Kuvat
Shutterstock
Onnikaan ei tule pakottamalla.
Onnikaan ei tule pakottamalla.

Mitä kiivaammin onnea jahtaa, sitä herkemmin se pakenee. Ainakin, jos uutta tutkimusta on uskominen.

Vanha sananlasku sen sanoo: onni ei tule etsien, vaan eläen. Tutussa lausahduksessa vaikuttaa olevan perää ihan oikeastikin. Tuoreessa brittitutkimuksessa nimittäin selvisi, että onnellisuutta arvostavat ihmiset ovat itse asiassa muita taipuvaisempia masennukseen. Tutkimuksesta kirjoittaa The Guardian.

Vastaava yhteys onnen arvostamisen ja masennusoireiden välillä on havaittu aiemmin myös Yhdysvalloissa. Nyt tutkimusryhmä halusi hypoteesille vahvistuksen.

– Mielestäni on kerrassaan kiehtovaa, että ihmiset, jotka haluavat olla onnellisia, ovat itse asiassa niitä, jotka eivät ole, toteaa tutkija Julia Vogt.

Sisältö jatkuu mainoksen jälkeen

Näin yhteys löytyi

Kiehtovaa tai ei, linkki näiden näennäisesti vastakkaisten asioiden välillä tosiaan löytyi. Tutkimuksen ensimmäisessä osassa 151 opiskelijaa täytti verkkokyselyjä. Niissä arvioitiin, kuinka paljon he arvostavat onnea, kuinka paljon heidän omat tunteensa vaikuttavat heihin ja kuinka helppoa heidän on laittaa tunteensa syrjään. Lisäksi mitattiin masennukseen liittyviä oireita.

Sisältö jatkuu mainoksen alla

Toisessa osassa mitattiin samoja asioita sekä sitä, kuinka voimakkaasti vastaajat nauttivat myönteisistä kokemuksista.Luotettavan tuloksen varmistamiseksi tutkimuksessa varmistettiin, ettei vastaajien jouossa ollut liikaa äärionnellisia tunteita kokevia vastaajia, kuten kaksisuuntaista mielialahäiriötä sairastavia. 

Tutkimuksessa vahvistettiin, että ne, jotka arvostivat onnea tavallista enemmän, kokivat myös muita enemmän masennusoireita.


Miksi onnen tavoittelu kääntyy itseään vastaan?

Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään myös, mistä yhteys onnen arvostamisen ja masennustaipumusten välillä johtuu. Taustalla arvellaan olevan seuraavia asioita:

  1. Heikompi kyky keskittyä hyviin tunteisiin ja kokemuksiin. Onnea tavoittelevien vaikuttaisi olevan vaikeampi kontrolloida keskittymistään. He saattavat myös jäädä herkemmin kiinni negatiivisiin tunnetiloihin, millä todettiin olevan yhteys masennusoireisiin.
  2. Taipumus ajautua tunteiden vietäväksi. Onnea arvostavat ihmiset ajautuvat herkästi omien tunteidensa tai tunteellisten tilanteiden vietäviksi, sillä he huomaavat ne muita herkemmin.
    – Kun arvostaa onnellisuutta liian paljon, alkaa kiinnittää liikaa huomiota omiin tunteisiinsa, ja myös niiden hallinta hyvällä tavalla voi olla jokseenkin haastavaa, sanoo Vogt.
  3. Taipumus vältellä ikäviä tunteita. Onnen perään haikailevilla vaikuttaa olevan taipumusta tukahduttaa tai vältellä tunteita sen sijaan, että he kohtaisivat esimerkiksi ahdistusta aiheuttavat tilanteet. 
    – Kun yrittää olla miettimättä jotain, tulee ajatelleeksi sitä kaiken aikaa, Vogt sanoo.
    Sama taipumus on todettu myös toisessa tutkimuksessa vuonna 2016.
  4. Heikompi kyky elää hetkessä. Onnea arvostavien näyttäisi olevan vaikeampi nauttia hyvistä hetkistä.

Länsimainen vitsaus?

Onnen tavoittelun ja masennusoireiden välinen yhteys näyttää olevan erityisesti länsimainen vitsaus, tutkimusryhmä toteaa. 

Vogtin mukaan länsimaissa onnea tavoitellaan usein hienojen saavutusten, kuten ylennysten kautta. Sen sijaan esimerkiksi Itä-Aasiassa onnen perustana pidetään useammin perhettä ja ystäviä sekä muiden auttamista.

Tutkimusryhmä pohtiikin, etsivätkö länsimaiset ihmiset onnea vääristä asioista.

– Onnea saattavat tuottaa pienet eivätkä isot asiat, Voigt toteaa.

Sisältö jatkuu mainoksen alla