Jos terapeutin vastaanotolla odotteleminen ei innosta, psykoterapiaa saa nykyään myös etänä. Kuva: Shutterstock
Jos terapeutin vastaanotolla odotteleminen ei innosta, psykoterapiaa saa nykyään myös etänä. Kuva: Shutterstock

Psykoterapia on nykyään paitsi mielenterveyden häiriöiden hoitomuoto, myös tapa ratkoa arkisia ongelmia.

Psykoterapiaa pidetään yleensä hoitona ihmisille, jotka kärsivät ahdistuksesta, masennuksesta tai jostakin muusta mielenterveyden häiriöstä. Nykyään terapiaa on entistä enemmän tarjolla myös heille, joilla ei ole mielenterveyden kanssa ongelmia.

Esimerkiksi Terapiaaterveille.fi-sivustolla mainostetaan ratkaisukeskeistä lyhytterapiaa, ja sivuston mukaan asiakkaat ovat tyypillisesti perusterveitä työssäkäyviä. Psykoterapiakeskus Vastaamo taas tarjoaa voimaannuttavaa lyhytterapiaa, jossa voi pohtia elämän yllättäviä käänteitä. 

Hieman samantyyppistä apua, mutta etäyhteyden kautta, myy tuore suomalainen start up Auntie.

– Auntie on tarkoitettu kenelle tahansa arkielämän kriisejä elävälle, ennen diagnoosia, ennen kuin asiat ovat menneet tosi vaikeiksi, toimitusjohtaja Mervi Lamminen kertoo.

Auntie mainostaa tiedotteessaan, että Auntien palveluita käyttämällä ”ihminen saa apua lisensoiduilta psykoterapeuteilta eikä pitkäkestoista terapiaharrastusta tarvitse aloittaa”. Mervi Lamminen, pidättekö todella psykoterapiaa harrastuksena?

– Emme. Psykoterapia on ihan oikea hoitomuoto, jota osa ihmisistä tarvitsee.

Auntieta ei kuitenkaan Lammisen mukaan ole tarkoitettu vakavien, diagnosoitujen mielenterveysongelmien, kuten vakavan masennuksen, hoitamiseen.

– Auntie on ihmisille, joilla ei ole mielenterveysongelmia, vaan on tapahtunut jotain muuta. 

Lamminen kertoo saaneensa idean firmaan omista kokemuksistaan. 

– Olen itse etsinyt psykoterapiaa, mutta tuntenut, että avun saaminen arjen kriiseihin on tosi vaikeaa. 

Lamminen harmittelee, että avun saaminen julkisella puolella voi kestää puolikin vuotta, ja siinä ajassa vaikkapa parisuhteen kriisitilanne voi olla jo ohi. 

Hyksin psykiatrian linjajohtaja Jan-Henry Stenberg toteaa, että julkisella puolella avun saaminen ilman mielenterveyden häiriötä on hankalaa.

– Systeemi perustuu siihen, että henkilöllä on mielenterveyden häiriö tai jokin selkeä ongelma.

Psykoterapiaa vai henkistä valmennusta?

Auntie myy etäterapiapaketteja, joissa keskitytään yhden ongelman ratkomiseen. Auntien tarjoamia ongelmavaihtoehtoja ovat esimerkiksi parisuhteen pohjakosketus, elämä hankalan teini-ikäisen kanssa ja ylisuorittaminen. Jokainen nyt tarjolla olevista kahdeksasta paketista sisältää yhdestä viiteen 45 minuutin etäterapiakeskustelua ja lisäksi kotitehtäviä sekä luettavaa. Paketit on ideoitu kuluttajakyselyn ja asiakkaiden toiveiden perusteella.

– Nyt paketteja on toivottu työn perässä muuttaville, väsyneille vanhemmille, uniongelmiin, kivun kanssa elämiseen ja anoppi- tai appihaasteisiin, Lamminen kertoo.

Lammisen mukaan terapiapaketeissa on selkeät tavoitteet. Kun asiakas ostaa vaikkapa parisuhdekriisiä käsittelevän paketin ja täyttää kyselyn ennen ensimmäistä terapiakertaa, psykoterapeutti tietää heti, mitä ongelmaa terapialla ollaan ratkomassa.

