Korkeasti koulutetun naisen pahin ylenemiseste saattaa löytyä yllättävän läheltä – ihan siitä saman katon alta.

Mikä siinä on, että korkeastikoulutetut naiset eivät vain nouse johtaviin asemiin? Syy ei välttämättä ole siinä, että lasten saaminen estää naisia kipuamasta uraportaita. Harvardin yliopistossa tehty tutkimus nimittäin näyttäisi, että naisten uran esteenä ovat heidän omat aviomiesmussukkansa.

Harvard Business School tutki yli 25 000 opinahjostaan valmistuneen 26–67-vuotiaan asenteita työhön ja perheeseen. 32–67-vuotiaista naisista vain 11 % sanoi jättäneensä työskentelyn vähemmälle lasten takia, ja työikäisistä 74 % sanoi työskentelevänsä kokopäiväisesti. Silti heillä oli paljon pienemmät mahdollisuudet johtotehtäviin kuin saman koulutuksen saaneilla, samanikäisillä miehillä, ja he olivat selvästi tyytymättömämpiä uranäkymiinsä.

Yli 70 % 32–67-vuotiasta miehistä sanoi, että heidän oma uransa on tärkeämpi kuin vaimon ura. Ja kaikenikäisistä tutkituista miehistä yli puolet olettivat, että valmistumisen jälkeen miehen työt ovat tärkeämpiä kuin naisten. Silti ylivoimaisesti suurin osa naisista kuvitteli, että he päätyvät tasa-arvoiseen avioliitoon, joissa molempien uraa arvostetaan yhtä paljon.

86 % yli 32-vuotiaista miehistä sanoi myös, että vaimo kantaa selkeän päävastuun lasten- ja kodinhoidosta. Naisista tätä mieltä oli 65 %.

Nuoremmista, 26–31-vuotiaista miehistä yksi kolmasosa oli sitä mieltä, että vaimon työ on yhtä tärkeä kuin heidän omansa.

"Ehkä pitäisi enemmän keskustella niin yliopistossa, kotona kuin työpaikoillakin, miksi naiste odotukset ja todellisuus työelämässä eivät kohtaa", tutkimuksen tekijät kirjoittivat saatesanoissaan.

EHKÄ!

Lue myös:

Tohtorit kertovat: Tällaista on olla huippukoulutettu ja työtön

Nainen, etkö saanutkaan ylennystä? Vika ei välttämättä ole kyvyissäsi