Kommentit (11)

Timoko

Taloudellista ylivaltaa lukuunottamatta, kaikki piirteet suoraan ex-vaimoltani. Pian viisi vuotta ottamastani erosta ja kiitän itseäni edelleen päivittäin siitä, että selvisin selväjärkisenä ja hengissä.

koettu

Hämmästyin, kun olin ns.työkokeilussa. Minua kohdeltiin, kuin olisin ollut vajaa älyinen, mittän sanomaton, näkymätön, osaamaton idiootti. Vahvana luonteena jälkeenpäin naurattaa. Hyvänä oppina kuitenkin  sain tuntea, miltä pitkäaikaistyöttömästä tuntuu. Mitään elämässä ei tiedä, ennenkun olet itse sen kokenut.

Lista 1

Tässä joitakin henkisen väkivallan muotoja:
 
Toistuva ja jatkuva ...
 
Nujertaminen
Nöyryyttäminen
Alistaminen
Huutaminen
Haukkuminen
Raivoaminen
Komentelu
Huonosti kohteleminen
Syyllistäminen
Syntipukiksi tekeminen
Turvattomuuden tunteen lietsominen toisessa
Peloilla hallinta
Dominointi, kaiken ja toisten hallinta
Manipulointi
Kontrollointi
Ylihuolehtivaisuus
Uhkailu
Mitätöinti
Vähättely
Kiristys
Kiusaaminen
Toisen itsetunnon, itseluottamuksen, omanarvontunnon ja ihmisarvon vieminen ja murskaaminen
Energian, elämänhalun ja elämän varastaminen toiselta
Oman vihan, katkeruuden ja kaunan purkaminen toiseen
Eristäminen
Toisen kavereiden, työn ja tekemisen halveksunta
Kaksoisviestintä
Joustamattomuus
Mustasukkaisuus ja epäluulo
Kaiken ahnehtiminen itselleen
Tuhoava kateellisuus
Uskonnolliset vaatimukset
Rakkaudettomuus
Vallan väärinkäyttö esim. hallitseminen rahalla, lahjoilla tai huomionosoituksilla
Toista pidetään vain oman itsen jatkeena
Henkinen kiduttaminen/sadismi
Toisen oman tahdon nujertaminen
Vääristynyt ankaruus ja kovuus
Empatian, empaattisuuden ja ymmärryksen puute
Välinpitämättömyys ja henkinen heitteillejättö
Henkinen julmuus
Toisen tunteiden ja tarpeiden mitätöinti
Kuuntelemattomuus
Toisen käyttäminen aina johonkin hyötytarkoitukseen
Toisen itseensä kahlinta, vangitseminen ja toisen minuuden vieminen ja omistaminen
Terrorisointi
Muiden jatkuva moralisointi
Toisen heikkouksien ylikorostaminen
Arvostelu, selkään puukotus ja piikittely
Toisen saaminen tuntemaan itsensä arvottomaksi
Alemmuuden ja huonommuuden tunteen aiheuttaminen toisessa
Oman häpeänsä ja syyllisyytensä siirtäminen toiseen, toisen kannettavaksi ja toisen vastuulle
Ulkopuoliseksi jättäminen
Syrjintä
Eriarvoistaminen
Omien kielteisten asioiden siirtäminen toiseen/toisiin
Kykenemättömyys hellyyteen ja lempeyteen
Jatkuva pahantuulisuus ja kireys, jonka yrittää kätkeä teeskentelemällä jotain muuta (epäsuoraa vihaa)
Toisen onnistumisien sabotointi
Häikäilemätön toisten ihmisten hyväksikäyttö niin henkisesti kuin myös monin muin tavoin
Kohtuuton ja usein myös aiheeton kostaminen
Jatkuva riitelyn ja taistelun tarve
Epäsuoran vihan ja keinojen käyttö
Jatkuva laskelmointi oman edun nimissä yhteisen hyvän sijaan
Valehtelu, vaikka on puhuvinaan totta

Lista 2

Lisää havaintoja henkisestä väkivallasta (tarkennuksia):
 
Tyrannia - Itsevaltius
Aivopesu - Propaganda
Jatkuva kilpailu kaikkien kanssa
Oikeassa olemisen pakko
Virheettömyyden vaatiminen
Oikeutetun vihan ja tunteiden kieltäminen
Henkinen raakuus
Jatkuvan stressin aiheuttaminen toiselle
Niskaan hengittäminen
Valvonta, vahtiminen, kyttäys, utelu
Kehumalla hallitseminen
Ruualla hallitseminen, uhkailu, kiristys
Omien pelkojen, inhojen ja vihamielisyyksien siirto toiseen
Omien epäonnistumisien, virheiden, katkeruuden ja kaunan purkaminen toiseen
Sairauksilla, onnettomuuksilla ja kuolemalla pelottelu, uhkailu, kiristys
Herkkyyden tuhoaminen toisessa
Oikeudenmukaisuuden tuhoaminen toisessa
Epärehellisyys
Omien valheiden syöttäminen totuuksina toiselle
Henkinen hyväksikäyttö oman edun saavuttamiseksi
Petturuus
Lupausten pettäminen ja henkisen väkivallan jatkaminen lupauksista huolimatta
Pettäminen (seksuaalinen, henkinen, emotionaalinen)
Emotionaalinen epärehellisyys - Epärehellisyys tunteissa
Oman pahoinvoinnin ja itseinhon siirtäminen toiseen
Toisen haaveiden ja unelmien murskaaminen
Pakottaminen ja tuputtaminen (arvot, asenteet, käyttäytymismallit)
Ihmisen oman sisäisen rytmin (sisäinen kello) rikkominen
Ylistämällä alistaminen
Kieroilu
Mustamaalaus
Juoruilu
Painostaminen
Juonittelu
Halveksunta
Ylenkatse
Toisten ideoiden varastaminen omaksi
'Likaisten töiden' teettäminen toisilla
Kaiken laskelmointi ja kaiken impulsiivisyyden kieltäminen toiselta
Kaiken kieltäminen toiselta, joka ei tue omaa arvomaailmaa
Kuuntelemattomuus, puhumattomuus ja ymmärtämättömyys
Armottomuus
Tuhoavuus
 