Auntien asiantuntijat ovat psykoterapeutteja, mutta Lammisen mukaan psykoterapia-sanaa ei haluta korostaa palvelussa. Jan-Henry Stenberg arvioi toiminnan muistuttavan pikemminkin psykoterapeuttin tuottamaa henkistä valmennusta kuin psykoterapiaa.

– Psykoterapialla pyritään johonkin tavoitteelliseen muutokseen, kuten häiriöiden tai oireiden vähentämiseen. Kun on kyse terveistä ihmisistä, ollaan lähempänä psyykkistä valmennusta.

”Jos psykoterapeutti on sekä empaattinen että systemaattinen, hän voi olla erinomaisen hyvä valmentaja.”

Tämä ei Hyksin Stenbergin mielestä ole ongelma.

– Jos psykoterapeutti on sekä empaattinen että systemaattinen, hän voi olla erinomaisen hyvä valmentaja. 

Lamminen vertaakin psykoterapiaa personal trainerin palveluihin.

– Eihän 15 vuotta sitten kenelläkään ollut personal traineria, mutta nykyään se on hyvin tavallista, Lamminen sanoo.

– Voihan maratonin juosta tai puntteja nostaa salilla yksinkin, mutta jos haluaa päästä tavoitteeseen nopeammin ja ehkäistä rasitusvammoja, personal trainerista on apua. Samalla tavalla arjen tilanteista selviää yksinkin, mutta jos haluaa välttyä pohjakosketukselta, apu voi olla hyödyllistä.

Auntien palvelut ovat etäterapiaa, psykoterapiaa, joka toteutetaan tietokoneella etäyhteydellä. Stenbergin mukaan etäterapian vaikuttavuudessa ei ole havaittu eroa siihen, että kävisi psykoterapiassa kasvokkain.  

Koko kansa terapiassa

Onko siitä jotakin haittaa, jos kaikki ihmiset alkavat käydä psykoterapiassa?

– Jos asetetaan tavoite, sovitaan siitä reilusti ja seurataan sekä mitataan tavoitteen täyttymistä jotenkin, siitä ei ole kenellekään mitään haittaa. Jos taas koko kansa menee terapiaan pohtimaan ihmisenä olemisen ihmeellisyyttä, se voi olla toimintakykyä halvaannuttavaa, Stenberg toteaa. 

Hän vertaa psykoterapiaa fysioterapiaan:

– Jos koko kansa menee fysioterapiaan, onko siitä hyötyä vai haittaa? Jos fysioterapia on konkreettista, ja sen tavoitteena on vaikka parantaa notkeutta, se on hyödyllistä. Kylpylähierontahoidot taas ovat ihan eri juttu – niistä tuskin on juurikaan hyötyä, vaikka ne voivatkin olla mukavia.

”Jos asetetaan tavoite, sovitaan siitä reilusti ja seurataan sekä mitataan tavoitteen täyttymistä jotenkin, siitä ei ole kenellekään mitään haittaa.”

Psykoterapeutin löytäminen helpottuu

Auntiessa viiden kerran terapiapaketti kaikkine materiaaleineen maksaa 490 euroa. Jos sellaiseen ei ole varaa, Stenberg vinkkaa, että lieviin ongelmiin voi saada ilmaista apua esimerkiksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kehittämästä Mielenterveystalo.fi-verkkopalvelusta. Sieltä löytyy omahoito-ohjeita esimerkiksi ahdistuksesta tai paniikkikohtauksista kärsiville sekä avioeron kokeneille. 

Sopivan psykoterapeutin löytäminen on aiemmin ollut hankalaa sekä julkisella että yksityisellä puolella, mutta tilanne on Stenbergin mukaan muuttunut ja helpottumassa entisestään. Yksityistä psykoterapeuttia voi nyt jo etsiä Minduu-palvelusta, josta potilas voi valita itselleen psykoterapeutin muun muassa asuinpaikan, sukupuolen, pohjakoulutuksen ja psykoterapiasuuntauksen perusteella. Julkiseen terveydenhuoltoon avataan vuonna 2017 samankaltainen palvelu. Näin hoito pääsee alkamaan entistä nopeammin.

