Me Naiset
|
Katri Kallionpää
Onpa ahdistavan ihastuttavia kukkia! Kuva: Shutterstock
Onpa ahdistavan ihastuttavia kukkia! Kuva: Shutterstock

Virtsankarkailu on tuttu ilmiö sadoille­tuhansille suomalaisille naisille. Väitöstutkija Riikka Tähtisen mukaan synnyttämisen tapa voi vaikuttaa virtsankarkaamisen riskiin.

Yskittää, aivastuttaa tai naurattaa – ja pissa karkaa. Tai sitten tulee äkkiä niin kova pissahätä, että ei meinaa ehtiä vessaan.

Ilmiö on tuttu sadoilletuhansille suomalaisille naisille.

– Ikääntyessä virtsaamisvaivojen todennäköisyys kasvaa, kertoo väitöstutkija Riikka Tähtinen.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Tupakointi ja lihavuus lisäävät hänen väitöstutkimuksensa mukaan virtsankarkailua. Myös synnytystavalla voi olla merkitystä.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Tähtinen selvitti tutkimuksessaan, miten naisten tupakointi, lihavuus ja tapa synnyttää vaikuttavat virtsaamisvaivoihin, erityisesti ponnistus- ja pakkokarkailuun.

Ponnistusvirtsankarkailu tarkoittaa sitä, että virtsa karkaa ponnistuksen, esimerkiksi yskimisen tai aivastamisen aikana. Tutkimuksessa 12 prosenttia naisista kertoi kärsivänsä siitä. Pakkokarkailussa kova pissahätä yllättää yhtäkkiä ja virtsa saattaa karata jo ennen kuin ehtii vessaan. Sellaisesta kärsi 8 prosenttia kyselyyn vastanneista.

– Yleisintä virtsan ponnistuskarkailu on noin 50-vuotiaiden naisten keskuudessa. Sitä vanhemmilla tavallisinta on sekamuotoinen virtsankarkailu, jossa on sekä pakko- että ponnistuskarkailua, Tähtinen kertoo.

Ttutkimuksen kahdessa ensimmäisessä osassa Tähtisen aineistona oli kolme tuhatta 18–79 -vuotiasta suomalaista naista, jotka oli valittu satunnaisesti väestörekisteristä. Heistä yli kaksi tuhatta vastasi kirjeitse tehtyyn kyselyyn.

Tähtinen havaitsi, että ponnistus- ja pakkovirtsankarkailu olivat yhtä yleisiä tupakoivilla ja tupakoimattomilla. Tupakoivilla esiintyi kuitenkin kolme kertaa enemmän tihentynyttä virtsaamistarvetta ja lähes kolme kertaa enemmän virtsaamispakkoa kuin tupakoimattomilla. Myös tupakoinnin määrällä oli merkitystä: Yli puoli askia päivässä polttavilla oireet olivat yleisempiä kuin vähemmän tupakoivilla.

Hän totesi, että myös lihavuus vaikuttaa virtsankarkailuun. Lihavilla naisilla, joiden painoindeksi oli 30 tai enemmän, ponnistusvirtsankarkailu, yövirtsaaminen ja pakkovirtsankarkailu olivat 2–3 kertaa yleisempiä kuin normaalipainoisilla.

Sen sijaan tihentynyt virtsaamistarve tai virtsaamispakko eivät olleet yhteydessä lihavuuteen.

Väitöskirjan kolmannessa osatyössä Tähtinen selvitti synnytystavan pitkäaikaisvaikutuksia virtsan ponnistus- ja pakkokarkailuun. Hän havaitsi, että keisarileikkaukseen verrattuna alatiesynnytys lähes kaksinkertaistaa ponnistusvirtsankarkailun riskin.

Tähtinen muistuttaa, että synnytystavasta päätettäessä on kuitenkin syytä ottaa huomioon monia muitakin seikkoja kuin virtsankarkailun riski.

– Keisarileikkauksessa on alatiesynnytykseen verrattuna monia riskejä ja haittoja, jotka on syytä ottaa huomioon. Ponnistusvirtsankarkailuun on lisäksi olemassa monia hoitomuotoja, joissa on vähemmän riskejä kuin keisarileikkauksessa, hän lisää.

Virtsankarkailua voidaan hoitaa esimerkiksi pienellä leikkauksella, jossa virtsaputken keskiosan tueksi asennetaan sulamaton polypropyleeniverkkonauha. Nämä leikkaukset ovat aiheuttaneet maailmalla kohua, kun jotkut nauhat ovat aiheuttaneet naisille kipuja ja häiriöitä.

Suomessa käytetään Tähtisen mukaan kuitenkin pääsääntöisesti eniten tutkittuja ja käytettyjä materiaaleja.

Tutkimuksensa neljännessä osassa Tähtinen selvitti alatiesynnytyksen pitkäaikaisvaikutuksia synnyttäjän ponnistus- ja pakkovirtsankarkailuun. Aineistona oli lähes 14 000 norjalaista naista. Tutkimus osoitti, että imukuppisynnytys on pihtisynnytystä riskittömämpi vaihtoehto.

– Tieto tukee nykyisin Suomessa vallalla olevaa toimintatapaa. Jos synnytyksessä tulee tarve nopeuttaa tai avustaa lapsen syntymistä alateitse, lääkäri käyttää meillä pääsääntöisesti imukuppia, Tähtinen kertoo.

Miten virtsaamisvaivoja voi parhaiten ehkäistä?

  1. Pyri pitämään paino kurissa. Ponnistusvirtsankarkailu ja yövirtsaaminen ovat lihavilla 2–3 kertaa yleisempiä kuin normaalipainoisilla. Painonhallinta on toki tärkeätä monesta muustakin syystä.
  2. Lopeta tupakointi. Tupakointi vaikuttaa moniin muihinkin asioihin, mutta se lisää selvästi tihentynyttä virtsaamistarvetta ja virtsaamispakkoa varsinkin silloin, jos polttaa enemmän kuin puoli askia päivässä.
  3. Liiku. Fyysinen aktiivisuus vähentää virtsankarkailua erityisesti 65 vuotta täyttäneillä.
  4. Treenaa lantionpohjan lihaksia. Ohjeita saa neuvolasta, terveyskeskuksista ja fysioterapeuteilta. Markkinoilla on myös harjoittelemista helpottavia laitteita.
  5. Jos muut keinot eivät auta, keskustele vaivastasi lääkärin kanssa. Virtsankarkailun eri muotoihin on olemassa monia hoitokeinoja.
Sisältö jatkuu mainoksen alla