouluopiskelijoilta kysyttiin vuonna 2016 opiskelijabarometrissä, miten paljon he olettavat saavansa palkkaa vuoden päästä valmistumisestaan. Lähes jokaisella alalla miesten palkkaodotukset olivat suuremmat kuin naisten. Ainoastaan humanistisella ja kasvatustieteelisellä alalla sekä yliopiston ”muilla aloilla” (sis. luonnonvara- ja ympäristöala sekä matkailu-, ravitsemus- ja talousala) naisten palkkaodotukset olivat korkeammalla kuin miesten. 

Reinikainen pitää mielenkiintoisena sitä, että naisvaltaisella sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla naisten palkkaodotukset ovat huimasti miesten odotuksia matalammalla, kun taas miesvaltaisella tekniikan ja liikenteen alalla ero on huomattavasti pienempi. Tässä muutamia esimerkkejä miesten ja naisten palkkaodotuksista. Luvut ovat keskiarvoja. 

Näin paljon palkkaa mies- ja naisopiskelijat olettavat tienaavansa vuosi valmistumisen jälkeen: 

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala (AMK): 

 • Miehet 2809 euroa
 • Naiset 2599 euroa (210 euroa vähemmän kuin miehet)

Tekniikan ja liikenteen ala (AMK):

 • Miehet 2915 euroa 
 • Naiset 2785 euroa (130 euroa vähemmän kuin miehet)

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala (AMK):

 • Miehet 2780 euroa
 • Naiset 2411 (369 euroa vähemmän kuin miehet) 

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala (yliopisto):

 • Miehet 4274 euroa
 • Naiset 3903 euroa (371 euroa vähemmän kuin miehet) 

Humanistinen ja kasvatusala (yliopisto):

 • Miehet 2587 euroa
 • Naiset 2665 euroa (78 euroa enemmän kuin miehet) 

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala (yliopisto):

 • Miehet 3326 euroa
 • Naiset 3125 euroa (206 euroa vähemmän kuin miehet)

Muut alat (yliopisto, Luonnonvara- ja ympäristöala ja Matkailu-, ravitsemis- ja talousala): 

 • Miehet 2707 euroa
 • Naiset 2811 euroa (104 euroa enemmän kuin miehet)

Reinikainen pohtii kirjoituksessaan, ovatko erot palkkaodotuksissa yksi syy palkkaepätasa-arvolle.