Narsistista persoonallisuushäiriötä ei voi diagnosoida itse. Suomalaisten psykiatrien käyttämän SCID-II lomakkeen kysymysten avulla voi kuitenkin pohtia, kannattaisiko asiaa tutkituttaa.

Yleisen näkemyksen mukaan sanotaan, että narsistisesta persoonallisuushäiriöstä kärsiviä on väestöstämme yksi prosentti. Eriasteisesta narsistisesta vammasta kärsiviä henkilöitä on kuitenkin paljon enemmän, kerrotaan Narsistien uhrien tuki ry:n sivuilla.

Narsistinen persoonallisuushäiriö on syvälle juurtunut ja pitkäaikainen käyttäytymismalli, joka ilmenee joustamattomuutena monissa elämäntilanteissa.

– Tällaisella ihmisellä on suuria kuvitelmia itsestään, hän saattaa loukkaantua herkästi ja manipuloida toisia. Hänellä on kehutuksi tulemisen tarve. Narsistinen persoonallisuushäiriö ei ilmene ihan samalla tavalla kaikilla ihmisillä. Se voi ilmetä myös heikkona itseluottamuksena, kertoo psykiatrian professori, psykiatrian erikoislääkäri ja psykoterapeutti Jyrki Korkeila

Miten narsistisen persoonallisuushäiriön tunnistaa?

Vain psykiatrian ammattilainen voi tunnistaa ja diagnosoida narsistisen persoonallisuushäiriön.

– Täytyy olla esimerkiksi tietty määrä tiettyjä oireita ja toimintatapoja eri vuorovaikutussuhteissa. Niiden pitää olla pitkäaikaisia eli koko elämän aikana jollain tavalla ilmenneitä. Diagnoosia ei voi tehdä ilman, että ihminen tutkitaan ja haastatellaan ja katsotaan kattavasti hänen elämäntarinaansa.

Narsistisen persoonallisuushäiriön mahdollisuutta seulotaan Suomessa esimerkiksi SCID-II kyselyn kaavakkeen tiettyjen kysymysten avulla. Idea on, että lomakkeen täyttäjä vastaa kysymyksiin kyllä tai ei. Jos saa yli viisi kyllä-vastausta, on narsistinen persoonallisuushäiriö mahdollinen.

Jyrki Korkeila korostaa, että kysymykset ovat pohdinnan ja keskustelun tueksi eikä pelkästään niiden pohjalta voida tehdä diagnoosia.

”Jos asia kiinnostaa, testistä voi saada vastauksen siihen, kannattaisiko narsistista persoonallisuushäiriötä käydä arvioimassa. ”

– Tämä täytettävä lomake, jossa on valtavasti kysymyksiä, antaa osviittaa, että on aihetta epäillä [narsistista persoonallisuushäiriötä]. Vasta haastattelussa voidaan katsoa, onko sellaista oikeasti. Kaavake seuloo esille ihmisiä, joista kannattaa selvittää, onko heillä narsistista persoonallisuushäiriötä, Korkeila selventää.

Korkeila ei kiellä kaavakkeen silmäilyä ja täyttämistä, mutta hän korostaa, että testi johtaa helposti harhaan.

– Jos asia kiinnostaa, testistä voi saada vastauksen siihen, kannattaisiko narsistista persoonallisuushäiriötä käydä arvioimassa. Tosin yleensä niille, joilla tällaisia piirteitä on, eivät tällaiset kysymykset tule mieleen, ellei joku painosta tai ala selittämään asiaa.

