On tilanteita, joissa seksiä tulee harrastaneeksi, vaikkei oikeastaan haluaisi. Tutkijat ovat laatineet viisi kategoriaa, joilla voidaan kuvata epähaluttua seksiä. 

Poliisin tietoon tuli Suomessa viime vuonna 1 348 raiskausta. Ilmoitettujen raiskausten määrä on kasvanut viime vuosina tasaisesti. Se, että poliisin tietoon tulee aiempaa enemmän raiskausrikoksia, voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että yhä useampi uskaltaa tehdä kokemastaan seksuaalisesta väkivallasta rikosilmoituksen.

Silti suurin osa raiskauksista jäänee pimentoon. Naisuhritutkimusten mukaan raiskausrikoksia voi jäädä ilmoittamatta vuosittain jopa 15 000. Raiskauksesta ei uskalleta kertoa tai joskus sen uhri ei ymmärrä tulleensa raiskatuksi

Nykyisessä Suomen lainsäädännössä raiskauksen määritelmä perustuu käytettyyn väkivaltaan tai sen uhkaan. Tähän saattaa lähivuosina tulla muutos.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Lakivaliokunnan käsiteltävänä on parhaillaan Suostumus2018-kansalaisaloite, jolla pyritään muuttamaan rikoslakia niin, että raiskaus määriteltäisiin jatkossa suostumuksen puutteen mukaan. Raiskauksessa ei välttämättä käytetä väkivaltaa, sillä uhri ei aina pane hanttiin esimerkiksi siksi, että lamaantuu pelosta.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Raiskaus tapahtuu kuitenkin aina silloin, kun seksuaalisesta kanssakäymisestä puuttuu kahdenkeskinen sopimus ja molempien osapuolien suostumus. Pelosta lamaantuminen ei ole merkki suostumuksesta.

On kuitenkin myös muita tilanteita, joissa seksiä harrastetaan sitä haluamatta.

Psychology Today -julkaisu kertoo tutkijoiden laatineen viisi kategoriaa, joilla voidaan kuvata epähaluttua seksiä. 

Kinsey Instituten tutkijat Sara G. Kern ja Zoe D. Peterson laativat luokittelun yhdessä väkivallan uhrien ja seksiin pakotettujen tai epähaluttua seksiä harrastaneiden kesken. Osallistujia oli 276, ja he olivat 18–66-vuotiaita. Heistä jokainen kertoi kokeneensa epähaluttua seksiä kerran tai useammin. Hieman yli puolet osallistujista oli naisia, neljä prosenttia muunsukupuolisia ja loput miehiä.

Osallistujia pyydettiin kertomaan hetkistä, jolloin he olivat ”harrastaneet seksiä sitä täysin haluamatta huolimatta siitä, suostuivatko he siihen vai eivät”. Heiltä kysyttiin, mitä ennen epähaluttua seksiä tapahtui, kuka sen aloitti ja mitä seksin jälkeen tapahtui. Tutkimuksessa ei huomioitu lapsena tapahtuneita hyväksikäyttöjä.

Lisäksi tutkittiin, miten epähaluttu seksi vaikutti tutkittuihin ja kärsivätkö he mahdollisesti sen vuoksi traumaperäisestä stressihäiriöstä, itsesyyttelystä tai muista negatiivisista ajatuksista.

Tutkimuksessa onnistuttiin tunnistamaan viisi erilaista tilannetta, joissa seksi on epätoivottua tai pakotettua.

1. Aktiivisesti pakotettu seksi

Tähän kategoriaan lukeutuu raiskaus. Raiskaus tapahtuu, kun toinen osapuoli ei anna seksiin suostumustaan, mutta seksi tapahtuu silti. Tällaisessa tapauksessa saatetaan käyttää voimaa, jotta toinen henkilö saadaan harrastamaan seksiä. Mukaan luetaan tilanteet, joissa toinen pakotetaan seksiin vastustuksesta tai kielloista huolimatta, sekä tilanteet, joissa toista uhataan fyysisellä väkivallalla, jos hän ei suostu seksiin.

Tutkimuksessa vahvistettiin sama asia kuin aiemmissa raiskausta käsittelevissä tutkimuksissa: aktiivisesti pakotettu seksi johtaa useimmin traumaperäisiin stressihäiriöihin. Tällaiseen seksiin pakotetut ihmiset syyttävät vahvimmin toista osapuolta ja ajattelevat itsestään ja yhteiskunnasta negatiivisia ajatuksia. 

Aktiivisesti pakotettu seksi eli raiskaus edustaa kaikkein pahinta epätoivotun seksin tilannetta. Se ei kuitenkaan vähennä seuraavien kategorioiden tärkeyttä. 

