Kuvat Shutterstock

Nostimme kissan pöydälle ja kysyimme teiltä: Millainen työntekijä äiti on? Entä hän, jolla ei ole lapsia? Ja mitä sillä on väliä?

"Pienten lasten äidit ovat kaikkein tehokkaimpia työntekijöitä. He ovat iloisia päästessään aikuisten seuraan hyödyntämään osaamistaan ja koulutustaan. He ovat harjaantuneet kotona lasten kanssa tekemään asiat todella tehokkaasti. Kahvin nauttiminen lämpimänä, valmis ruoka ja mahdollisuus käydä vessassa yksin yleensä myös motivoivat.” (Nainen, 38, esimiestehtävissä, ei lapsia)

"Lapsettomat ovat tehokkaampia. Ei poissaoloja lasten vuoksi, ei koti­puheluita ja lapsista huolehtimista työajalla. Ei omia sairastumisia, kun lapsi ei tuo flunssaa päiväkodista tai koulusta. Töistä ei ole pakko lähteä tasan klo 16, koska lapsia ei tarvitse hakea hoidosta. Päivää voi tarvittaessa jatkaa joustavasti. Myös iltatyöt kotona onnistuvat helpommin. Ei yövalvomisia, eikä sen vuoksi väsymystä työpäivinä.” (Nainen, 40, työntekijä, lapseton)

Äitien asemasta työelämässä on puhuttu paljon ja monesta näkökulmasta. On ­puhuttu pienten lasten äitien vaikeudesta saada vakituisia työpaikkoja, vanhemmuuden kustannuksista sekä perhe­vapaiden vaikutuksesta palkkoihin ja eläkkeisiin. Siitä kuitenkin keskustellaan harvemmin, miten vanhemmuus vaikuttaa itse työpaikoilla.

Halusimme selvittää asiaa kysymällä siitä lukijoiltamme. Otsikoimme nettikyselyn provosoivasti: Kummat ovat parempia työntekijöitä, äidit vai lapsettomat? ­Ottaako päähän, kun äitikollega on jatkuvasti kotona sairaan lapsen kanssa? Lusmuileeko lapseton kollega päivät, koska hänellä ei ole koskaan kiire hakemaan lasta päiväkodista? Kumman palkkaisit itse, äidin vai lapsettoman?

Epäkorrekteja kysymyksiä, mutta ­todellisuutta työ­paikoilla.

Puhumalla paremmaksi

Halusimme tutkia naisten omia asenteita, ja saimme nettivastauksia noin 300. Mielipiteitä löytyi, osa varsin kiihkeitä.

Valtaosa kyselyyn vastanneista lapsettomista on sitä mieltä, että lapsettomat ovat parempia työntekijöitä. Valtaosa äidestä taas on päinvaistaista mieltä.

Toki joukossa on niitäkin lapsettomia, joiden mielestä äidit ovat parempia työssään, koska he eivät ”turhaa nuunaile” vaan hoitavat työnsä jämptisti ja siirtyvät kotiin ”seuraavaan savottaan”. On myös äitejä, jotka ihailevat lapsettomia kollegoitansa, koska ­nämä eivät nuoku palavereissa huonosti nukutun yön jälkeen.

Sitten on vastaajia, jotka suuttuivat: Ei tällaista saa kysyä! Miksi naisia usutetaan toistensa kimppuun?!

 "Typerä, turha ja suorastaan vahingollinen vastakkainasettelu.” (Nainen, 26, ei lapsia)

 ”Riippuu täysin persoonasta. Tiedän lapsettomia, jotka eivät saa hommia tehtyä, ja äitejä, jotka eivät saa hommiaan tehtyä. Persoona- ja luonnekysymys, eikä kyse ole siitä, onko synnyttänyt vai ei.” (Nainen, 35, ei lapsia)

Teeskenteleminen, ettei vanhemmuudella olisi mitään vaikutusta työhön, ei edistä tasa-arvoa. Tutkimusten mukaan miehetkin kärsivät usein työstressistä juuri siitä syystä, ettei perheestä puhuminen ole luontevaa. Työnantaja ei osaa ajatella heitä myös isinä, joilla on työn ulkopuolisia velvoitteita.

– Äitiysvapaalta palaa töihin ison elämänmuutoksen kokenut ihminen. Sitä ei voi kieltää ja kyllä asiasta pitää pystyä puhumaan ääneen, sanoo työelämätutkija, Helsingin yliopiston dosentti Kaisa Kauppinen. Hän on pitkään tutkinut työn ja perheen yhteensovittamista.

Kaisa ymmärtää myös tuohtujien ­näkökulman.

– Moni voi pelätä keskustelun vahvistavan stereotypioita ja huonontavan naisten asemaa työmarkkinoilla entisestään. Puhutaan lapsisakosta: naiselle on lapsen saannista työelämässä haittaa, mutta miehelle hyötyä. Kun miehestä tulee isä, hänen ajatellaan olevan entistä vastuuntuntoisempi ja luotettavampi työntekijä, mutta naisten kohdalla se ei menekään niin.

Hyysätäänkö äitejä?

"Koska olen lapseton, entinen työn­antajani velvoitti olemaan aina joulut töissä. ’Eihän sinulla ole perhettä!’ Mitä aviomies, sisarukset ja vanhempani sitten ovat?” (Nainen, 38, esimiesasemassa)

"Konkreettinen esimerkki: työpaikallamme äidit saavat vaihtaa lomarahavapaita lasten takia, lapsettomat eivät.” (Nainen, 36, ei lapsia)

Vaikka työelämä syrjisikin lapsen saaneita naisia, työpaikoilla asia voi näyttää päinvastaiselta. Kysely paljastaa, että moni lapseton nainen tuntee, että äitikollegoita suositaan töissä.