Näiden SCID-II-lomakkeesta löytyvien kysymysten pohjalta voi pohtia narsistisen persoonallisuushäiriön mahdollisuutta:

1. Jäävätkö ihmisiltä usein huomaamatta erityiset kykynne tai saavutuksenne?

2. Onko Teille sanottu, että Teillä on liian korkea käsitys itsestänne?

3. Ajatteletteko paljon valtaa, mainetta tai tunnustusta, jota saatte vielä jonakin päivänä?

4. Ajatteletteko paljon täydellistä rakkaussuhdetta, jonka koette jonakin päivänä?

5. Kun Teillä on ongelma, vaaditteko melkein aina päästä johtajan puheille?

6. Onko Teistä tärkeää viettää aikaa vaikutusvaltaisten ja huomattavien ihmisten seurassa?

7. Onko Teistä tärkeää, että ihmiset kiinnittävät Teihin huomiota ja ihailevat Teitä jollakin tavalla?

8. Ajatteletteko, että ei ole välttämätöntä noudattaa tiettyjä sääntöjä tai tapoja, jos niistä on teille haittaa?

9. Tuntuuko Teistä, että olette henkilö joka ansaitsee erityiskohtelun?

10. Onko usein välttämätöntä astua muutamille varpaille, jotta saatte mitä haluatte?

11. Onko Teidän usein asetettava omat tarpeenne muiden tarpeiden edelle?

12. Odotatteko usein toisten tekevän kyselemättä, mitä pyydätte, koska olette kuka olette?

13. Oletteko kiinnostumaton toisten ongelmista tai tunteista?

14. Ovatko ihmiset valittaneet Teille, että ette kuuntele heitä tai välitä heidän tunteistaan?

15. Oletteko usein kateellinen toisille?

16. Tuntuu Teistä, että toiset usein kadehtivat Teitä?

17. Oletteko sitä mieltä, että vain hyvin harvat ansaitsevat huomionne ja aikaanne?

Vierailija

Saatko 5 kyllä-vastausta? Näillä kysymyksillä mahdolliset narsistit seulotaan Suomessa tarkempiin tutkimuksiin

Ahaaa, ehkä se selittää miksi en ole erityisen kovassa huudossa naismarkkinoilla, en ole riittävän narsisti. Luulin aina että se johtuu pienistä munista tai etten ole erikoisen varakas, mutta en ilmeisesti ole vain kyllin häiriintynyt. Olenkohan nyt sitten voittaja vai häviäjä elämän pitkässävedossa.
Lue kommentti

”Lukeminen on oma terveystekijänsä, joka vaikuttaa samoin kuin vaikka tupakoinnin lopettaminen,” neurologi Markku T. Hyyppä sanoo.

Muistin parantaminen, muistisairauksilta välttyminen ja pitkä elämä terveenä kuuluvat monen meistä toivelistalle. Ei siis ole ihme, että muistin parantamista on vuosien varrella tutkittu runsaasti.

Muistinparannuskeinoiksi on eri tasoisissa tutkimuksissa löytynyt kutakuinkin kaikkea mahdollista: esimerkiksi nukkuminen, lenkkeily, lehtivihannekset, mustikat, rasvainen kala, tietyt lisäravinteet, meditaatio, aivojumppa, punttitreeni ja jopa seksi sekä kotitöiden tekeminen.

Kaikista edellämainituista ei kuitenkaan tieteen valossa ole muistille hyötyä. Neurologi, kirjailija Markku T. Hyyppä kumoaa harhaluuloja muistin toiminnan tehostamisesta tuoreessa Ikääntyvän muistikirjassaan, ja esimerkiksi mustikoiden muistivaikutukset saavat Hyypän arvioinnissa kyytiä. 

– Lisäravinteissa ei oikein ole mitään vaikutuksia. Jotkut satsaavat mustikoihin, jotkut puolukoihin ja jotkut E12-vitamiiniin. Jos niistä on apua, se on lumetta, placeboa, Hyyppä toteaa.

Yksilölle vaikkapa vitamiinista, jonka tieteellistä tehoa ei ole todistettu, saatava lumevaikutus on positiivinen juttu. Se ei silti tarkoita, että samaa vitamiinia voisi suositella kaikille. 

”Vanhukset säilyvät pidempään hengissä ja terveinä, jos he lukevat.”

Romaanit pitävät muistin reilassa

Onneksi tehokkaiksikin todistettuja muistinvahvistuskeinoja on olemassa. Yksi tärkeimmistä on, ehkä hieman yllättäen, kaunokirjallisuuden lukeminen. 

