Kuvat
Shutterstock
Hän on Mary Barra. Et ehkä tunne häntä, koska hän ei tyypillisen johtajan tavoin pidä itsestään meteliä. Kannattaa kuitenkin tutustua: Barra on kaikkien aikojen ensimmäinen naispuolinen autoteollisuusyrityksen toimitusjohtaja. Sen jälkeen kun hän aloitti tehtävässään, General Motors tahkosi ennätyksellistä voittoa kolme vuotta putkeen.
Hän on Mary Barra. Et ehkä tunne häntä, koska hän ei tyypillisen johtajan tavoin pidä itsestään meteliä. Kannattaa kuitenkin tutustua: Barra on kaikkien aikojen ensimmäinen naispuolinen autoteollisuusyrityksen toimitusjohtaja. Sen jälkeen kun hän aloitti tehtävässään, General Motors tahkosi ennätyksellistä voittoa kolme vuotta putkeen.

Yrityksiin valitaan pomoja ihan väärin perustein. Ja usein valituiksi tulevat epäpätevät miehet.

Oletko joskus ihmetellyt, miksi pomosi on tuntunut epäpätevältä? Kyse ei ole harhasta tai siitä, että sinulla olisi käynyt erityisen huono tuuri.

Asiaan perehtynyt työpsykologian professori Tomas Chamorro-Premuzic on kirjoittanut aiheesta kirjan, joka paljastaa, ettei kyse ole tuurista. Kirjassa hän kertoo, että monesta epäpätevästä miehestä tulee pomo, koska emme ymmärrä, millaisia ominaisuuksia johtajalla pitäisi olla. 

Chamorro-Premuzicin kirja perustuu kymmeniin tieteellisiin tutkimuksiin eli kyse ei ole mutuilusta. Olennaisin syy epäkohtaan on tämä: liitämme johtajuuteen sellaisia piirteitä, joista ei oikeasti ole tehtävässä hyötyä, ja jotka voivat olla siinä jopa haitallisia.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Pelkkä sukupuoli ei tietenkään tee kenestäkään automaattisesti hyvää tai huonoa johtajaa. On myös päteviä miespomoja ja epäpäteviä naispomoja.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Monet johtamiskykyyn liitetyistä ominaisuuksista ovat kuitenkin miehillä yleisempiä. Vaikka nämä ominaisuudet vakuuttavat rekrytoijat, ne eivät tee hakijasta pätevää pomoa. Ne kyllä edistävät etenemistä johtotehtäviin, mutta virheellisin perustein.

1. Yli-itsevarmuus

Yli-itsevarma ihminen yliarvioi omia kykyjään eli kuvittelee olevansa parempi kuin todellisuudessa on. Ei osaa ottaa kriittistä palautetta vastaan ja tekee harkitsemattomia päätöksiä muita herkemmin.

2. Narsistiset piirteet

Ihmisillä, joilla on narsistisia piirteitä, on epärealistinen käsitys omasta ylivertaisuudestaan ja vahva kokemus omasta erityisyydestään. Narsistisilla ihmisillä on muita vahvempi taipumus syyllistyä vilppiin, seksuaaliseen ahdisteluun ja muuhun haitalliseen käytökseen. Narsistiset piirteet ovat yleisempiä johtajilla kuin muussa väestössä.

3. Psykopaattiset piirteet

Ihmisiltä, joilla on psykopaattisia taipumuksia, puuttuu moraalisia rajoituksia ja empatiakykyä. Pomojen, jolla on psykopaattisia piirteitä on muita vaikeampi innostaa alaisiaan, ja he jättävät hoitamatta perustehtäviään. Myös psykopaattisia piirteitä on johtajilla suhteessa useammin kuin muilla.

4. Koettu karisma 

Karisma on päätelmä, jonka muut tekevät toisesta ihmisestä. Karisma on usein johtajana onnistumisen seuraus, eikä sen syy. Karisma ei paranna johtamistuloksia varsinkaan pitkällä aikavälillä.


Naisten vahvuudet

Naisilla on tutkimusten mukaan miehiä useammin ominaisuuksia, jotka tekevät hakijasta hyvän johtajan. Erot ovat tosin useimmiten pieniä, ja myös yksittäisiä poikkeuksia suuntaan ja toiseen on.

Yleisesti ottaen naiset ovat silti miehiä parempia seuraavilla osa-alueilla, jotka tutkitusti ovat olennaisia hyvän johtamisen kannalta:

1. Tunneäly

Keskivertoa tunneälykkäämmät ihmiset ovat harvemmin yli-itsevarmoja, ailahtelevia tai ärtyisiä. Tunneälykäs ihminen myös

  • on tehokkaampi.
  • sitoutuu todennäköisemmin työhönsä.
  • sietää keskivertoa paremmin stressiä.