"Äidit saavat paljon ymmärrystä työelämässä nimenomaan toisilta äideiltä ja isiltä. Lapsettomien ajatellaan olevan jotenkin keskenkasvuisia ihmisiä, joilla pitäisi riittää aikaa ja innostusta hoitaa töitä enemmän ja pitää lomansa silloin kun muille sopii.” (Nainen, 25, ei lapsia)
 
Närää aiheuttavat etenkin lomien jakaminen ja ylitöiden tekeminen: 67 prosenttia kyselyyn vastanneista tuntee, että lapsettomina heiltä odotetaan enemmän joustoa. 64 prosenttia vastasi tekevänsä mielestään pitempää päivää kuin työkaverinsa, jolla on lapsia.

"Jostain syystä päiväkodin kiinni­menoon vetoaminen on legitiimi syy häipyä kesken kokouksen, mutta kuka kehtaisi sanoa menevänsä jumppaan, ­tapaamaan ystäviään tai ihan vain ­kotiin?” (Nainen, 32, ei lapsia)

"Lapset ovat valinta, mutta niin on myös lapsettomuus. Harrastuksiin ei ole pakko lähteä samalla tavalla kuin päivä­kotiin, mutta kyse onkin siitä, että myös lapsettomilla on työn ulkopuolista elämää. Sitä ei kuitenkaan pidetä yhtä tärkeänä kuin perhe-elämää” (Nainen, 38, ei lapsia).

Kaisa Kauppinen korostaa, että on työnantajan tehtävä huolehtia, että kaikkia työntekijöitä kohdellaan tasapuolisesti.

– Jos työpaikalla halutaan suosia perheellisiä loma-asioissa, se täytyy lausua ääneen. Muuten tällaiset ovat eripuraa ja eri­arvoisuutta aiheuttavia käytäntöjä. Jos lapsia on hankkinut, niiden kanssa täytyy myös olla, eli silloin voi olla vai­keampi käydä työmatkoilla tai jäädä ylitöihin, mutta mitä fiksumpi työpaikka, sitä vähemmän kukaan joutuu tekemään yli­töitä.

Lapsettomat eläytyvät

"Tuuraan lapsellista sijaistani lähes joka viikko lapsesta johtuvan poissaolon vuoksi. Alan olla lähinnä huvittunut koko tilanteeseen – odotan, milloin tulisi vko, jolloin kollegani olisi koko vkon töissä.” (Nainen, 46, esimiesasemassa, ei lapsia)

Jopa 74 prosenttia lapsettomista ilmoittaa tehneensä kollegansa töitä, koska ­tämä oli ollut kotona hoitamassa sairasta lasta. Tilanne kuitenkin ymmärretään. Kyselyn äideistäkin yli 80 prosenttia kokee, että lapsettomat kollegat suhtautuvat suvaitsevasti lapsen sairasteluun.

"Sairaiden lasten hoitaminen ei ole kadehdittavaa, vaikka poissaolot ärsyttävätkin.” (Nainen, 25, ei lapsia)

"Toivon, että jos joskus saan lapsia, niin myös minun suhteeni joustetaan tarvittaessa.” (Nainen, 32)

Lapsettomilta liikenee ymmärrystä muutenkin. Puolet lapsettomista vastaajista ajattelee, etteivät äidit pääse työ­elämässä sen helpommalla kuin hekään.

"Äidit stressaavat kokemukseni ­mukaan enemmän töistä kuin lapsettomat. Ainakin osalla heistä työpäivä jatkuu vielä kotonakin. Vähän säälittää, kun he tuntuvat tuntevan koko ajan riittämättömyyttä.” (Nainen, 35, ei lapsia)

Riittämättömyyden tunne on äideille tuttu työkaveri. Yli puolet on tuntenut syyllisyyttä kotona ja melkein yhtä moni huonoa omatuntoa töissä.

"Omatunto soimaa koko ajan. Jos olet töissä, et ole perheen kanssa. Kun olet perheen kanssa, jätät töitä tekemättä. Työmatkat ovat rankkoja, koska silloin kasaantuu kerralla kaikki vastuu puolisolle, joten olet sitten vähän niin kuin omatuntovelassa hänellekin. Et ole yhtä joustava ylitöiden ja rankempien työ­kausien kanssa kuin lapsettomat, vaikka haluaisit olla.” (Nainen, pieniä lapsia)

"Kun kummatkin lapset ovat reilun viikon vesirokossa (tietysti peräkkäin eikä yhtä aikaa) alkaa jo mietityttää, mitä muut ajattelevat, kun jatkuvasti on poissa sairaan lapsen hoitamisen vuoksi. Toivon aina, että työkaverit tajuaisivat, että olisin mieluummin töissä kuin kotona kipeän lapsen kanssa.” (Nainen, pieniä lapsia)

Kyselyn mukaan äidit eivät odota erityiskohtelua. Suurin osa on sitä mieltä, ettei heillä ole sen kummempaa oikeutta ­valita ensiksi lomiaan, luistaa työajoista tai kieltäytyä ylitöistä kuin lapsettomilla kollegoillakaan.

Mutta jos lapsettomat uskovat äitien tekevän lyhyempää työpäivää, äideistä 78 prosenttia vastasi, ettei se pidä paikkaansa. 58 prosenttia vastaajista väittää, ettei ole joutunut siirtämään omia töitään kollegalle lapsen sairastelun takia.

