Kodin Kuvalehti
Henkinen vahvuus ei ole kovuutta vaan kykyä sopeutua eteen tuleviin tilanteisiin. Kuva: Shutterstock
Henkinen vahvuus ei ole kovuutta vaan kykyä sopeutua eteen tuleviin tilanteisiin. Kuva: Shutterstock

Henkisesti vahva tietää, että elämässä on paljon sellaista, mitä ei tarvitse tehdä, omaan asenteeseensa voi vaikuttaa eikä toisten menestys ole itseltä pois.

Henkinen vahvuus ei useinkaan näy siinä, mitä teet. Sitäkin enemmän se näkyy siinä, mitä jätät tekemättä. Henkisesti vahva jättää tekemättä monia sellaisia asioita, jotka saattavat toisista tuntua pakollisilta tai ainakin helpoimmalta vaihtoehdolta.

Henkistä vahvuutta voi myös kehittää. Kun löytää oman voimansa, oppii myös elämään oman näköistä elämää: mielekästä, tasapainoista ja omia arvoja toteuttavaa.

Tunnetko olevasi henkisesti vahva? Jos tunnet, tunnistat varmasti asioita, joita henkisesti vahva ihminen ei yleensä tee.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

1. Hän ei järkyty muutoksista.

Eikä yritä edes karttaa niihin joutumista: muutoshan voi parhaimmillaan olla mahdollisuus, askel johonkin uuteen hyvään. Henkisesti vahva on resilientti eli hän pystyy sopeutumaan ja pärjäämään vastoinkäymisissä, joita hänen kohdalleen osuu.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Muuttamalla omaa käyttäytymistään resilientti ihminen selviää muutoksista helpommin, psykologi, psykoterapeutti Soili Poijula toteaa kirjassaan Resilienssi – Muutosten kohtaamisen taito (Kirjapaja, 2018).

Jokainen voi kehittää resilienssiä eli selviytymiskykyä opettelemalla stressinsieto- ja ongelmanratkaisutaitoja sekä tunteiden käsittelyä.

2. Hän ei vajoa itsesääliin.

Henkisesti vahvalla on paljon hyviä ominaisuuksia, kuten taito olla juuttumatta itsesääliin. Voi käydä huonostikin, usein elämässä käy, hän ajattelee. Tapahtuu asioita, joita ei vain voi hallita.

Sen sijaan, että hän velloisi siinä, mitä ehkä teki tai jätti tekemättä ja miettimällä kaiken syytä, hän katsoo eteenpäin.  Amerikkalainen psykoterapeutti Amy Morin kuvaa 13 things mentally strong people don’t do -kirjassaan henkisesti vahvaa ihmistä realistina, joka ei odota, että elämä tarjoaisi jatkuvaa onnea.

– Aina ei voi estää pahoja asioita tapahtumasta, Amy Morin sanoo.

Henkisesti vahva tietää, että aina voi kuitenkin tehdä jotain omalle asenteelleen. Aina voi myös ottaa opikseen ja yrittää olla tekemättä samoja virheitä uudestaan.

3. Hän ei pelkää olla yksin.

Henkisesti vahva kaipaa aika ajoin yksinoloa eikä koe sitä ahdistavana: hän viihtyy omassa seurassaan. Yksinolosta nauttivat eivät silti ole epäsosiaalisia erakkoja, vaan heillä on usein hyvinkin lämpimiä ihmissuhteita.

Filosofian tutkija Lars Svendsen pohtii kirjassaan Yksinäisyyden filosofia, että niin sanottu ”hyvä yksinäisyys” näyttäisi olevan rikkaan sisäisen elämän edellytys.


4. Hän ei ajattele onnensa perustuvan materiaan.

Vaikka hän nauttiikin hyvästä ruuasta ja voi mielellään elää kauniissa kodissa, henkisesti vahvan rikkaus on silti jossain muussa kuin näkyvässä omaisuudessa.

– Hän ymmärtää, etteivät isompi talo, komeampi auto tai kalliimmat vaatteet tuo mielenrauhaa. Elämän mielekkyyden hakeminen niistä voi pikemminkin jättää ihmisen syvästi pettyneeksi, psykologi Amy Morin sanoo.

5. Hän ei jää yksin vaan osaa pyytää apua.

Jos henkisesti vahva tunnistaa tarvitsevansa neuvoa tai muuta apua, hänen itsetuntonsa kestää myös avun pyytämisen. Hän ymmärtää, ettei kukaan voi osata kaikkea. Monet tutkimukset ovat todistaneet sosiaalisen tuen olevan merkittävä voimavara ja vaikuttavan myös fyysiseen terveyteen.

Tämäkin piirre liittyy resilienttiin, selviytymiskykyiseen persoonallisuuteen. Henkisesti vahvan selviytymistaitoihin kuuluu kyky ottaa vastaan tukea ilman, että tuntee tulevansa nöyryytetyksi tai riippuvaiseksi, kuvaa Soili Poijula kirjassaan.


6. Hän ei pyri jatkuvasti miellyttämään.

Siinä häntä auttaa taito, jota kutsutaan itsemyötätunnoksi. Sellaista oppinut on ystävällinen itselleen ja hyväksyy itsensä. Samalla hän pystyy helposti myöntämään, ettei ole ollenkaan täydellinen ihminen.

Itsemyötätuntoinen tunnistaa myös jaksamisensa rajat ja osaa tarpeen tullen kieltäytyä, jos ei johonkin ehdi tai jotain jaksa. Henkisesti vahvasta ei saa millään marttyyria.

7. Hän ei kadehdi toisten menestystä.

Ihminen, jolla on henkistä kanttia, osaa aidosti iloita sekä omasta menestymisestään että toisten saavutuksista. Kuten henkisestä vahvuudesta kirjoittanut Amy Morin sanoo:

– Heistä ei tunnu siltä, että muiden menestys jotenkin pienentäisi heidän omia saavutuksiaan.

Toisen saavutukset saattavat toimia vahvalle ihmiselle pikemminkin myönteisenä esimerkkinä, joka kannustaa itsekin pyrkimään samaan.

”Ajattele kaikkea hyvää, mitä sinulla on. Se on erinomainen tapa tukea henkistä tasapainoa.”

8. Hän keskittyy hyvään eikä pahaan.

Henkisesti vahva näkee ja ajattelee paljon enemmän sitä, mitä hänellä on kuin sitä, mitä hänellä ei ole.

Amerikkalainen tv-tähti Oprah Winfrey on kertonut toteuttavansa tätä ajatusta päivittäin. Sen tueksi hän on jo 1990-luvulta kirjoittanut päiväkirjaa, jonka hän kertoo olevan ”erinomainen tapa tukea henkistä voimaa ja tasapainoa”.

Päiväkirjaansa Oprah kirjaa nimenomaan asiat, joista voi olla kiitollinen.

– Teet vielä enemmän hyvää itsellesi, kun olet tietoinen siitä, mitä sinulla on, hän sanoo.

Kiitollisuuden tunnetta voi hänestä vahvistaa myös sillä, että jakaa omasta ilostaan toisille.

 

Sisältö jatkuu mainoksen alla