Usein perheen sisälle syntyy kaksi eri elintasoa, kun jokin taloustilanteessa muuttuu. Me Naisten kysely paljastaa myös pari muuta suomalaisia parisuhteita rassaavaa raha-asiaa.

Kun perheessä on kaksi ihmistä, joilla on eri tulotaso, välille saattaa muodostua myös iso elintasoero. Tämä kävi ilmi, kun pyysimme lukijoiden kokemuksia elämäntilanteista, joissa samaan perheeseen mahtuu kaksi eri elintasoa.

Aiemmin julkaisemassamme jutussa Niina, 45, ja Anna-Mari, 30, kertoivat, millaista heidän arkensa on, kun puoliso tienaa reilusti enemmän.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Ilmiö on herättänyt runsaasti keskustelua niin artikkelin yhteydessä kuin sosiaalisessa mediassakin. Jutussamme Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Pasi Holm selitti elintasoerojen syntymistä sillä, että meillä puolisoiden palkat on totuttu pitämään erillään.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Suomessa on melko harvinaista, että kaikki kotitalouden rahat ovat täysin yhteisiä. Taustalla vaikuttaa Holmin mukaan naisten hyvä koulutus ja korkea työllistyminen.

Meillä on totuttu pärjäämään itse, ja kyselyvastauksista käy ilmi, vähemmän tienaavat kokevat usein häpeää, syyllisyyttä ja riittämättömyyttä, koska eivät pysty osallistumaan talouden menoihin yhtä paljon kuin paremmin tienaavat puolisonsa.

Vastauksista nousee myös esille kolme rahaongelmaa, jotka ovat monelle parisuhteessa elävälle arkipäivää.

Siivellä elelyyn vai yhteiseen hyvään?

Tuloerojen myötä suhteissa joudutaan pohtimaan paljon muutakin kuin sitä, maksetaanko asumis- ja ruokakulut puoliksi vai tulojen suhteessa.

Jos päätetään elää ainakin jonkinasteisessa yhteistaloudessa, on määriteltävä, millainen on elintaso, jota kummankin pankkitili sietää. Missä ja miten asutaan? Pyritäänkö ruokakauppalaskut pitämään mahdollisimman pieninä vai onko ruoka asia, jossa ei katsota hintaa? Tehdäänkö lomalla reissuja ja mitä ne saavat maksaa?

Kyselymme vastaukset paljastavat, että usein enemmän ansaitseva haluaa tienestiensä myös näkyvän elämässään: syödään hyvin, reissataan tai ostellaan uutta elektroniikkaa. 

Parempituloisella on käytettävissään myös taloudellista valtaa, sillä hänen päätettäväksi jää, haluaako hän puolisonsa ja lastensa elävän samanlaista elämää – ja kuinka paljon on siitä valmis maksamaan. Mitä useamman ihmisen elintasoa pitää yllä, sitä vähemmän itselle jää esimerkiksi säästöön.

Samaan aikaan suhteen toinen osapuoli saattaa kokea ahdistusta siitä, että rajoittaa toisen elämää, jos toinen jättää jotakin tekemättä, koska pienituloisempi ei pysty osallistumaan kustannuksiin.

Jos kumpaakin miellyttävästi ja kummankin taloudelliselle tilanteelle sopivasta elämäntyylistä ei keskustella, saatetaan ajautua tilanteeseen, jossa samassa taloudessa on kuin kaksi kastia.

Elämänmuutokset koettelevat taloutta

Usein perheen sisälle syntyy kaksi eri elintasoa, kun jokin taloustilanteessa muuttuu. Toinen sairastuu, jää työttömäksi tai vaikka vain kotiin lapsen kanssa. Jos raha-asioita ei siinä vaiheessa käydä uudelleen läpi, pienempituloinen saattaa jäädä taloudellisesti epätasa-arvoiseen asemaan.

Muutokset rahatilanteessa edellyttäisivät, että perheen tulot ja menot katsottaisiin uudelleen niin, että laskuista selvitään ja hyvässä lykyssä kummallekin jää vielä kohtuulliselta tuntuva summa käyttörahaakin.

Etenkin tiukissa rahatilanteissa molemmilta vaaditaan sitoutumista esimerkiksi kulukuriin. Jos toinen tuhlaa ja toinen joutuu paikkaamaan tilannetta loppukuusta omasta pussistaan, rahariitojen riski kasvaa.

Kyselyssämme useampi nainen esimerkiksi kertoi vapautuneensa hoitovapaan aiheuttamasta talouskurimuksesta vasta, kun palasi takaisin töihin. Vaikka rahasta olisi puhuttu suhteen alussa, siitä puhuminen voi olla vaikeaa myöhemmin, kun talousasiat pitäisi ottaa uudelleen esille ja päivittää.

Tuhlureita ja säästäjiä

Kyselyn vastauksista käy myös ilmi, että puolisoiden ainoat eroavaisuudet eivät suinkaan koske tuloja. Myös rahankäyttötavoissa on isoja eroja. Tuhlailuun taipuvainen saattaa yhtä lailla olla niin se parempituloinen kuin vähemmän tienaavakin osapuoli.

Aina rahankäyttö ei ole erityisen hallittua ja tietoista. Toinen saattaa olla rennompi rahankäyttäjä, kun toinen haluaisi säästää ja tehdä harkittuja hankintoja – tai sitten puolisot ovat vain eri mieltä siitä, mihin rahaa kannattaa käyttää.

Erilaiset talousnäkemykset ja rahankäyttötavat voivat kiristää välejä etenkin, jos taloudessa ei ole ylen määrin liikkumavaraa. Ja mitä enemmän kyse on tietoisen päätöksen sijaan siitä, että tilanteeseen on vain ajauduttu, sitä enemmän harmia siitä saattaa olla suhteelle.

Miten parisuhteen rahankäyttö sitten pitäisi ratkaista? Haluamme tietää! Kerro meille, miten perheen elintaso pitää mielestäsi määritellä, jos puolisoiden tuloissa on iso ero? Entä miten yhteiset kustannukset tulisi jakaa? Kerro mielipiteesi oheisella kyselylomakkeella – vastauksia voidaan käyttää osana Me Naisten juttua.

* Tämä kenttä pitää täyttää jotta oikeat käyttäjät erottuvat boteista.
Sisältö jatkuu mainoksen alla