– Ilmiö on hiukan sama kuin silloin, kun kysytään ikäsyrjinnästä työpaikoilla. Nuoret sanovat, että heitä syrjitään ja vanhemmat, että heitä, Kaisa sanoo.

Joustoa, kiitos, kaikille

"Mieluiten palkkaan yli 40-vuotiaan naisen, jos nainen pitää palkata.  Parasta olisi palkata mies.” (Nainen, ei lapsia)

Facebookin johtaja Sheryl Sandberg ­sanoi hiljattain, että jos naisella on sekä ura että lapset, hänen täytyy hyväksyä se, ettei mikään hoidu täydellisesti. Suomalaisnaiset ovat tottuneet ajattelemaan, että naiset voivat saada sekä uran että perheen siinä missä miehetkin.

Silti lapsettomista vastaajista jopa 62 prosenttia ilmoitti, että palkkaisi mieluummin lapsettoman naisen kuin äidin. Äideistä toisen äidin palkkaisi vain 42 prosenttia. Eikö se ole huolestuttavaa?

Suurin tasa-arvon este työmarkkinoilla on, että vanhemmuuden kustannukset kasaantuvat naisille. Toistaiseksi miehet käyttävät vain murto-osan esimerkiksi hoitovapaasta.

– Mutta sairaan lapsen hoitoon he osallistuvat tutkimusten melkein yhtä usein kuin naiset, Kaisa sanoo.

"Molemmissa löytyy molemmanlaista sakkia. Typerää kuvitella, että lasten saanti tähän vaikuttaisi. On muitakin raskaita elämänvaiheita kuin pikkulapsiaika.” (Nainen, 32)

Sekin on totta. Lapset kasvavat, mutta naisilla riittää hoidettavia miestä useammin. Usein naisten raskain elämänvaihe ajoittuu keski-iän korville, jolloin nainen todennäköisesti huolehtii sekä lapsistaan että omista vanhemmistaan.

Työterveyslaitoksen ja UKK-instituutin tutkimuksen mukaan pienten lasten äidit tuntevat usein työkykynsä alentuneeksi ja siksi pelkäävät töihin palaamista. Kaisa muistuttaa, että pelkoja olisi helppo lieventää erilaisilla joustavilla malleilla: etä- ja osa-aikatyöllä.

Samaa joustoa voi tarvita kuka vain.

Turva motivoi

Kun perhe kasvaa, rahan- ja turvan­tarvekin kasvaa. Vanhemmat ovat usein tunnollisia työntekijöitä, koska työn säilyttäminen on erityisen tärkeää.

– Mutta on taloudellinen turva tär­keää myös lapsettomille. Yleistyksiä on vaikea tehdä, Kaisa Kauppinen ­sanoo.

Se on kuitenkin fakta, että lapset kuuluvat elämään ja pienten lasten vanhempia tarvitaan työpaikoilla.

"Pointti on tämä: äitiys ei missään nimessä huononna naista työmarkkinoilla, koska se tuo mukanaan priorisointi- ja ennakoimiskykyä.” (Nainen, 35, lapsia)

– Lapset ovat voimavara elämässä ja opettavat vanhemmilleen organisointikykyä ja muiden huomioon ottamista. Näistä taidoista on hyötyä töissä. Siksi lapsen saamisen soisi kääntyvän positiiviseksi asiaksi myös naisille.

Miten lapsettomat ja äidit vastasivat kyllä-ei -kysymyksiin? Entä miten äitiys on vaikuttanut kansanedustaja Sari Sarkomaan ja kirjailija-toimittaja Malin Kivelän työntekoon? Lue koko juttu Me Naisten numerosta 45/2013. Voit myös ostaa digilehden iPadillesi täältä.

Matkapassi on saanut uuden, innostuneen vetäjän. Ensimmäisessä jaksossa reissataan Amsterdamista Marokkoon.

IS TV-LEHTI: Sohvamatkailijan suosikkisarja Matkapassi lähtee uudelle kaudelle hieman uusin ilmein. Seuraavat viikot matkustetaan ympäri maailmaa yhdysvaltalaisseikkailija Jonathan Leggin seurassa.

Jonathan Legg katsoo maailmaa omasta vinkeästä vinkkelistään. Hänelle matkakohteet ovat kuin sipuleita, joista ensin kuoritaan pintakerros, sen jälkeen katsotaan, mitä ytimestä löytyy.

Sarjan ensimmäisenä nähtävä jakso on räväkkä viisikymmenminuuttinen, jossa Jonathan Legg perehtyy potkunyrkkeilyyn ja vapaapainiin. Seuraavaan urheilumuotoon hän tutustuu maaseudulla: fierljeppen-kansallislaji on eräänlaista seiväsloikkaa kanaalin yli ja syntyi tarpeesta alueilla, joissa siltoja ei vielä ollut.

Innostunut ja hyväntuulinen matkaopas matkustaa myös rahtilaivalla Rotterdamista Marokkoon, jossa hän ehtii piipahtaa parturissa ja torilla sekä ihailla auringonlaskua Saharassa. Seikkailija eläytyy omaperäisiin kokemuksiinsa täysillä ja purkaa tuntemuksensa kiinnostavasti.

Tulevissa jaksoissa Jonathan etsii eksotiikkaa Intian Mumbaista ja Indonesiasta.