2. Fyysisesti pakotettu seksi, jota ei vastustettu

Näissä tilanteissa seksin yksi osapuoli ei voinut ilmaista haluttomuuttaan seksiä kohtaan tai hänellä ei ollut siihen tilaisuutta. Kategoriaan kuuluvat tilanteet, joissa seksin toinen osapuoli on ollut alkoholin tai huumeiden vaikutuksen alainen, nukkunut seksin alkaessa tai joutunut yllätetyksi seksin aikana. Yllätetyksi tuleminen saattaa johtua esimerkiksi siitä, että yhdyntä muuttuu seksin aikana varoittamatta toisenlaiseksi, kuten vaginaalisesta penetraatiosta anaalipenetraatioksi.

Tällaisen seksin uhriksi joutuneet syyttivät muita useammin itse tilannetta ja kokivat kielteisiä ajatuksia maailmasta.

3. Sanallisesti tai tilanteeseen vaikuttamalla pakotettu seksi

Kategoria viittaa tilanteisiin, joissa seksiin ei liity fyysistä voimankäyttöä, mutta ei myöskään sanallista suostumusta. Tällainen seksi tapahtuu, kun toinen osapuoli suostutellaan tai manipuloidaan seksiin, vaikka hän on aiemmin kieltäytynyt tai ei ole ollut seksistä kiinnostunut. 

Kuvatunlaisessa seksissä pakottava osapuoli painostaa, on ilkeä tai loukkaa toisen tunteita, uhkaa parisuhteen lopettamisella tai on vihainen, kun toinen osapuoli kieltäytyy seksistä. Pakottava osapuoli saattaa myös syyllistää saadakseen toisen harrastamaan seksiä.

Joissain tapauksissa pakottava osapuoli saattaa manipuloida itse tilannetta ja esimerkiksi sulkea toisen osapuolen asuntoon, viedä tältä auton avaimet tai kieltäytyä päästämästä tätä lähtemään pois tilanteesta ennen kuin tämä suostuu seksiin. 

4. Ei-pakotettu seksi, jonka motiivina on jonkin asian välttely

Näissä tapauksissa seksiin ei pakoteta, mutta se ei ole silti haluttua, koska seksiin vastentahtoisesti ryhtyvä haluaa välttää negatiiviset seuraukset tai estää jonkin epätoivotun asian tapahtumisen. Hän saattaa suostua seksiin, koska pelkää muuten loukkaavansa jonkun tunteita tai tilanteen johtavan ihmisten välisiin konflikteihin tai yhteenottoihin.

5. Ei-pakotettu seksi, jonka motiivina on jonkin asian saavuttaminen

Näissä tilanteissa seksi on epähaluttua, mutta siihen ryhdytään positiivisen lopputuloksen saavuttamiseksi. Tällainen on esimerkiksi tilanne, jossa tavoitteena on seksipartnerin mielialan parantaminen tai parisuhteen tilanteeseen vaikuttaminen. Seksiä harrastetaan esimerkiksi siksi, että sitä saisi tulevaisuudessa, vaikka sitä ei juuri nyt haluaisi harrastaa. 

Erilaiset tilanteet menevät osittain myös päällekkäin. Psychology Todayn artikkelissa todetaan, että tutkijoiden laatimista kategorioista toistensa kanssa limittäin menevät aktiivisesti pakotettu seksi (kategoria 1) ja fyysisesti pakotettu seksi, jota uhri ei voi vastustaa esimerkiksi humalatilan vuoksi (kategoria 2). Molemmissa tapauksissa on kyse raiskauksesta, mutta tutkimuksen mukaan niillä saattaa olla uhreihin erilainen vaikutus käytetyn fyysisen väkivallan ja koetun pelon tunteen vuoksi. 

Suomenkin raiskauslakiin lisättiin vuonna 2014 kohta, jonka mukaan sukupuoliyhteys avuttomassa tilassa olevaan on myös raiskaus. Avuton tila on kuitenkin määritelty nykylaissa puutteellisesti; tulkinnanvaraa on liikaa.

Luokittelu auttaa tunnistamaan epänormaalit tilanteet

Erilaisten epätoivottujen seksitilanteiden tunnistaminen on tärkeää, sillä ne vaikuttavat uhreihin eri tavoin riippuen esimerkiksi käytetystä väkivallasta ja tilanteessa koetusta pelosta ja voimattomuudesta.