Täydellisyyden vaatiminen toiselta: paremmin, enemmän, lisää, muuta, = mikään ei riitä koskaan
Todellisten ja ei-todellisten vikojen ja puutteiden etsiminen ja niistä huomauttelu
Vanhoista virheistä jatkuva muistuttaminen
 
Saada toinen uskomaan sellaisiin, yleensä huonoihin ominaisuuksiin itsessään, joita ei edes ole
 
Toisen elämisen oikeuden vieminen, varastaminen ja hyväksikäyttö omiin tarkoitusperiin
 
Toisen vanhemman halveksunta ja haukkuminen omalle jälkeläiselle
 
Tuhota toisessa se hyvä, minkä on itsessään menettänyt tai mitä ei itsessään edes koskaan ollut
 
Toisen elämään ja persoonaan puuttuminen oman elämänsä ja itsensä korjaamisen sijaan
 
Omien täyttymättömien unelmien ja päämäärien tunkeminen omien jälkeläisten suoritettavaksi
Jatkuva suoritusten vaatiminen ja valvonta
 
Oman vainoharhaisuuden siirtäminen toiseen
Omien neuroosien, vinoutumien ja vääristymien siirtäminen toiseen
Omien riippuvuuksien siirtäminen toiseen (läheisriippuvuus, työnarkomania, alkoholi, huumeet, seksi, shoppailu, jne.)
Omien perversioiden siirtäminen toiseen
Omien tunteiden tunkeminen toiseen
Toisen syyttäminen esim. sukupuolitaudeista, vaikka on itse tartuttaja
Toisen syyttäminen esim. lapsettomuudesta ja pakottaminen hoitoihin, vaikka vika on itsessä
Toisen seksuaalisuuden kyttäys ja kontrollointi (kumppanin, jälkeläisen, sukulaisen, ystävän, kaverin)
Toisen kannustaminen, yllyttäminen, usuttaminen ja tukeminen itselle tai toiselle vahingollisiin tekoihin tai elämään
Henkinen raiskaaminen (julkisuus, mediat)
 
Toisen ajaminen epätoivoon, terveyden menetykseen, hulluuden partaalle, itsemurhaan (= toisen tuhoaminen itsensä sijaan)
 
Ihmisen yksilöllisen kehityskaaren toteutumisen estäminen
 

mies_mustelmilla

Listaan voisi vielä lisätä lapsilla kiristäminen, jota epävakaasta persoonallisuushäiriöstä kärsivä eksäni käytti hyväksi parisuhteemme aikana. Fyysisen väkivallan, raivoamisen ja muun väkivallan lisäksi ihmisen saa todella nöyräksi uhkailemalla häntä omien lapsien menettämisellä. Varsinkin kun Suomessa nämä uhkaukset on usein helppo toteuttaa. Tästäkään huolimatta väkivaltaiseen suhteeseen ei koskaan kannata jäädä. Apua tilanteeseen voi hakea vaikkapa turvakodeista. Miesten olisi hyvä oppia tunnistamaan myrkylliset parisuhteet ja lähteä (lasten kanssa) ajoissa turvakotiin pakoon väkivaltaista puolisoa.

kokemusasiantuntija

Minusta on vähintään kyseenalaista, että Suomen Mielenterveysseuraa tässä lainataan "asiantuntijana". Johtoryhmään kuuluvat henkilöt ovat konkreettisesti ohjanneet tapoihin, jotka ovat nimenomaan henkistä väkivaltaa, asiatonta kohtelua ja johtaneet laittomaan irtisanomiseen. Tämä ei ole sopivaa käytöstä heiltä, eivätkä siis ole asiantuntijoita.

Vierailija

Äskeinen lisäys..hyvin monissa parisuhteissa riidassa ilmenevä asioita joita ei kuitenkaan pidetään kuin riitaan kuuluvana purkauskeinoina.

niin tuttua

10 vuotta kestin ja sitten tajusin että joko mies tappaa minut tai tapan itse itseni. Onneksi uskalstin hypätä tuntemattomaan. Vaati kyllä ponnisteluja koska olin täysin alistettu! No, muuta vaihtoehtoa ei ollut...

Uusimmat

Suosituimmat

Uusimmat

Suosituimmat