Matkapassi: Amsterdamista Marokkoon, TV2 su klo 19.10

Saara Aalto hurmasi X Factor -tuomarit, mutta joutuu jännittämään jatkoonpääsyä myöhään sunnuntai-iltaan saakka.

Saara Aalto, 29, esiintyi lauantaiyönä Britannian X Factor -kilpailussa. Liveshow'ssa teemana oli diivat, ja Saara oli valinnut biisikseen Björkin It's Oh So Quiet -kappaleen. Moni oli etukäteen huolissaan, miten Saara suoriutuu vaikeasta kappaleesta. Saara kuitenkin hurmasi kaikki neljä tuomaria. Simon Cowell, Sharon Osbourne, Louis Walsh ja Nicole Scherzinger taputtivat Saaralle esityksen jälkeen seisaaltaan.

– Saara, mitä tapahtui? Tuo oli mahtavaa! Osaat laulaa ja tanssia! Täydet 10 pistettä! Ohjelman paras esitys, Louis Walsh kommentoi esityksen jälkeen.

Myös Nicole Scherzinger oli mykistynyt.

– Täydellinen kappale sinulle! Täysin hullua ja sekoa, hän sanoi.

Scherzingerin lisäksi Simon Cowell piti esitystä hyvällä tavalla outona.

– Uskomatonta! Minun täytyy onnitella sinua ja Sharonia. Tämä oli juuri sitä, mitä etsimme. Se oli sekoa. Ja esitys vaati rohkeutta vaikeiden viime viikkojen jälkeen, Cowell sanoi.

Cowell onnitteli Saaraa ja Sharon Osbournea, sillä Saara kuuluu hänen tiimiiinsä. Osbourne kuitenkin kommentoi, että kaikki kunnia kuuluu Saaralle.

– Tällä ei ollut mitään tekemistä minun kanssani, hän myönsi.

 

Dreams do Come true!!!! ❤️💗

A video posted by Saara Aalto (@saaraaalto) on

Saara vaikutti onnelliselta esityksensä jälkeen.

– Ehkä elämäni paras ilta, Saara mietti Instagram-videollaan.

Saara on kilpailussa nyt kymmenen parhaaan joukossa. Myöhään sunnuntai-iltana selviää, jatkaako hän vielä seuraavaan livelähetykseen. Uskotko, että Saara pääsee yhdeksän parhaan joukkoon? Äänestä jutun lopussa.

Uskotko, että Saara Aalto pääsee yhdeksän parhaan joukkoon X Factorissa?

Naisten vähättelystä tuli Italiassa normi, kun vallassa oli seksismistään tunnettu Silvio Berlusconi. Käykö Yhdysvalloissa samalla tavalla, jos Trumpista tulee presidentti?

Poikain pukuhuonepuheita. Muun muassa näin presidenttiehdokas Donald Trump on vähätellyt törkypuheitaan naisista. Samaa toistelevat Trumpin kannattajat. Kukapa mies ei olisi joskus puhunut miesten kesken rivouksia naisista?

Trumpin puolustajien mielestä ehdokkaan "yksityisillä" pukuhuonepuheilla ei pitäisi olla mitään tekemistä sen kanssa, onko hän sopiva Yhdysvaltojen presidentiksi.

Italialaiset naiset kuitenkin tietävät surullisen hyvin, että niillä on, kirjoittaa italialainen toimittaja Annalisa Merelli Quartz-julkaisussa.

Italian pääministerinä toimi lähes kahdenkymmenen vuoden ajan seksismistään tunnettu Silvio Berlusconi. Tuona aikana naisen asema otti Italiassa pahasti takapakkia.

Seksijuhlistaan kuuluisa

Trumpin tavoin Berlusconi oli kuuluisa siitä, että arvotti naisia lähinnä näiden ulkonäön perusteella. Hän muun muassa kutsui Angela Merkeliä "ei-pantavaksi läskiperseeksi". Kehuskelipa Berlusconi "vietelleensä" Tarja Halosenkin, jottai saisi EU:n elintarvikeviraston Suomen sijasta Italiaan. Vapaa-ajalla Berlusconi järjesti kuuluisia bunga bungaksi kutsuttuja seksijuhliaan.

Ennen poliitikon uraansa Berlusconi toimi tv-bisneksessä ja muokkasi italaisten käsityksiä naisista televisioviihteen kautta. Berlusconin omistamilla tv-kanavilla naisille oli varattu aina vain koristeen tai bimbon rooli.

Berlusconin aikana politiikan huipulle pääsi vain harvoja naisia ja hekin usein entisiä missejä tai Berlusconin tyttöystäviä. Räikein esimerkki oli se, kun hän palkkasi alastonmallin tasa-arvosta vastaavaksi ministeriksi. Huhuttiin, että paikka heltisi palkaksi suuseksistä.

Naisten vähättelystä normi

Merellin mukaan katolisessa ja vanhoillisessa Italiassa seksismillä ja naisvihalla on pitkät perinteensä, mutta Berlusconin kausi sytytti ne uuteen loistoonsa. Naisten vähättelystä tuli hänen kaudellaan hyväksyttävää, lähes normi. Ainoat arvostettavat naisen roolit olivat alistuva vaimo tai äiti, Merelli lataa kirjoituksessaan.

Ikävintä oli kuitenkin ehkä se, että Berlusconista, elähtäneen gigolon karikatyyristä, tuli menestyneen miehen symboli, esikuva, josta italialaiset miehet halusivat ottaa mallia.

Elähtäneen gigolon karikatyyristä tuli menestyneen miehen symboli.

