Listasimme alle 35-vuotiaiden naisten palkat kaksi vuotta valmistumisen jälkeen.

Millaisille palkoille naiset pääsevät eri ammateissa valmistuttuaan? Tai jos harkitset alanvaihtoa, kannattaako se myös rahallisesti?

Parhaille, jopa yli 5 000 euron palkoille valmistumisen jälkeen pääsevät naislääkärit ja -asianajajat. Heikointa liksaa sen sijaan maksetaan puutarha-alalla. Viime aikoina on puhuttu paljon myös lastentarhanopettajien palkoista. Alalla aloittaneiden alle 35-vuotiaiden naisten keskipalkka on 2 384 euroa kuukaudessa.

Listasimme yli sadan ammattiluokan naisten ansiot – katso alta, miten itse sijoitut palkkavertailussa.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

 

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen tuoreesta, vuoden 2016 palkkarakennetilastosta. Siitä on poimittu kokoaikaiset alle 35-vuotiaat palkansaajat, jotka ovat valmistuneet ammattiin vuonna 2014. Tilastossa on naisten kuukausittaiset mediaaniansiot bruttona.

Säännöllisiin ansioihin on laskettu peruspalkan lisäksi mukaan mahdollisesti tehtävään liittyvät lisät ja vuorolisät sekä luontoisedut.

Vuonna 2014 valmistuneiden naisten kuukausiansiot ammattiluokittain vuonna 2016:

Puutarha- ja kasvihuonetyönjohtajat ja -työntekijät 1 654 €

Avustavat puutarhatyöntekijät 1 673 €

Toimistosiivoojat ym. 1 810 €

Perhepäivähoitajat 1 814 €

Apteekkien lääketyöntekijät 1 824 €

Kahvila- ja baarimyyjät 1 830 €

Päiväkotiapulaiset 1 862 €

Henkilökohtaiset avustajat, omaishoitajat ym. 1 875 €

Eläintenhoitajat ja lemmikkieläinten trimmaajat 1 877 €

Avustavat keittiötyöntekijät 1 915 €

Lastenkerhojen ohjaajat ym. 1 942 €

Koulunkäyntiavustajat 1 971 €

Kassanhoitajat ja lipunmyyjät 1 991 €

Huoltamotyöntekijät 1 993 €

Postinkantajat 1 998 €

Rahdinkäsittelijät, varastotyöntekijät ym. 1 998 €

Kokit, keittäjät ja kylmäköt 2 038 €

Vastaanoton ja neuvonnan hoitajat 2 048 €

Sairaala- ja laitosapulaiset 2 050 €

Päiväkotien ja muiden laitosten lastenhoitajat ym. 2 078 €

Tarjoilijat 2 080 €

Puhelinvaihteenhoitajat 2 083 €

Hammashoitajat 2 120 €

Vartijat 2 121 €

Toimistosihteerit (terveydenhuolto) 2 136 €

Kirjastotyöntekijät 2 141 €

Myyjät 2 147 €

Liikunnan ja vapaa-ajan ohjaajat 2 151 €

Toimistoavustajat 2 158 €

Palkanlaskijat 2 182 €

Kiinteistöhuollon työntekijät 2 185 €

Muut muualla luokittelemattomat asiakaspalvelutyöntekijät 2 206 €

Opinto-ohjaajat 2 216 €

Työn- ja askarteluohjaajat 2 235 €

Nuorisotyön ohjaajat (ei srk.) 2 245 €

Hotellin vastaanottovirkailijat 2 285 €

Elintarviketeollisuuden prosessityöntekijät 2 296 €

Pankki- ym. toimihenkilöt 2 303 €

Yleissihteerit 2 355 €

Biologit, kasvi- ja eläintieteilijät ym. erityisasiantuntijat 2 362 €

Työnvälittäjät 2 379 €

Lastentarhanopettajat 2 384 €

Kemianteollisuuden prosessityöntekijät ym. 2 390 €

Fysioterapeutit ym. 2 390 €

Ravintolaesimiehet ja vuoropäälliköt 2 397 €

Kotityöpalvelutyöntekijät 2 401 €

Oikeudenkäyntiasiamiehet ja ulosottomiehet 2 403 €

Sosiaalialan hoitajat 2 409 €

Taloushallinnon toimistotyöntekijät 2 418 €

Suuhygienistit 2 430 €

Toimintaterapeutit 2 432 €

Muut muualla luokittelemattomat toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 2 444 €

Tuote-esittelijät 2 457 €

Muut lähihoitajat 2 457 €

Terveydenhoitajat 2 469 €

Kehitysvammaisten hoitajat 2 475 €

Kirjanpidon ja laskentatoimen asiantuntijat 2 475 €

Tilasto-, rahoitus- ja vakuutusalan toimistotyöntekijät 2 482 €

Henkilöstöhallinnon avustavat toimistotyöntekijät 2 500 €

Farmaseutit 2 529 €

Sosiaalialan ohjaajat 2 550 €

Asiamiehet, toimitsijat ym. järjestöalan asiantuntijat 2 563 €

Asianajosihteerit 2 563 €

Bioanalyytikot (terveydenhuolto) 2 576 €

Sosiaalialan suunnittelijat ym. 2 588 €

Muut opetuksen erityisasiantuntijat 2 606 €

Myymäläesimiehet 2 611 €

Kääntäjät, tulkit ja muut kielitieteilijät 2 617 €

Johdon sihteerit ja osastosihteerit 2 635 €

Lääketieteellisen kuvantamis- ja laitetekniikan asiantuntijat 2 638 €

Muut fysiikan, kemian ja teknisten alojen asiantuntijat 2 800 €

Opetusmenetelmien erityisasiantuntijat 2 804 €

Käytön tukihenkilöt 2 820 €

Osastonhoitajat 2 840 €

Sairaanhoitajat 2 884 €

Aineenopettajat (peruskoulun alaluokat) 2 887 €

Henkilöstöhallinnon erityisasiantuntijat ja urasuunnittelijat 2 891 €

Luokanopettajat 2 904 €

Tiedottajat 2 950 €

Sairaankuljetuksen ensihoitajat 2 979 €

Sosiaalityöntekijät ym. 2 996 €

Lehtien yms. toimittajat 3 001 €

Konetekniikan asiantuntijat 3 016 €

Maa- ja vesirakentamisen asiantuntijat 3 016 €

Muut liike-elämän asiantuntijat 3 035 €

Erityisopettajat 3 036 €

Muut peruskoulun yläluokkien ja lukion opettajat 3 054 €

Kätilöt 3 082 €

Myyntiedustajat 3 087 €

Kuulontutkijat ja puheterapeutit 3 094 €

Ammatillisen koulutuksen opettajat 3 128 €

Hallinnon ja elinkeinojen kehittämisen erityisasiantuntijat 3 156 €

Sisäänostajat 3 157 €

Laskentatoimen erityisasiantuntijat ja tilintarkastajat 3 170 €

Käytön operaattorit 3 200 €

Psykologit 3 296 €

Lehtorit ja yliassistentit (yliopisto) 3 327 €

Mainonnan ja markkinoinnin erityisasiantuntijat 3 360 €

Sovellussuunnittelijat 3 516 €

Proviisorit 3 559 €

Erikoislääkärit 3 720 €

Muut lainopilliset erityisasiantuntijat 3 800 €

Asianajajat 3 950 €

Hammaslääkärit 5 171 €

Yleislääkärit 5 267 €

Lähde: Tilastokeskus, palkkarakennetilasto 2016

Sisältö jatkuu mainoksen alla