2. Sitouttava johtamistapa

Niin kutsuttu transformationaalinen johtaminen tarkoittaa, että ei vain jakele käskyjä, vaan keskittyy muokkaamaan alaistensa asenteita ja uskomuksia sitouttaa heidät myös emotionaalisella tasolla. Tällaiset johtajat ovat parempia motivoimaan eli tehtävänjako, suorituksen seuraaminen ja ohjaaminen sekä kannustinten asettaminen sujuu heiltä paremmin.

3. Henkilökohtainen tehokkuus

Tällä tarkoitetaan kykyä selviytyä emotionaalisesti ja sosiaalisesti arkipäiväisistä vuorovaikutuksen haasteista. Henkilökohtaisesti tehokas ihminen on muita sinnikkäämpi ja empaattisempi, ja hänellä on parempi itsehillintä.

4. Itsereflektio

Määritellään perinteisesti itsetuntemuksen parantamiseksi itsetutkiskelun kautta, mutta pitää sisällään myös ymmärryksen siitä, miten itse vaikuttaa muihin ja mitä muut ajattelevat itsestä.

5. Itsekriittisyys

Itsekriittisyydellä tarkoitetaan, että henkilö arvioi itseään negatiivisemmin kuin muut. Nöyryys ja suhteellinen epävarmuus motivoivat tekemään kovemmin töitä.

 

Naisten johtajapotentiaalista kertoo myös, että he suoriutuvat tutkitusti johtotehtävissä miehiä paremmin.


Mikä neuvoksi?

Chamorro-Premuzicin johtoajatus on, että voimme saada yrityksiin parempia pomoja vain, jos pystymme muuttamaan käsityksemme siitä, mitä ominaisuuksia johtajalta vaaditaan.

Käytännössä tämä tarkoittaa että naisia – tai muitakaan – ei tulisi enää neuvoa toimimaan stereotyyppisen maskuliinisesti edetääkseen urallaan (”usko itseesi”, ”älä välitä, mitä muut sinusta ajattelevat”). Päinvastoin, johtajia pitäisi ohjeistaa toimimaan tyypillisen feminiinisesti.

– Naisten johtamat tiimit ovat miesten johtamia tiimejä sitoutuneempia ja tehokkaampia, ja ero johtuu valtaosin naisten korkeammasta tunneälystä, hän kirjoittaa.

Niin esihenkilöt kuin isoimmat kihot tulisikin valita eri kriteereillä kuin olemme tottuneet tekemään. Näin edistettäisiin pätevien tyyppien etenemistä johtotehtäviin, oli sukupuoli sitten mikä tahansa.

Chamorro-Premuzicin mukaan naisjohtajien parempi osaaminen voi osittain selittyä myös sillä, että heiltä vaaditaan enemmän, jotta he tulisivat valituksi korkeaan asemaan. Hän on sitä mieltä, että miehiinkin pitäisi kohdistaa yhtä kovat valintakriteerit sen sijaan, että naisiin kohdistuvia vaatimuksia johtotehtäviin pääsemiseksi laskettaisiin. Tällöin johtajiksi valikoituisi kaiken kaikkiaan pätevimpiä tyyppejä – sukupuolesta riippumatta.

Tomas Chamorro-Premuzic: Miksi niin monesta epäpätevästä miehestä tulee johtaja? — Ja miten korjata tämä? Suomennos Tatu Henttonen. (Vastapaino) ilmestyi 23.3.2020.

Vierailija

Artikkelissa luetellaan epäpätevän johtajan tunnusmerkkejä ja yleistetään ne miehiin. Tämän jälkeen luetellaan naisiin yhdistettäviä loistavia ominaisuuksia.

Ilmeisesti artikkelin kirjoittaja ei kykene erottelemaan ryhmää pätevät miehet tai epätevät naiset.

Miksi tämä lehti tukee seksististä meininkiä?

Vierailija

Olin pari vuotta miespuolisen diplomiapinan ainoa alainen. Äiti oli kuulemma ostanut hänelle puvun, kun poika oli nyt johtaja.

Käytännössä se mitäänsanomaton olmi oli oman pomonsa pikku sihteerikkö, joka tuhersi kokouksissa muistiinpanoja lyijykynällä ruutuvihkoon.

Näin suomalaisessa IT-alan "huippufirmassa".

Sisältö jatkuu mainoksen alla