Berlusconi väistyi vuonna 2011, ja vuodesta 2014 Italian pääministerinä on toiminut nuori ja uudistusmielinen Matteo Renzi. Hän on pyrkinyt akiivisesti parantamaan naisten asemaa, mutta korjattavaa riittää. Vaikka esimerkiksi korkeakouluopiskelijoista valtaosa on naisia, kodin ulkopuolella italialaisista naisista työskentelee yhä vain 47 prosenttia. Luku on Euroopan alhaisimpia.

– Olisi todella surullista, jos amerikkalaiset naiset joutuisivat nyt kokemaan saman kuin me, Merelli kirjoittaa.

Viime kesänä Hanna-Riikka Siitosen keuhkot ja ­sydän pettivät. Se laittoi kaiken uusiksi. – Kuolemanpelko hiipi minuun vasta jälkikäteen, 16 vuotta syöpää ­sairastanut näyttelijä sanoo.

On kesäinen perjantai­aamu, kun näyttelijä Hanna-Riikka Siitonen, 45, herää mökiltään. Hän kävelee jääkaapille ja ottaa lasin mehua.

Yhtäkkiä Hanna-Riikan henki salpautuu. Hän ei pysty hengittämään.

Hanna-Riikka hoipertelee ulko-ovea kohti, saa sen auki ja kaatuu alastomana kuistille piikikkään kynnysmaton päälle. Siinä hengitys kulkee juuri ja juuri, kunhan ei liikauta sormeakaan.

Hanna-Riikan aamuvirkku isä, muusikko Matti ”Fredi” Siitonen on lähistöllä ulkoilemassa ja näkee, että jokin on vialla. Hänelle tytär saa sanottua vain yhden sanan: ambulanssi.

Pian isä ja Hanna-Riikan aviomies, näyttelijä Janne Virtanen kuskaavat häntä kohti sairaalaa. Auton ikkuna on auki, koska virtaava ilma auttaa hengittämään. Äiti, ylipormestari Eva-Riitta Siitonen on jäänyt mökille Hanna-Riikan ja Jannen 10-vuotiaan Vieno-tyttären kanssa. Tyttö vielä nukkuu.

Siitosten mökki sijaitsee saaressa, mutta sieltä kulkee pieni tie mantereelle. Viereisestä kylästä on hälytetty apuun vapaaehtoinen pelastusryhmä. He ajavat autokyytiä vastaan ja antavat Hanna-Riikalle ensiapua happimaskin avulla ambulanssin saapumiseen asti.

”Tajusin kyllä, että nyt on tosi kyseessä.”

Ambulanssissa Hanna-Riikka haluaisi vain nukkua. Häntä ihmetyttää, että sairaanhoitajat kyselevät häneltä niitä näitä Uusi päivä -ohjelmasta, jossa Hanna-Riikka näyttelee. Vasta jälkikäteen hän tajuaa, että he haluavat pitää hänet hereillä.

– Tajusin kyllä, että nyt on tosi kyseessä. Kuolemanpelko hiipi minuun kuitenkin vasta jälkikäteen. Mieleni pyrki kai suojelemaan minua pahimmalta kaikkein akuuteimpien tapahtumien keskellä, Hanna-Riikka sanoo.

Sairaalassa selviää hengitysvaikeuksien syy: Hanna-Riikalla on molemmissa keuhkoissaan veritulppa. Ne johtuvat todennäköisesti kilpirauhassyövästä, jota hän on sairastanut 16 vuotta. Syöpä hoitoineen lisää veritulppariskiä.

Myös Hanna-Riikan sydän on vaurioitunut, sillä se on saanut liian vähän happea. Virallinen diagnoosi on keuhkoembolia ja akuutti sydänsairaus. Hanna-Riikka joutuu täydelliseen vuodelepoon, jotta veritulpat saadaan hoidettua ja sydäntä pystytään tarkkailemaan koko ajan.

Hanna-Riikka viettää eri sairaaloissa yhteensä kuukauden. Hänet ehditään jo kotiuttaa, mutta hengenahdistuskohtaus toistuu. Kun kohtaus tapahtuu kolmannen kerran, Hanna-Riikka romahtaa.

– Olen aina luullut olevani vahva, mutta olenkin pelkuri. En ole koskaan pelännyt yhtä paljon kuin nyt. Syöpädiagnoosin ohella tämä on elämäni pahin trauma.

Turvaa hoitajilta

Jälkikäteen ajatellen oireita kyllä oli.

Hanna-Riikka juonsi Tangomarkkinat, muttei jaksanut juhlia muun porukan mukana samalla tavalla kuin aiemmin. Ystävä, laulaja Nina Tapio ihmetteli puhelimessa Hanna-Riikan hengästymistä. Hänhän makasi aurinkotuolissa.

Sairaala-aikana Hanna-Riikka piti itsensä rauhallisena ajattelemalla uutta, tulevaa keittiötään, jota putkiremonttimiehet parhaillaan rakensivat. Oli tilanteita, joissa hengittäminen onnistui vain, jos Hanna-Riikka keskittyi samaan aikaan puristelemaan mandariinia. Vaikeina hetkinä turvaa toi myös sairaanhoitaja, joka piti kädestä.

Miestään ja tytärtään Hanna-Riikka ei halunnut sairaalasänkynsä viereen päivystämään. Koko perheen oli ollut tarkoitus lähteä ystäväporukalla viikon mittaiselle veneretkelle, ja Vieno oli odottanut matkaa kovasti. Janne olisi halunnut jäädä, mutta Hanna-Riikka kehotti häntä ja Vienoa lähtemään.

