Me Naiset
|
Anna Wilkman
Onko ylitsepääsemätön ahdistus stressaavissa tilanteissa sinulle tuttua? Kuva: Shutterstock
Onko ylitsepääsemätön ahdistus stressaavissa tilanteissa sinulle tuttua? Kuva: Shutterstock

Toisille sopiva stressi antaa potkua, toiset se lamaannuttaa. Vaikka stressin näkisi positiivisessa valossa, erilainen käsitys siitä voi johtaa törmäyksiin ihmissuhteissa.

Stressi nähdään yleensä negatiivisena asiana. Jatkuvalla stressillä onkin usein haitallisia seurauksia.

Stressillä voi kuitenkin olla myös myönteinen vaikutus. Osa ihmisistä suorastaan nauttii elämän mukanaan tuomista paineista, kerrotaan Psychology Todayn artikkelissa. Ne pitävät heidät vauhdissa, ja he kokevat olevansa parhaimmillaan sopivan stressaantuneina.

Toisille stressi on kuluttavaa, ja vastoinkäymiset rasittavat heidän mieltään tai kehoaan keskimääräistä enemmän.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Sillä, kummalla tavalla stressiin suhtautuu, voi olla yllättävän paljon merkitystä.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Psychology Today kertoo tuoreesta israelilaistutkimuksesta, jossa selvisi, että eri tavoilla stressiin suhtautuvat ihmiset ymmärtävät toisiaan huonommin kuin ihmiset, jotka ajattelevat stressistä samalla tavalla. Tutkimuksessa selvitettiin, missä määrin ihmiset kokivat stressillä olevan hyödyllisiä vaikutuksia haitallisiin verrattuna.

”Ihmiset olettavat lähtökohtaisesti muiden suhtautuvan stressitekijöihin samoin kuin he itse.”

Tutkimustuloksista voitiin päätellä, että ihmiset olettavat lähtökohtaisesti muiden suhtautuvan stressiin samoin kuin he itse. Sen vuoksi esimerkiksi eri tavoin stressiin suhtautuvien kumppanien on vaikeampi ymmärtää toisiaan kuin pariskunnan, joka jakaa saman suhtautumistavan.

Työkalu asenteen arviointiin

Mistä sitten tietää, miten oma stressisuhtautuminen luokitellaan? Tutkijat käyttivät kahdeksan kohdan kysymyspatteristoa. Oman suhtautumisensa voi mitata arvioimalla, kuinka vahvasti samaa tai eri mieltä on seuraavien väittämien kanssa asteikolla 1–7. Yksi tarkoittaa vahvasti eri mieltä ja seitsemän vahvasti samaa mieltä.

  1. Stressin vaikutukset ovat negatiivisia ja niitä tulisi välttää.
  2. Stressin kokeminen helpottaa oppimistani ja kasvuani.
  3. Stressin kokeminen kuluttaa terveyttäni ja elinvoimaani.
  4. Stressin kokeminen parantaa suoritustani ja tuottavuuttani.
  5. Stressin kokeminen rajoittaa oppimistani ja kasvuani.
  6. Stressin kokeminen parantaa terveyttäni ja elinvoimaani.
  7. Stressin kokeminen heikentää suoritustani ja tuottavuuttani.
  8. Stressin vaikutukset ovat positiivisia ja niitä tulisi hyödyntää.

Parillisten väittämien kanssa samaa mieltä oleminen osoittaa sinun suhtautuvan stressiin myönteisenä asiana, kun taas parittomien väittämien puoltaminen kielii sinun näkevän stressin kielteisesti. Jotta stressisuhtautumisesi katsottaisiin olevan myönteinen, parillisiin kysymyksiin tulisi vastata vähintään arvosanalla neljä ja parittomiin korkeintaan arvosanalla kaksi. Luokittelu perustuu tutkimuksessa saatujen vastausten keskiarvoihin.

Tutkimustulokset viittaavat siihen, että elämä on lähtökohtaisesti helpompaa, jos sen tuomiin paineisiin pystyy suhtautumaan positiivisesti. Kuulostaa loogiselta, koska koska stressiä on nykymaailmassa käytännössä mahdotonta täysin välttää.

Sujuvien ihmissuhteiden salaisuus sen sijaan ei ole sen enempää positiivinen kuin negatiivinenkaan suhtauminen, vaan pääasia on, että molemmat osapuolet näkevät stressin samalla tavoin.

Sisältö jatkuu mainoksen alla