Työn hakemiseen erikoistuneet asiantuntijat kehottavat ottamaan rohkeasti yhteyttä yrityksiin. Ensin on kuitenkin tunnistettava oma osaaminen ja mietittävä, mitä mahdolliselle työnantajalle pystyy tarjoamaan.

Olet käynyt läpi oman alasi työpaikkailmoituksia, mutta mitään kiinnostavaa ei tunnu löytyvän – tai niihin harvoihin kiinnostaviin on valtavasti hakijoita, etkä saa edes kutsua haastatteluun. Tuttu tilanne?

Työnhaussa ei kannata nojata ilmoituksiin, vaan olla itse aktiivinen, sanovat työnhakusparraaja Anna-Maria Leogrande työnhaun valmennusyritys Kumouksesta ja uravalmentaja Laura Sydänmaanlakka rekrytointi-, koulutus- ja valmennusyritys Saranen Consultingista.

Esimerkiksi Sitra arvioi vuoden 2016 alussa, että Suomessa on jopa 360 ­000 täyttämätöntä työpaikkaa, joista 270­ 000 on piilotyöpaikkoja. Piilo- tai tarvetyöpaikoilla tarkoitetaan paikkoja, joita työnantajat eivät ole laittaneet julkiseen hakuun.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

– Aktiivisuudella, itse kontaktoimalla ja lähestymällä kiinnostavia yrityksiä syntyy tosi paljon työpaikkoja, Sydänmaanlakka sanoo.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Sydänmaanlakka ja Leogrande korostavat, että ensimmäinen askel työpaikan etsimisessä on oman osaamisen ja itseä motivoivien asioiden tunnistaminen. Vasta itsetutkiskelun myötä pystyy arvioimaan, mitä osaamista pystyy tarjoamaan potentiaalisille työnantajille, ja viestimään siitä heille. Tärkeää on saada työntekijän ja työnantajan tarpeet kohtaamaan.

Sovi epävirallinen haastattelu

Mutta miten edetä, kun osaamisen ja motivaatiotekijät on tunnistanut?

Leogrande sanoo, että voi esimerkiksi listata itseä kiinnostavia organisaatioita ja näiden tehtäviä, etsiä sopivat yhteyshenkilöt ja soittaa heille. Heti aluksi kannattaa tuoda esiin, miksi on yhteydessä juuri kyseiseen yritykseen ja henkilöön ja rikkoa jää vaikka kehulla. Tämän jälkeen voi kertoa, miten voisi olla avuksi yrityksen tarpeissa.

Toisaalta välttämättä ei tarvitse sanoa suoraan, että etsii töitä. Voi kertoa, että on kiinnostunut kuulemaan kontaktoidun ihmisen uratarinan ja tämän ajatuksia alan trendeistä.

– Aika moni kertoo mielellään itsestään ja omista urakokemuksistaan, Leogrande sanoo.

Hän kutsuu tällaisia kohtaamisia informaaleiksi haastatteluiksi. Ne eivät ole työhaastatteluja, mutta niihinkin kannattaa valmistautua ja miettiä kysymyksiä etukäteen.

Informaaleissa haastatteluissa pääsee kuulemaan näkemyksiä sekä alasta että organisaatiosta ja saa uuden tuttavan omiin verkostoihin. Parhaimmillaan voi päästä samalla kertomaan itsestään ja omista ajatuksistaan. Vaikka organisaatio ei juuri sillä hetkellä pystyisi tarjoamaan töitä, voi jäädä uuden tuttavan mieleen.

Leogrande kertoo aiemmasta työpaikastaan tapauksesta, jossa muuan ihminen halusi tavata hänen tutkijakollegansa. Kollega kertoi tälle, että heillä ei ollut mitään paikkoja auki, mutta tämä halusi silti tavata ja kuulla, miten kollega oli päätynyt niin mielenkiintoiseen projektiin töihin. Niinpä he sopivat tapaamisen.

– Tutkijakollegani tuli sieltä ja kertoi, että hei, tapasin ihan mielettömän tyypin, löytyiskö hänelle joku projekti? Hänet oli sitten vähän niin kuin korvamerkitty sitä ajatellen, kun tulevaisuudessa tulee tarpeita, Leogrande kertoo.

Mitä voit tarjota?

Organisaatiot tekevät hänen mukaansa aiempaa enemmän myös pitkän aikavälin strategisia rekrytointeja. Se tarkoittaa, että ihmistä ei rekrytoida vain tietyn hetken tarpeeseen vaan sitä ajatellen, millaiselle osaamiselle voi olla tarvetta vaikka kymmenen vuoden päästä.

– Työnhakijalle on ihan mieletön tapa erottautua, että on miettinyt askeleen pidemmälle, minkälaista osaamista hän voisi tarjota myös tulevaisuudessa organisaation tarpeisiin, Leogrande toteaa.

Myös Sydänmaanlakka näkee erilaisia tapoja etsiä piilotyöpaikkoja. Voi esimerkiksi selvitellä, kuka on hoitanut viime aikoina rekrytointeja, ja kysellä häneltä organisaatiosta ja sen osaamistarpeista.

Joka tapauksessa yhteydenotto yritykseen kannattaa räätälöidä sen mukaan, mitä osaamista pystyy tarjoamaan juuri kyseiselle organisaatiolle.

– Pienemmissä yrityksissä voi hyvin kontaktoida vaikka toimitusjohtajan, Sydänmaanlakka sanoo.

Ihan ensin hänen mielestään kannattaa kuitenkin ottaa omat verkostot käyttöön ja selvittää, onko organisaatiossa tuttuja töissä.

Sydänmaanlakka kehottaa tekemään työnhakua monikanavaisesti ja hyödyntämään myös sosiaalisen median tuomia mahdollisuuksia.

– Osallistuu vaikka ammatillisiin keskusteluihin jossain Facebookissa tai Linkedinissä ja luo samalla ammatillista identiteettiä ja verkostoa. Sieltäkin saattaa tulla yllättäviä tilaisuuksia, Sydänmaanlakka sanoo.

Yksi keino työnhakuun sosiaalisessa mediassa on julkaista esimerkiksi Linkedinissä työnhakuvideo. Oman osaamisen tunnistaminen on tärkeää siinäkin: minuutin tai parin videolla täytyy osata kiteyttää omat vahvuutensa, Sydänmaanlakka huomauttaa.

Sisältö jatkuu mainoksen alla