– Joskus on jopa helpompi hakea turvaa tuntemattomista kuin omista läheisistään. Perhe kantaa mukanaan kaikenlaista jo valmiiksi. Eivät he muutenkaan voi käydä tätä tilannetta läpi puolestani, vaan minun pitää löytää siihen keinot itse.

Akuuteimpina pelon hetkinä Hanna-Riikka kertoo aistineensa vierellään kuolleet isovanhempansa.

– Mielessäni kysyin isovanhemmiltani: kuolenko minä nyt? He vastasivat, että et. Se toi lohtua. En tiedä kuvittelinko kaiken vai en, mutta tuo kokemus auttoi minua selviämään. Siksi totuudella ei lopulta ole väliä.

10-vuotias Vieno saattaa patistaa äitinsä välillä lepäämään. "Silloin tunnen sisälläni riipaisun. Eihän hänen pitäisi minusta joutua huolehtimaan." Kuva: Jouni Harala
10-vuotias Vieno saattaa patistaa äitinsä välillä lepäämään. "Silloin tunnen sisälläni riipaisun. Eihän hänen pitäisi minusta joutua huolehtimaan." Kuva: Jouni Harala

Uusia pelkoja

Puhuessa hengitys käy välillä raskaaksi. Jo muutaman portaan kävely väsyttää, mutta se on kuulemma hyvä. Sydäntä pitääkin treenata taas pikku hiljaa vahvemmaksi.

Hanna-Riikan keuhkoveritulpat on nyt hoidettu pois liuottamalla ja uusien syntymistä ehkäistään verenohennuslääkkeillä. Vaikka sydän otti osumaa, se jaksoi. Nyt Hanna-Riikka yrittää hoitaa sydäntään ja yleiskuntoaan rauhallisella liikunnalla ja terveellisellä ruokavaliolla, vaikkei se häntä aina huvittaisi. Henkinen käsittely on vielä kesken.

Hanna-Riikalla todettiin kilpirauhassyöpä 29-vuotiaana. Hän käy syöpäkontrolleissa kolmen kuukauden välein ja joutuu syömään lääkkeitä loppuelämänsä. Leikkauksia on takana viisi.

Siihen kaikkeen Hanna-Riikka oli jo tottunut.

– Kesän jälkeen kaikki elämässäni meni uusiksi. Välillä tuntuu ihan mahdottomalta ajatukselta, että tässä pitäisi pikku hiljaa alkaa taas elää normaalielämää. Elämä pakottaa minut kovalla kädellä kohtaamaan pelkoni.

Yksi peloista oli yksinolo. Aiemmin itsenäiseen elämäntyyliin tottunut Hanna-Riikka onkin yhtäkkiä normaalia riippuvaisempi toisista. Kun Hanna-Riikka pääsi pois sairaalahoidosta, hän ajatteli muuttavansa telttaan Meilahden sairaalan pihalle, että apu olisi aina lähellä.

– Alkuun en uskaltanut olla hetkeäkään yksin. Jannenkin kanssa olemme tottuneet viipottamaan eri kaupungeissa, mutta aloin varmistella häneltä joka päivä, että tulethan yöksi kotiin. Jos Janne ei päässyt, tuli joku muu. Tarvitsin turvakseni tiedon siitä, että lähelläni oli koko ajan aikuinen ja auto.

Jopa aiemmin tuttu ja turvallinen teatteriympäristö alkoi pelottaa. Kun Hanna-Riikka meni tyttärensä kanssa teatteriin, väkijoukko ja melu tuntuivat yhtäkkiä uhkaavilta. Hän selvisi reissusta puristamalla tiukasti Vienon kättä.

”Olen kiukutellut välillä kuin lapsi ja tarvinnut tukea yllättävissä asioissa.”

Pelko näkyi myös pinnan lyhentymisenä ja avuttomuutena. Hanna-Riikka saattoi täysin varoittamatta mennä tolaltaan jo siitä, ettei saanut hillopurkkia auki.

– Traumaattinen tilanne voi kuulemma saada taantumaan takaisin lapsen tasolle. Trauma on ikään kuin uudelleensyntymä, jonka jälkeen kaikki pitää opetella alusta. Minulle on käynyt juuri niin. Olen kiukutellut välillä kuin lapsi ja tarvinnut tukea yllättävissä asioissa.

Kesän tapahtumat ovat saaneet Hanna-Riikan kyseenalaistamaan suhteensa jopa kannustukseen, jota hän muilta saa.

– Olen tottunut saamaan kehuja siitä, että syövästäni huolimatta hoidan hienosti raskaan työn ja perheen. Nyt mietin, olenko sittenkin tullut riippuvaiseksi noista kehuista. Ajattelenko niiden takia, että olen muka muita vähän vahvempi?

Reippaustauti

Hanna-Riikka on sairastellut pienestä asti. Ennen 12-vuotissyntymäpäiväänsä hänet oli nukutettu 11 kertaa. Se, kasvatuksen ohella, muokkasi Hanna-Riikasta kaiken jaksavaa selviytyjää.

– Kun minulle lapsena tuli flunssa, äitini antoi minulle luvan levätä, kunhan ensin pakkasin koulurepun, söin aamiaisen ja puin päälleni. Varmaan hän ajatteli, ettei pikkujuttujen takia voi jättää koulupäiviä väliin, koska jouduin tekemään niin jo pidempien sairaalajaksojen takia. Siksi ehkä ajattelen, ettei pienestä pidä valittaa, hän pohtii.