– Lukeminen on ihan oma terveystekijänsä, joka vaikuttaa samoin kuin tupakoinnin lopettaminen, viinanjuonnin lopettaminen, varallisuus tai hyvä sosiaalinen asema. Tiedetään, että vanhukset säilyvät pidempään hengissä ja terveinä, jos he lukevat, Markku T. Hyyppä sanoo. 

Hän kertoo, että lukemisen vaikutukset aivoihin pystytään nykyään kuvantamaan. Aivokuvista nähdään, että aivoverkostojen yhteydet kiinteytyvät, kun lukee romaania. 

– Lukemisen hyödyllisyys ei hämmästyttänyt minua, mutta se hämmästytti, että erityisen tehokasta on romaanien lukeminen, Hyyppä sanoo.

”Hikiliikunta yksin metsässä ei edistä muistia millään tavalla.”

Tiede ei vielä ole pystynyt täysin selvittämään, miksi juuri kaunokirjallisuus pitää muistin parhaiten reilassa. Hyypällä on kuitenkin teoria. 

– Ihminen on sosiaalinen olento, joka pärjää aina paremmin, kun on sosiaalisesti jossakin läsnä. Kaunokirjallisuutta lukiessaan ihminen elää mukana ja samastuu. Silloin syntyy sosiaalisen läsnäolon tunne.

Kirjaa lukiessaan ihminen on siis henkisesti toisten ihmisten kanssa, vaikka fyysisesti köllöttäisikin yksin kotisohvallaan.

Musisointi tehostaa muistia

Lukemisen lisäksi moni muukin muistia aidosti tehostava keino perustuu sosiaalisuuteen. Hyypän mukaan esimerkiksi liikunta sinänsä ei vaikuta muistiin.

– Hikiliikunta yksin metsässä ei edistä muistia millään tavalla, mutta jos menet kavereiden kanssa lenkille, se edistää, Hyyppä sanoo. 

Useat tutkimukset tukevat sitä, että sosiaaliset suhteet ovat todella merkittävässä roolissa eivät vain muistin, vaan koko hyvinvointimme kannalta.

Ryhmäliikunnan ja romaanien ahmimisen lisäksi Hyyppä suosittelee muistin kohentamiseen tutkimusten perusteella seuraavia konsteja:

  • Musisoinnin on todettu vaikuttavan muistiin erityisen tehokkaasti.
  • Vieraan kielen opetteleminen tai uudelleen aktivoiminen asettaa aivoille muistin kaipaamaa haastetta.
  • Hyvä uni on toimivan muistin kannalta olennainen asia.
  • Stressitön elämä kannattaa. Muistikatkojen syynä on usein se, että mieli on kuormittunut.
  • Kahvikupillinen tarjoaa hetkellisen pika-avun muistamiseen, sillä kofeiini avittaa muistin toimintaa lyhytaikaisesti.

Muistilääkkeitä tai -laitteita Hyyppä ei kehota kokeilemaan. Vaikka kaikenlaisia ratkaisuja muistin parantamiseen ja muistisairauksien ehkäisyyn kehitellään koko ajan, ei muistilaitteista ja -lääkkeistä toistaiseksi ole saatu apua.

kulttuurimummo

Haluatko elää pitkään? Lue romaaneja, se tepsii paremmin kuin liikunta tai lisäravinteet

Hohhoijaa,lukemisesta oli kyse ei kauppakassien kannosta !? Olen lukenut koko ikäni-heti kun opin lukemaan 7vuotiaana.nyt olen 63 ja muisti ym pelaa tosi hyvin.Lukeminen,EI kuunteleminen, Omille kolmelle lapsellemme on luettu heidän syntymästään asti ja lapsenlapseni,kohta 6,saavat ilokseni lukuperinteen vanhemmiltaan ja miulta luku-ja kulttuurimummolta ja olen varma että lukeminen tulee kuulumaan heidän elämäänsä heti kun lukutaito saavutetaa. Lukekaa,liikkukaa ja nauttikaa elämästä!
Lue kommentti