Kun kyseessä on selkeä raiskaus, uhri kokee useimmiten traumaperäisiä stressihäiriöitä. Toisissa epähaluttuun seksiin johtaneissa tilanteissa tekijä voi käyttää aseenaan manipulaatiota tai painostaa uhria psykologisesti. Näistä taktiikoista on hyvä olla tietoinen – etenkin, jos huomaa usein suostuvansa seksiin, vaikkei sitä oikeastaan haluaisi. Esimerkiksi manipulaatio ei tehoa yhtä voimakkaasti, jos sen oppii tunnistamaan.

Eri taktiikat ja tilanteet tunnistamalla voi myös paremmin arvioida, onko epähalutun seksin harrastaminen todella ainoa keino välttää negatiiviset seuraukset tai pyrkiä positiiviseen lopputulokseen.

Joskus epähaluttuun seksiin päädytään yksinkertaisesti siksi, että osapuolet eivät osaa tai pysty keskustelemaan avoimesti seksistä. Esimerkiksi parisuhteessa olevasta voi tuntua siltä, että on helpompi suostua nopeaan seksiaktiin kuin keskustella suhteen aidoista ongelmista. 

Epähalutun seksin harrastamisen seuraukset voivat olla vakavat muuten hyvässäkin parisuhteessa. Jos toinen päätyy toistuvasti suostumaan seksiin vaikkei sitä oikeasti haluaisi, saattaa manipuloitu osapuoli katkeroitua ja parisuhde rasittua ajan myötä. 

Johan on

Kohta kolme on melko rajatapaus, mutta neljä ja viisi eivät mitenkään ole raiskauksia. Jos toinen suostuu, niin silloin suostuu.

Jokaisella on mahdollisuus poistua jos ei halua - varsinkin kun ei sisälly edes todellista uhkaa. Ei yhteiskunnan tule aivan kaikesta olla vastuussa. Hieman voi sitä vastuuta myös oman pääkopan sisään jättää.

Jos joku uhkaa lähtemisellä, niin eikö se ole parempi sitten että lähtee, jos parisuhde on jo noin solmussa ettei edes seksi maistu. Raiskausta ei tuosta saa sitten millään. Tai jos saa, niin alkaa normit olla jo aika sekaisin.

Jokainen voi jälkeenpäin väittää kiusallaan, että suostui koska pelkäsi parisuhteen kaatuvan, vaikka toinen ei painostaisi mitenkään. Ja sitten on aiheeton raiskaus lakituvassa...

Hyvä puoli tässä on se, että nyt miehet pääsevät tekemään vuorostaan tekaistuja raiskausilmoituksia, koska "pelkäsivät parisuhteen kaatumista".

Jos ihan vakavasti puhutaan. Ihmiset jotka näkevät tällaisia ongelmia, ei pitäisi olla parisuhteessa ensinnäkään eikä koskaan. On niin hakemalla haettua ongelmaa, "seksiä koska parisuhde muuten kaatuu".

Ps. Voin luvata että kaatuu ilman seksiä varmasti...

Vierailija

Johan on kirjoitti:
Kohta kolme on melko rajatapaus, mutta neljä ja viisi eivät mitenkään ole raiskauksia. Jos toinen suostuu, niin silloin suostuu.

Jokaisella on mahdollisuus poistua jos ei halua - varsinkin kun ei sisälly edes todellista uhkaa. Ei yhteiskunnan tule aivan kaikesta olla vastuussa. Hieman voi sitä vastuuta myös oman pääkopan sisään jättää.

Jos joku uhkaa lähtemisellä, niin eikö se ole parempi sitten että lähtee, jos parisuhde on jo noin solmussa ettei edes seksi maistu. Raiskausta ei tuosta saa sitten millään. Tai jos saa, niin alkaa normit olla jo aika sekaisin.

Jokainen voi jälkeenpäin väittää kiusallaan, että suostui koska pelkäsi parisuhteen kaatuvan, vaikka toinen ei painostaisi mitenkään. Ja sitten on aiheeton raiskaus lakituvassa...

Hyvä puoli tässä on se, että nyt miehet pääsevät tekemään vuorostaan tekaistuja raiskausilmoituksia, koska "pelkäsivät parisuhteen kaatumista".

Jos ihan vakavasti puhutaan. Ihmiset jotka näkevät tällaisia ongelmia, ei pitäisi olla parisuhteessa ensinnäkään eikä koskaan. On niin hakemalla haettua ongelmaa, "seksiä koska parisuhde muuten kaatuu".

Ps. Voin luvata että kaatuu ilman seksiä varmasti...

Luitko jutun? Vai etkö ymmärrä lukemaasi? Kohta 1 ja 2 ovat raiskauksia. Loput tapauksia joissa on suostumus seksiin, tosin vastentahtoisesti esim. riidan välttääkseen, joka pidemmän päälle tappaa halut ja suhteen.

Sisältö jatkuu mainoksen alla