– Peittelen viimeiseen asti sitä, etten pärjääkään. Avuttomuus tuntuu minusta nololta ja saa minut tolaltani. Siksi tämänhetkinen tilanteeni tuntuu entistäkin raskaammalta.

Hanna-Riikka kutsuu tsemppitaipumustaan reippaustaudiksi. Hän ei välttämättä itsekään ymmärrä, milloin pitää jaksaa ja milloin voisi jo hiljentää tahtia.

– Jatkuvan sairastelun takia minulta on vähitellen hävinnyt kyky hahmottaa omat rajani. En aina tajua, mikä on normaalia ja mikä ei. Joskus tunnistan vasta toisten ihmisten kummastelusta, että toimin oudosti.

– Ystävänikin ovat kysyneet minulta, olenko oikeasti näin reipas. Niin, olenko, vai esitänkö vain? En tiedä.

Syyskuussa Hanna-Riikka palasi töihin Uusi päivä -ohjelman kuvauksiin. Koko ensimmäinen viikko kuvattiin haastavia ulkokohtauksia, mutta Hanna-Riikka tsemppasi. Vasta viikon jälkeen hän tajusi, ettei tämä ollutkaan tässä.

– Hetkellinen tsemppaus ei riittänytkään, vaan tätähän tämä arki nyt on. Mutta minun on vain pakko jaksaa. Muita vaihtoehtoja ei ole.

Puolisokin väsyy

Hanna-Riikan syöpähoidot ja tuore trauma ovat tuoneet oman taakkansa myös hänen ja Jannen suhteeseen.

– Tilanteeni vaatii paljon parisuhteelta ja tekee siihen koloja. Puhun sairaudestani enemmän ystävien ja jopa ventovieraiden kanssa kuin oman mieheni. Hän kun on se minun arkeni. Hänen kanssaan tulee juteltua helpommin kauppalistasta kuin päivitettyä niitä isompia juttuja.

Hanna-Riikan mukaan Janne on vanhan sukupolven mies, joka näyttää rakkautensa ennemmin konkreettisilla teoilla kuin puhumalla. Se aiheuttaa toisinaan kitkaa parin välille.

– Ei Jannekaan aina jaksa. Hän kiukuttelee ja ärsyyntyy minun kiukutteluuni. Mutta sairauteni vuoksi hän on se, joka joutuu nielemään ärtymyksensä ja pyytämään anteeksi. Se ei ole ihan reilua. Juuri nyt en silti voi ottaa kantaakseni Jannen tunteita, niiden vuoro tulee myöhemmin.

Hanna-Riikkaa saattaa ärsyttää jo se, että Janne varmistelee moneen kertaan, onko energiapatukat pakattu matkaan.

– Voisihan hän itsekin napata ne patukat laukkuun eikä tehdä asiasta numeroa. Mutta ymmärrän, etteivät läheiseni toimi hassusti pahuuttaan. Se kaikki lähtee järjettömän isosta yhteisestä huolesta, minun hyvinvoinnistani.

Parisuhdetta Jannen kanssa on lujittanut Hanna-Riikan mukaan se, että he tapasivat kypsinä aikuisina, 30- ja 35-vuotiaina. Kahden aikuisen välille syntyikin alusta asti tasavertainen ja turvallinen kumppanuus.

Hanna-Riikka huomauttaa, että pitkäaikainen sairaus voi vääristää myös sitä, miten muut kohtelevat sairastavan puolisoa.

– Sairauteni takia minä olen se, jolta aina kysytään vointia. Kukaan ei kysy Jannelta, miten hän jaksaa. Muiden olisi todella tärkeää huomioida paitsi sairastuneen, myös hänen puolisonsa vointi.

Sairaus on tehnyt Hanna-Riikasta rennon rahankäyttäjän. "En kanna huolta huomisesta."
Sairaus on tehnyt Hanna-Riikasta rennon rahankäyttäjän. "En kanna huolta huomisesta."

Tyttären tukijoukot

Äitiys on aina ollut Hanna-Riikan suurin unelma. Vienon syntymää edelsi kolme vaikeaa vuotta, kun lasta ei kuulunut. Hanna-Riikka sairasti syöpää jo ennen Vienoa, mikä muokkasi äitiyttä alusta asti.

Läheisten apu ja ottaminen osaksi lastenhoitoarkea on ollut perheelle itsestään selvää. Vieno asui koko tämänkin kevään ja kesän isovanhempiensa kanssa Helsingissä, koska Hanna-Riikka ja Janne muuttivat töiden perässä Tampereelle. Syynä järjestelyyn oli myös Töölön-kodissa tehty putkiremontti. Perhe muutti tammikuussa ja pääsi palaamaan kotiin syyskuussa.

– Vienolla on ympärillään vahva lähipiiri, joka on valmis tukemaan häntä aina. Olen kasvattanut hänet turvautumaan minun lisäkseni muihinkin läheisiin.

Vienolle äidin sairaus on tuttu ja arkinen asia. Hän ei Hanna-Riikan mukaan pelkää sairaaloita, vaan luottaa siihen, että äiti hoidetaan siellä kuntoon. Äidin pakollisista lepohetkistäkin on tehty yhteinen juttu. Vieno saa katsella telkkaria ja syödä eväitä samalla, kun Hanna-Riikka lepää.

– En voi silti koskaan täysin tietää, miltä tilanteeni tyttärestäni oikeasti tuntuu. Ehkä se ei lopulta edes ole pelkästään minun asiani. Olenkin rohkaissut Vienoa puhumaan sairauteeni liittyvistä tunteista muiden läheisten kanssa.

Vieno on myös se suurin syy, miksi Hanna-Riikka ylipäätään jaksaa. Tyttärelle ei vatvota vaikeuksista, vaan hänen kanssaan on pakkokin keskittyä ihan tavallisiin juttuihin.

”Vieno on se normaali asia arjessani.”

– Vieno on se normaali asia arjessani. Hän pitää minut elämässä kiinni. Vaikka muuten hapuilen, hän saa minut jaksamaan. Olen hänestä kiitollinen joka ikinen päivä.

Myös omat vanhemmat ovat olleet Hanna-Riikalle korvaamaton tuki. Hän kutsuu itseään, Jannea ja vanhempiaan neljän koplaksi.

– Isäni saa minut rauhoitettua jo pelkällä olemuksellaan. Äitini puolestaan hoitaa kaikki käytännön asiat kaupassakäynnistä kokkaamiseen niin, ettei minun tarvitse huolehtia niistä yksin.

Positiivisuuspakko

Syövästään Hanna-Riikka on vuosien aikana tottunut puhumaan julkisuudessa. Hän tietää, että joitakin avoimuus saattaa ärsyttää.

– Minulle on helpompaa, että kaikki tietävät tilanteeni. Olisi raskaampaa olla puhumatta tästä kaikesta.

Osin Hanna-Riikka myös ymmärtää syöpäkeskusteluun liittyvän kritiikin. Jotkut ovat kyseenalaistaneet, miksi sairastuneet keskittyvät vain positiivisuuteen eivätkä kerro esimerkiksi peloistaan, kivuistaan ja univaikeuksistaan.

– Positiivisuuden buustaus on meille syöpäpotilaille hyvin tyypillistä. Vaikeuksissa vellominen ei nimittäin auta, vaan se kaataisi veneen. Myönteisiin asioihin keskittyminen on usein se ainut keino jaksaa.

Elämä parantumattoman sairauden kanssa on toisaalta myös opettanut Hanna-Riikkaa ottamaan asioita rennosti. Jos tilille ilmaantuu vaikkapa ylimääräistä rahaa, Hanna-Riikka panee tuulemaan.

– En kanna huolta huomisesta, vaan ajattelen, että tänään on bileet, kaikki sileeks. Ostan heti haluamani laukun ja mieluummin samppanjaa kuin kuohuviiniä. Rento rahankäyttö on hauskaa, vaikka myönnän, että perheelle se voi joskus tuntua turvattomalta.

Myös töissä Hanna-Riikka on se, joka sanoo ne asiat, mitä muut eivät uskalla.

– Ei silti ole realistista elää koko ajan hetkessä. Kukaan ei pysty keskittymään sataprosenttisesti vain läsnäoloon. Mutta kokemuksen siitä voi silloin tällöin saada. Voi vaikka keittää ex-tempore kahvit tai varata haaveilemansa matkan.

Absurdeja tilanteita

Näyttelijäntyön ja syöpähoitojen yhdistäminen vie Hanna-Riikan välillä keskelle absurdeja tilanteita. Hänen Uusi päivä -roolihahmonsa Lisbeth ”Lissu” Kanerva pukeutuu näyttävästi, ja toisinaan Hanna-Riikka onkin mennyt syöpäklinikalle hoitoihin suoraan kuvauksista täydessä tällingissä.

– Muut, tuntemattomat potilaat katsovat silloin perääni pitkään. Hoitojen jälkeen saatan palata takaisin kuvauksiin heilumaan jossain ihme avaruusasussa. Tajuan itsekin, miten absurdia tämä elämä joskus on. Mutta näillä mennään.

Samaan aikaan Hanna-Riikka tuntee suurta kiitollisuutta, että saa tehdä intohimotyötään.

”Työ pitää elämässä kiinni.”

– Näytteleminen vie mukanaan ja antaa voimaa jaksaa. Toki se myös kuluttaa. Veikkaan, että villeimmät bileillat ovat osaltani ohi, sillä työn jälkeen pystyn vain lepäämään. Silti työ pitää elämässä kiinni.

Hanna-Riikka tietää olevansa muutenkin monin tavoin onnekas. Tällä hetkellä asiat ovat kohdillaan: työn lisäksi on lapsi, mies ja koti.

– Minulla monet asiat ovat ihan järjettömän hyvin. Ehkä elämäni on jing ja sairauteni jang, jotta tasapaino pysyy yllä, hän pohtii.

– Tiedän, etten tästä nuorene tai parane. Niille en voi mitään, mutta asenteelleni voin. On minusta itsestäni kiinni, miten elän.

Myös musta huumori oikeilla hetkillä auttaa jaksamaan.

– Käyn rauhallisessa yin-joogassa. Tunnin lopuksi ohjaaja aina sanoo, että otetaan vielä viisi viimeistä hengitystä. Silloin mietin, että jos nyt ei kuitenkaan.

Juttu on julkaistu Me Naisten numerossa 41/2016.

Hanna-­Riikka Siitonen
  • Helsingissä 13.11.1970 syntynyt laulaja ja näyttelijä.
  • Asuu Helsingin Töölössä puolisonsa, ohjaaja-näyttelijä Janne Virtasen ja Vieno-tyttären, 10, kanssa.
  • Tuttu 1990-luvun Taikapeili-duosta. Esiintynyt lukuisissa teatterimusikaaleissa.
  • ­Musiikkituottaja ja näyttelijä Yle TV2:n Uusi päivä -sarjassa.